Ekologická katastrofa: Odpad z pet lahví váží téměř jako lidstvo

Každou minutu se na světě nakoupí celý milion plastových lahví, přičemž do roku 2021 by se toto děsivé číslo mělo zvýšit o dalších 20 %. S těmito daty přišel server The Guardian. Za rostoucí poptávkou přitom nestojí ani tak nejvyspělejší státy, ale zejména rozvojové země. Přichází spolu s dynamicky rostoucím třetím světem také eskalace světové ekologické krize?

V roce 2016 se na světě prodalo více než 480 miliard nápojových plastových lahví, ještě před deseti lety to přitom bylo pouhých zhruba 300 miliard. Podle nejnovějších odhadů společnosti Euromonitor by pak tato hodnota měla do roku 2021 přesáhnout 580 miliard. Většinu prodeje plastových lahví tvoří balená voda, ročně se však prodá také více než 100 miliard lahví nápojů vyráběných společností Coca-Cola.

EU ve válce proti igelitkám. Útočí na ty správné tašky?

Tradičně byly za rostoucí spotřebu plastových lahví zodpovědné nejvyspělejší státy z evropského a severoamerického kontinentu, nenasytná západní kultura je však stále více mýtem než skutečností. Z globálního množství zakoupených nápojových plastových lahvích, které každou vteřinu čítá zhruba 20 tisíc kusů, jich totiž stále více proudí do oblasti Asie a Tichomoří.

Není velkým překvapením, že za více než polovinu růstu poptávky je zodpovědná Čína. Ještě roce 2015 zde spotřebitelé nakoupili 64 miliard lahví vody, avšak v roce 2016 už to bylo 73,8 miliardy, což je téměř čtvrtina světové poptávky po balené vodě. Výrazný růst spotřeby pet lahví lze sledovat také v Indonésii a v Indii, tedy ve státech, které spolu s Čínou tvoří trojici nejrychleji rostoucích zemí světa. Zdejší obyvatelé, kterým rostou příjmy, si daleko raději připlatí za vodu v plastové lahvi, jelikož zde stále existují obavy z kontaminace té vodovodní. Rostoucí využívání plastových lahví jde rovněž ruku v ruce s rozvojem konzumní společnosti, která je přirozeným důsledkem urbanizace.

S rostoucí spotřebou plastových lahví přirozeně také roste množství produkovaného plastového odpadu. Jeho globální objem za rok 2002 čítal zhruba 200 milionů tun, už v roce 2015 však překročil hodnotu 300 milionů tun. Nyní tak celosvětová roční produkce odpadu z plastových lahví váží téměř stejně jako celé lidstvo.

Obaly jako nepřítel planety? Recyklace pohledem ekonomie

Většina plastových lahví používaných pro nealkoholické nápoje a vodu je vyráběna z polyethylentereftalátu (odtud pet lahve), což je materiál, který je vysoce recyklovatelný. Avšak recyklace není s rostoucí produkcí plastového odpadu schopna držet krok. Méně než polovina lahví koupených v roce 2016 byla shromážděna za účelem recyklace a pouze 7 % nahromaděných obalů bylo využito k výrobě nových lahví. 

Místo recyklace tak většina plastových lahví skončí na skládce nebo v oceánu. Mezi 5 až 13 miliony tun plastového odpadu každoročně uniká do světových oceánů a je pohlceno rybami a dalšími mořskými živočichy. Odpad přitom škodí nejen samotným organismům, ale může najít i cestu do lidského potravinového řetězce. The Guardian například citoval studii Univerzity v Playmouthu, která zjistila, že se plast nachází v každé třetí rybě, která byla ulovena ve Velké Británii.

Miliardy v odpadcích. Kde se s jídlem plýtvá nejvíce?

 

Newsletter