EET a podnikatelské spolky & hromada lží

EET byla spuštěna a prý spolehlivě funguje. Pominu fakt, že i kdyby měla sebevětší potíže, nedozvíme se to, protože Andrej Babiš bude dokola chválit své dílo a kolem EET vrší jen hromady lží. Je však čas na to, abychom si všimli role a chování podnikatelských spolků při prosazování zákona o evidenci tržeb a podpoře EET.

Nás, malé podnikatele a živnostníky, může těšit, že se našla řada podnikatelských spolků, které vystupovaly jasně a kategoricky proti EET. Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, Okresní hospodářská komora Jablonec n/N, Asociace soukromého zemědělství, Svaz PRO-BIO, Asociace farmářských tržišť České republiky, Asociace podnikatelů a manažerů, Sdružení pražských podnikatelů a živnostníků. Jistě jich bylo více, ovšem s těmito jsme byli v kontaktu a společně jsme také vládě poslali výzvu k stažení návrhu zákona. Tyto spolky stály na straně malých podnikatelů a živnostníků a hájily ve věci EET jejich práva.

Jsou však i podnikatelské spolky, které se k EET postavily jinak. Svaz průmyslu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Hospodářská komora a Svaz obchodu a cestovního ruchu – to byly organizace, které byly Andreji Babišovi oporou. Jejich představitelé se vyjadřovali stejnými slovy jako Andrej Babiš, až často člověk nepoznal, za koho vlastně mluví. Za podnikatele, nebo za ministerstvo financí? A Andrej Babiš toho samozřejmě důsledně využíval a zaštiťoval se jimi.

Možná nebude špatné říci pár slov k jednotlivým spolkům a jejich představitelům.

Nevím, jestli si panové Dlouhý (HK ČR) a Havlíček (AMSP) uvědomují, jak podporou EET poškodili své jméno u malých podnikatelů a živnostníků, kteří především od těchto dvou organizací čekali zastání. AMSP má malé podnikání a živnostníky přímo v názvu a v Hospodářské komoře činí malí a střední podnikatelé a živnostníci asi 60 % členské základny. Dalo by se mnohé napsat o vyjádřeních obou pánů, o tom, jak nedosáhli ničeho, co prý projde jen přes jejich mrtvolu, jak byly manipulovány výsledku průzkumů v členské základně atd. Domnívám se, že na to ještě v budoucnu dojde. Dá se tedy konstatovat, že Vladimír Dlouhý a Karel Havlíček šli proti těm, které mají hájit. A to je neomluvitelné.

Velkou podporu poskytli panu Babišovi i dva svazy, které zůstaly trochu v pozadí.

Od Svazu obchodu a cestovního ruchu by člověk podle názvu také čekal, že se zastane hospodských a obchodníků. Zastal. Ovšem jen některých. Paní Nováková, předsedkyně SOCR, prohlásila, že oni mají 6000 členů, a ti platí daně. Z toho lze vyvozovat dvě věci: za prvé, že ji nezajímají jiní podnikatelé než jen její členové, a za druhé, že ostatní daně neplatí. Zajímavé by bylo, jak by paní Nováková dokázala odpovědět na otázku, jak ví, že jejich členové platí daně, nekrátí tržby apod., a jak ví, že nečlenové daně neplatí. Nejzajímavější na chování SOCR je ovšem fakt, že nahlas požadovali důsledné zavedení EET bez jakýchkoli výjimek – a v připomínkovém řízení chtěli výjimky pro své velké členy. Pro ty obchodníky, kteří mají vysoký počet účtenek za den. Pěkný příklad narovnávání podnikatelského prostředí.

Posledním v silné čtyřce podporovatelů Andreje Babiše je Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Zatímco chování výše zmíněných tří organizací je dle mého neomluvitelné, postoj Svazu průmyslu je pro mne pochopitelnější. Podle rčení, že sytý hladovému nevěří, nemají ti velcí ani představu ani zájem na problémech těch malých. Neuvědomují si, že když teď pomáhají státu proti malým, nebude mít kdo jim pomoci, až jednou půjde stát po krku těm velkým. Trochu mi tím připomínají uhlobarona Ptáčka z cimrmanovské hry Vizionář. Ten si také myslel, že důl mu nikdo nemůže vzít.

 

 

Moje pochopení pro postoj SPD ČR se vytratilo ve chvíli, kdy jsem 8. 12. slyšel mluvit prezidenta Hanáka o EET v České televizi. Zdá se, že má k malým podnikatelům a živnostníkům podobný postoj jako Andrej (asi tím myslel pana ministra financí, ne?). No nic, nejvíce tím vypověděl sám o sobě.

Kladu si otázku, jak se dívají na chování spolků, jako jsou AMSP, SOCR a HKČR jejich členové. Je jim to jedno, nebo opravdu souhlasí s podporou přitvrzování kontroly podnikání? Je pokrytectví a skrytá kolaborace se státem to, co malí podnikatelé a živnostníci od svých spolků očekávají? Mohou drobné ústupky a výhody, kterých tyto spolky možná dosáhnou na státu nahradit zásadový postoj a důslednou obranu svobodného podnikání? Vždyť hlavním benefitem malého podnikání je nezávislost. Proto většina malých podnikatelů a živnostníků podniká. Vědí, že nezbohatnou. Chtějí se jen slušně uživit a hlavně, nenechat si do ničeho mluvit – chtějí být nezávislí. A to jim stát, za podpory „jejich“ organizací, bere.

 

Newsletter