Ekonomický souboj pohlaví: Proč berou muži víc než ženy?

Co vede k rozdílné mzdě mezi mužem a ženou? Dokáže ekonomie poskytnout lepší vysvětlení, než že jde o pouhou diskriminaci? Ekonomové věří, že ženy dosahují horších výsledků než muži v soutěžním prostředí. To by vysvětlovalo možný zdroj rozdílů.

Dlouhodobě pozorujeme, že jsou muži ve stejných pozicích placeni štědřeji než ženy nebo například, že v nejvyšších postech převládá mužské zastoupení. To vyvolává mnoho otázek včetně snahy některých politiků nastavit regulaci vedoucí k narovnání. Vždyť povinné kvóty je poměrně časté mediální téma.

Problém, který je zatím s veřejnou diskuzí spojen, je nedostatek snahy řešit, co pozorovanou nerovnováhu způsobuje. Tradičně uslyšíme hlasy o diskriminaci žen nebo o odlišných schopnostech a preferencích žen. To by vedlo k tomu, že ženy končí v jiných pozicích cíleně. Posledních několik let však v ekonomii převládá jiné zdůvodnění. Ženy jsou většinou slabší než muži v soutěživém prostředí. A protože pracovní pozice, především ty v nejvyšších kruzích, jsou spojené se soupeřením, přirozeně jich zastává méně žen než mužů.

Jedna z prvních studií, která se detailněji věnuje rozdílnému chování za konkurenčních podmínek, je z roku 2001 od tří amerických ekonomů. V jejich prvním experimentu řešili muži a ženy hlavolamy a na základě počtu úspěšně vyřešených dostali odměnu. Tedy, odměna každého ze soutěžících záležela pouze na jejich snaze a schopnostech. V takto postaveném experimentu se výsledky mezi muži a ženami nelišily.

Credit Suisse: Které firmy mají navrch? Ty, kde dominují ženy

V druhém experimentu, který se znovu skládal z řešení hlavolamů, byla odměna vyplácena jinak. Pouze nejlepší ze všech účastníků dostal odměnu na základě počtu vyřešených hlavolamů. Výsledky mužů v takto soutěživém prostředí významně stouply. Naopak u žen autoři nepozorovali žádný efekt. Výsledky lze interpretovat rovněž tak, že ženy jsou méně rizikově averzní a nechtějí vynakládat snahu, která by se mohla ukázat jako zbytečná. To je však v rozporu s třetím experimentem, kde byla odměna vyplacena rovněž pouze jednomu účastníkovi, který byl ale vybrán náhodně.

Jeden z dalších experimentů naznačuje, že i ženy dosahují v konkurenčním prostředí lepších výsledků než v prostředí, kde není žádný efekt soutěživosti. Jde však o čistě ženské prostředí. Celkově tedy experimenty naznačují, že ženy podávají nižší výkony, pokud jsou ve smíšeném konkurenčním prostředí. To však vrhá jiné světlo nejen na diskuzi o nerovnosti platů mezi muži a ženami, ale především na smysl zavádění povinných kvót.

S ženou v boardu akvizici neuděláš?

Newsletter