ECB očekává rychlejší růst. Udržitelné inflace na cíli však nedosáhne

Zdroj: Depositphotos

Evropská centrální banka očekává silnější ekonomický růst během letošního a příštího roku. Zrychlí rovněž i inflace, která by však na horizontu měnové politiky neměla dosáhnout nastaveného inflačního cíle. Pandemická rizika nadále existují, proto je potřeba udržet příznivé podmínky financování, a to především prostřednictvím nákupů aktiv.

Rada guvernérů ECB ponechala dle očekávání úrokové sazby beze změny. Stejně rozhodla i o nákupech aktiv, a to jak v rámci programu APP, který poběží měsíčním tempem 20 miliard euro, tak pandemického programu PEPP. Pandemické nákupy přitom zůstanou výrazně vyšší ve srovnání s nákupním tempem během prvního čtvrtletí. Dle dosavadních čísel by tak ECB měla měsíčně nakoupit zhruba 80 miliard euro v dluhopisech.

Podle guvernérky Lagardeové se centrální bankéři shodli na tom, že aktuální kondice a výhled evropské ekonomiky je mnohem pozitivnější, než tomu bylo v prvním čtvrtletí. Na základě toho aktualizovaná prognóza ukázala zrychlení letošního růstu ze 4 % na 4,6 % a v příštím roce z 4,1 % na 4,7 %. Pro rok 2023 zůstává odhad na 2,1 %.

Co se týče inflace, ta vzrostla z titulu srovnávacích efektů a vlivu cen energií a přechodných faktorů. ECB zvýšila odhad z 1,5 % na 1,9 % pro letošní rok a pro příští z 1,2 % na 1,5 %. Rok 2023 zůstává beze změn na 1,4 %. Tato projekce tak potvrzuje, že výhledově bude tempo růstu cen zpomalovat, především díky odeznění tranzitorních a bazických efektů. Na horizontu měnové politiky tak ECB i přes aktuálně silně akomodativní charakter měnové politiky nedosáhne nastaveného inflačního cíle na úrovni dostatečně blízké 2 %, ale pod touto hodnotou.

Zdroj: ECB
Zdroj: ECB

Z hlediska nákupů aktiv Lagardeová potvrdila, že se ECB bude řídit podmínkami na trhu, což zahrnuje i sezónní efekty typické pro léto spojené s nižší likviditou. Zároveň několikrát zaznělo, že Rada guvernérů ECB neuvažuje o utažení těchto nákupů, jelikož by šlo o předčasný krok. Klíčové pro snížení nejistoty a zachování stability je potřeba udržet příznivé podmínky financování, proto je potřeba pokračovat s nákupy jako doposud. Lagardeová uvedla, že si ECB chce v tomto směru udržet pevnou ruku v duchu rozhodnutí, které padlo již v březnu. Zazněly však i náznaky, že v některých aspektech zejména u pandemických nákupů panují rozdílné pohledy, ve výsledku se však Rada guvernérů shodla na potřebě jejich celkové neměnnosti.

Vzhledem ke zlepšení výhledu růstu ve spojení s hodnocením rizik jako zhruba vyrovnaných, což je poprvé od prosince 2018, vyznělo dnešní zasedání ECB ve velmi mírném jestřábím duchu. Letní měsíce by tak měly být z hlediska evropské měnové autority klidné, přičemž akce se dočkáme až v září.  Spolu s aktualizovanou prognózou by mělo dojít na zvolnění nákupů v rámci pandemického programu, a nadto by měla být představena revize strategie měnové politiky.

 

Newsletter