Ekonomiky a doba pokrizová

Zotavování z ekonomické krize je pomalé a nepříliš přesvědčivé. Většina zemí s příznaky krize bojuje dodnes, zejména pomocí uvolněné měnové politiky a fiskálních stimulů. Bezmála všechny západní ekonomiky se ocitly v téměř identickém stavu, který by se dal stručně charakterizovat jako „japonský scénář“, odborně nazývaný sekulární stagnace.

Obtížná manipulace s reálnými úrokovými sazbami

Sekulární stagnací je v ekonomické teorii označována situace nulových úrokových sazeb a nízkého ekonomického růstu, spojená s vyšší než přirozenou mírou nezaměstnanosti. Aby zaměstnanost dosáhla potencionálu, je zapotřebí snížit reálné úrokové sazby (nominální úrokové sazby po odečtení inflace) do záporných hodnot. V případě, že je inflace nízká, je však něco obdobného pro centrální bankéře mimořádně obtížné.

Důvody stojící za nepříliš přesvědčivým zotavením z krize však mohou být postaveny na zcela fundamentálních faktorech jako např. stárnutí populace, nízký růst produktivity či nedostatečné množství rentabilních investičních projektů. Menší množství pracovníků si vyžaduje i menší množství produkčních kapacit, což v kombinaci s poněkud nepříznivým podnikatelským prostředím a malým množstvím investičních příležitostí vytváří živnou půdu pro ekonomickou stagnaci.

Debaty expertů: Krugman, Bernanke, Summers

Názorů na řešení tohoto stavu je celá řada. Mezi ekonomickými teoretiky ani praktiky nepanuje jednoznačný konsensus. Důkazem může být i letošní diskuse bývalého ministra financí USA Larryho Summerse s  bývalým guvernérem FEDu Benem Bernankem a nositelem Nobelovy ceny za ekonomii Paulem Krugmanem. Summers s Krugmanem vidí problém v nedostatečné poptávce a poukazují na v dnešní době již neakceschopnou měnovou politiku, která narazila na dno nulových úrokových sazeb. Tvrdí, že je potřeba, aby vlády sáhly po dodatečných fiskálních stimulech a tím agregátní poptávku posílily.

Bernanke nesouhlasí. Sekulární stagnace západního světa je podle něj cyklický jev. Až se množství rentabilních investic s kladným úrokovým výnosem ve vyspělých zemích vyčerpá, sáhnou investoři po zahraničních investicích. Tyto kapitálové toky oslabí kurzy domácích měn, které zvýší množství exportovaného zboží, následkem čehož se ekonomika dostane zpět na růstovou trajektorii.

Nejasný výhled globální ekonomiky

Zda je sekulární stagnace pouze dočasným fenoménem spojeným s regenerací z poslední krize či jde o dlouhodobý trend jako v případě japonské ekonomiky, můžeme dnes pouze spekulovat. Jisté je jen to, že je to patrně jedno z nejdůležitějších témat současnosti, jehož dohra ovlivní celou globální ekonomiku.

Tato zpráva není investičním doporučením. Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., obchodníka s cennými papíry.

Autoři: Sven Subotič, Jakub Mašek

www.aurainvest.cz

Tato zpráva není investičním doporučením. Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., obchodníka s cennými papíry.

Newsletter