Dvě zajímavé věty z prohlášení České národní banky

Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude pokračovat v režimu devizových intervencí s cílem udržet kurz poblíž 27 korun za euro. Režim devizových intervencí neukončí dříve než ve druhé polovině 2016.

ČNB potvrdila závazek na koruně, sazby nemění

Z dnešního prohlášení bankovní rady ČNB po skončení měnového zasedání jsou nejzajímavější dvě věty.

V prvním odstavci, který je jinak shodný s tím zveřejněným po únorovém zasedání bankovní rady, přibyla věta v následujícím znění. „Česká národní banka je stále (…) připravena automaticky, tedy bez nutnosti dalšího rozhodnutí bankovní rady, provádět časově i objemově neomezené intervence.“ Vložením této věty ČNB slovně intervenuje proti aktuálním snahám devizových trhů testovat její připravenost bránit závazek z listopadu 2013 držet hladinu kursu na úrovni poblíž 27 korun za euro. ČNB také připomíná, že s touto intervencí nemusí čekat na řádné zasedání bankovní rady, ale může ji aplikovat vlastně kdykoli si to situace vyžádá, prakticky bezprostředně.

Vložení této věty by mělo dále omezit zálusk devizových obchodníků testovat závazek banky. Ta celkem jasně říká, že se nenachází pod podobným tlakem, jakému čelila švýcarská centrální banka, když v lednu pod vlivem veřejného mínění a politických ohledů ukončila svoji intervenci oslabující frank. ČNB totiž také sebevědomě deklaruje, že je připravena provádět „časově i objemově neomezené intervence“.

Druhá zajímavá věta z prohlášení se nachází na jeho samotném konci. ČNB prohlašuje, že „vzhledem k (…) protiinflační bilanci rizik prognózy se (…) pravděpodobnost (posunutí hladiny kursového závazku) oproti minulému zasedání bankovní rady zvýšila“. Jinými slovy, ačkoli tuzemská ekonomika nezabředla do deflačního pásma, a situace by se tak mohla zdát z hlediska ČNB mírně příznivější, než s čím ještě nedávno s poměrně vysokou pravděpodobností počítala – totiž s mírnou deflací –, vnímá nyní intenzivněji než v únoru riziko možné přeměny pozitivních deflačních tlaků (zejm. pokles ceny ropy) v negativní deflační tlaky, tlumící již úroveň celkové poptávky. Toto riziko je však podle našeho názoru stále poměrně nízké a ČNB se v dohledné době k posunu hladiny závazku téměř jistě neuchýlí. 

Newsletter