ECB proti koronaviru. Nejsilnější zbraň připravena k upgradu

Evropská centrální banka má k dispozici zbraň, která je podle mínění Rady guvernérů nejsilnější v boji proti ekonomickým dopadům koronaviru. Na dubnovém zasedání se však tato zbraň žádných vylepšení nedočkala. ECB nejprve sáhla jinam.

Prvně k tomu, co se změnilo. ECB, aby zajistila dostatek likvidity, přistoupila k uvolnění podmínek cílených dlouhodobých refinančních opatření, tzv. TLTRO. Konkrétně došlo na snížení jejich sazeb u operací probíhajících v době od června 2020 do června 2021. Snížení dosahuje na úroveň padesáti bodů pod průměrnou hodnotu hlavní refinanční sazby (aktuálně 0 %) přetrvávající v Eurosystému po stanovenou dobu. Vedle toho byl zaveden nový refinanční program vystupující pod zkratkou PELTRO.

Nově vytvořený pandemický program PELTRO je necílený a jeho klíčovým úkolem je dodávka likvidity do systému. Cílem je samozřejmě podpořit likviditní podmínky a přispět k zachování hladkého fungování evropských peněžních trhů. PELTRO je složen ze sedmi dodatečných refinančních operací se začátkem v květnu 2020 a splatností v období červenec až září 2021. Program bude založen na tendrech s fixní sazbou, která bude nastavena na úrovni 25 bazických bodů pod průměrnou hodnotou hlavní refinanční sazby přetrvávající v Eurosystému po celou dobu trvání každého z přidělených PELTRO.

Takové jsou změny. To, co se (zatím) nemění, jsou úrovně sazeb ECB či objem programu QE, tedy programu nákupů aktiv (tzv. APP), a to jak v rámci nastavení měsíčních nákupů, tak i dodatečné obálky o velikosti 120 miliard euro s uplatněním do konce roku. Stejně je na tom pandemický program nákupu aktiv, tzv. PEPP, u něhož je připraveno k využití 750 miliard euro, nadto s volnějšími pravidly než u APP (např. není 33% limit nákupu od jednoho emitenta).

Právě program PEPP je podle slov guvernérky ECB Lagardeové tou nejsilnější zbraní, kterou banka má v boji proti dopadům koronaviru. Rada guvernérů je navíc připravena tuto „zbraň“ dále vylepšovat v závislosti na tom, jak bude potřeba, tedy z hlediska objemu, délky či skupovaných aktiv. Důraz na možné změny se dá v podstatě pochopit jako pomyslná forma programu nekonečných nákupů aktiv, díky kterým se ECB bude moci pohybovat po celé délce výnosové křivky.

Nutno podotknout, že před dnešním zasedáním se silně spekulovalo o možnosti rozšíření nedávného uvolnění limitů z hlediska ratingu přijímaného kolaterálu na (ne)investičním stupni. Tento krok byl minulý týden přijat především kvůli Itálii, které hrozilo sražení ratingu právě pod hranici investičního stupně, tedy do tzv. oblasti junk. Sice se tak nestalo, samotný krok však vyvolal debatu o tom, zda ECB nezavede to samé pravidlo i u soukromého sektoru. Podle slov Lagardeové se ale Rada guvernérů otázkou nastavení programu APP nezabývala.

Podle nás se ECB dalšímu uvolnění pravidel ohledně přijímání kolaterálu nakonec nevyhne. Možnost zaměřit se například na tzv. fallen angels (dříve jsme o nich psali zde) bude pro vývoj trhu, zejména ten s korporátními dluhopisy a komerčními papíry, jedině úlevou.  Obzvláště to pak platí, pokud se vyplní očekávaný propad desítek miliard eur v korporátních bondech na hranici BB horního pásma neinvestičního stupně v době příštího roku až roku a půl.

 

Newsletter