Americká výnosová křivky se napřímila. Dolar zpevnil pod 1,0900 za euro. Koruna se obchoduje pod 25,25 za euro a pod 23,20 za dolar.

EIB loni zvýšila objem financování v ČR o třetinu na 17 mld. Kč

Skupina Evropské investiční banky (EIB) loni v Česku zvýšila meziročně objem financování o třetinu, když poskytla 619 milionů eur (16,7 miliardy Kč) formou nových úvěrů, záruk a vlastního kapitálu. Z toho 526 milionů eur poskytla EIB a 93 milionů eur její dceřiná společnost Evropský investiční fond (EIF). Letos banka očekává v ČR objem financování 700 až 900 milionů eur. Na dnešní tiskové konferenci to řekl viceprezident EIB Vazil Hudák.

Operace skupiny EIB zahrnovaly pět transakcí uskutečněných v rámci Evropského fondu pro strategické investice, který tvoří základ investičního plánu pro Evropu. Jen těchto pět transakcí umožnilo investice v celkovém objemu téměř dvou miliard eur (54 miliardy Kč), což je 1,06 procenta HDP Česka.

EIB například poskytla provozovateli přenosové soustavy ČEPS tři miliardy korun (111 milionů eur) na posílení a modernizace energetické přenosové soustavy. Projekt pomáhá realizaci investičního programu ČEPS na období 2016 až 2020, který zahrnuje 25 projektů přenosové soustavy včetně systémů informačních a komunikačních technologií.

EIB také podepsala pět smluv o poskytnutí zprostředkovaných úvěrů 392,5 milionu eur s českými finančními institucemi. Tito zprostředkovatelé – Česká spořitelna, ČSOB, ČSOB Leasing, Komerční banka a SG Equipment Finance – používají peníze od EIB mimo jiné na financování projektů malých a středních podniků, obcí v oblasti místní infrastruktury, ochrany životního prostředí či výzkumu a vývoje.

„Cílem našich investic bylo snížit rozdíly v regionálním rozvoji, posílit hospodářskou konkurenceschopnost a zvýšit životní úroveň lidí, a to s využitím inovativních způsobů financování,“ uvedl Hudák.

Evropská investiční banka je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Dává k dispozici dlouhodobé finanční prostředky na životaschopné projekty a přispívá tím k dosažení politických cílů EU.

Newsletter