EET: Vždyť oni to s námi myslí dobře

Na horní palubě Titaniku se tančilo ještě ve chvíli, kdy už byla loď nezvratně poškozena a bylo jasné, že se potápí. Lidé se bavili, popíjeli, smáli se, tančili a nevěřili tomu, že by se jim mohlo něco stát. Vždyť Titanik je nepotopitelná loď, psalo se. Nic se nemůže stát, všechno bude v pořádku, říkali jim.

V podobné situaci a rozpoložení mysli jsou dnes živnostníci a malí podnikatelé. Svoboda podnikání se rychle a razantně zhoršuje a my si toho nevšímáme.

V těchto dnech je aktuálním tématem elektronická evidence tržeb. Schyluje se k rozhodnutí, zda bude, či nebude podnikatelům nasazen elektronický obojek pod názvem EET. Mnozí živnostníci a malí podnikatelé jsou klidní. Někteří na otázku, co si o EET myslí, odpovídají, že jim EET nevadí, či dokonce, že je to dobře, protože to alespoň odstraní konkurenci podvodníků, kteří krátí tržby a neplatí daně. Nemohou se více mýlit.

Když pomineme technickou stránku EET, když nebudeme brát v úvahu ani náklady, které budou muset podnikatelé vynaložit, ani nebezpečí sběru a ukládání informací o fungování podnikání těch nejmenších podnikatelů, když ignorujeme i fakt, že EET dopadne jen na ty malé, zatímco velké firmy, především obchodní řetězce, nebudou EET vůbec zasaženy, když pomineme fakt, že podvodníci se budou EET smát, ale poctiví jí budou velmi poškozeni, zůstane nám stále jedno podstatné nebezpečí, jeden podstatný fakt: Prostřednictvím EET stát uvalí na podnikatele povinnosti, které nebudou moci často splnit, a odpovědnost za jevy, které nemohou ovlivnit. A společně s tím otevírá zákon o evidenci tržeb úřadům a úředníkům prostor ke svévolnému rozhodování o osudu podnikatelů.

Nebude dobře fungovat připojení k internetu? Budete muset prokázat, že nefungovalo a proč. Když to neprokážete, hrozí vám pokuta až 500 000 Kč. Kdo rozhodne o udělení pokuty? Úředník. Podle čeho rozhodne o výši pokuty? Podle svého uvážení. Úředník vám může i zavřít provozovnu, nebo dokonce zakázat výkon živnosti. Bez rozhodnutí soudu. Za co a podle čeho? Podle svého uvážení.

Nemožné, přepjaté, řekli byste? Tak si přečtěte zákon o evidenci tržeb a odpovězte si na otázky:

Kdo nese veškerou odpovědnost?

Jaká jsou práva podnikatelů ve srovnání s právy státu a úředníků?

Podle čeho se budou rozdávat pokuty?

Je možné, aby za přestupek byla pokuta až 500 000 Kč?

Je představitelné, aby bylo někomu v ČR zakázáno podnikání jinak, než na základě soudního rozhodnutí?

Může nést občan odpovědnost za něco, co sám nemůže ovlivnit?

Nevěříte, že by to s námi mohli politici myslet špatně? Neumíte si představit, že by připravovali zákony proti nám, místo pro nás? Jak naivní. Přesně tak je přece zákon o evidenci tržeb připraven. Stát, tedy vládní koalice, chce skřípnout podnikatele a živnostníky. A tak hledá, jak zpřísnit podmínky podnikání, i kdyby to měly být podmínky zjevně nespravedlivé.

Nechcete si připustit, že by se nám mohlo stát něco zlého? Tak si přečtěte první odstavec tohoto článku. 

Newsletter