El-Erian: Důvody, pro které Fed zvýší sazby

Investiční publikum napjatě očekává dnešní výstup z dvoudenního zasedání měnového výboru Federálního rezervního systému. Ten by na základě stávajícího ekonomického stavu Spojených států a dění v zahraničí měl rozhodnout o podobě americké úrokové politiky, která se již šest let pohybuje na úrovni technické nuly. Ekonomové, investoři i analytici nejvíce spekulují o září jako o možném termínu prvotního navýšení. Najdou se však tací, kteří ho vidí až v roce 2016 a naopak úvahy o symbolickém zvýšení sazeb už nyní.

Mohamed El-Erian, hlavní ekonomický poradce pojišťovny Allianz, shromáždil v rámci svého sloupku pro agenturu Bloomberg šest základních indicií, jež podporují představu úrokového navýšení ještě během letošního roku.

Načasování

Na základě toho, co guvernérka Yellenová již ví o vývoji největší ekonomiky světa, El-Erian předpokládá, že přistoupí k zahájení úrokového cyklu ještě během letošního roku, a to možná právě v září. Namísto toho, aby první krok podnikla až v roce 2016, kdy by změna sazeb musela být mnohem agresivnější, zvolí guvernérka pravděpodobně mnohem dřívější, za to však pozvolnější postup přizpůsobený vývoji ekonomických dat.

Odůvodnění

Ačkoliv růst mezd zůstává i nadále utlumený, očekává guvernérka Fedu ještě další zlepšení stavu amerického trhu práce, zahrnující v sobě především tvorbu nových pracovních míst. To, dohromady s mírným růstem domácí poptávky, by pak mělo podpořit ekonomickou obnovu země.

(Ne)cykličnost

Jak se zdá, tak to není jen skomírající fáze hospodářského cyklu, která trápí americkou ekonomiku. Vezmeme-li v potaz i strukturální otázky, zahrnující například pouze mírný růst produktivity společně se zpomalenou reakcí agregátní nabídky, nemusí se Yellenová strachovat pouze o inflaci a neustálé podstřelování oficiálně stanoveného cíle.

Mezinárodní kontext

Ačkoliv je již řecká sága relativně mimo nejvyšší úrovně obav investičního publika, i nadále je nervozita na místě. Dopady situace Helénské republiky však nemusí být pouze negativní. Yellenová v nich naopak spatřuje i možný růstový fundament, obzvláště co se týče Evropy.

Formát

Šéfka Fedu již předem upozornila, že úroková „normalizace“ nebude mít povahu běžného cyklu. Namísto toho by mělo jít o proces obohacený o určitý stop-and-go mechanismus. Předchozí guvernéři americké centrální banky dávali přednost zvyšování sazeb během každého meetingu, a to až do doby, než bylo dosaženo požadované úrovně. Yellenové se chce v tomto směru spíše řídit nastavenými podmínkami.

Yellenová: Sazby Fed zvýší zřejmě letos, výhled je ale nejistý

Cílová úroveň

Ohledně cílové úrovně hlavní americké úrokové sazby poletuje mnoho otazníků. Jediné, na co Yellenová upozornila, je fakt, že konečná velikost se ve výsledku může nacházet hluboko pod historickým průměrem.

Světová divergence

I přesto, že opět vyvstávají obavy ohledně posilujícího dolaru, Yellenová ho neoznačila za věc, která by mohla omezit pravděpodobnost letošní úrokové normalizace. Fakt, že se americká měnová politika silně odlišuje od většiny ostatních, především v případě Evropské centrální banky, šéfku Fedu nijak zvlášť netrápí.

 Co z toho vyplývá?

Z výše zmiňovaných bodů tak vyplývá, že si Janet Yellenová chce zachovat určitý manévrovací prostor, což plyne i z jejího opatrného, prozatím převážně holubičího přístupu.. El-Erian je přesvědčen, že mnozí ti, kteří věřili ve zvyšování sazeb až během příštího roku, budou muset svůj názor pravděpodobně přehodnotit. Obzvláště pokud bude i nadále pokračovat obnova americké ekonomiky a stejně tak se bude postupně uklidňovat situace v momentálně bouřlivě se vyvíjejících zemích a jejich tezích.

Newsletter