Elektromobil ve většině domácností? Tak za 20 let, říká šéf EFG

Holding Energy Financial Group se specializuje na projekty v oblasti energetického průmyslu. Jedná se zejména o výrobu energetické energie z obnovitelných a druhotných zdrojů. Rozhovor o podnikání v energetice vedl server Monty Rich s předsedou představenstva EFG – Ivo Skřenkem a s výkonným ředitelem skupiny – Tomášem Voltrem.

Co vás motivovalo k podnikání na poli energetiky?

IS: V první řadě energetiku vnímáme jako perspektivní obor, málo kdo by si dnes dokázal představit život bez elektřiny a naše potřeby stále rostou.

A proč jste se vymezlili na udržitelné zdroje?

IS: S rostoucí spotřebou elektrické energie úměrně roste i negativní vliv na životní prostředí, způsobený její výrobou. V České republice vyrobíme kolem 50 % elektřiny v tepelných elektrárnách. Musíme proto ročně vytěžit kolem 40 milionů tun uhlí, čímž devastujeme přírodní krajinu. Navíc, vzhledem k jeho omezeným zásobám, je zde riziko závislosti na importu z jiných zemí. Vzhledem k množství produkovaných emisí je výroba energie v tepelných elektrárnách tou nejméně ekologickou cestou.

Jak se za posledních deset let změnily trendy na poli výroby elektrické energie?TV: Za posledních deset let výrazně vzrostla míra využití obnovitelných zdrojů. Například v České republice jsme v roce 2006 z OZE vyrobili necelá 4 % z celkové produkce elektřiny. Podobně tomu je i v ostatních zemích Evropy. Je to dané limity EU.

A jinde ve světě?

TV: Změny můžeme pozorovat i například v Číně, kde minulý rok zdvojnásobili kapacitu solárních elektráren. Cílem Číny je do roku 2030 zvýšit podíl výroby elektřiny z nefosilních paliv z celkové produkce na 20 %. Současná situace na poli výroby elektřiny si žádá změnu a svět k tomu tak začíná přistupovat.

Kde se na tomto spektru vidíte vy? Co je vaším cílem?

IS: Cílem našeho podnikání je přispět k rozvoji ekologických zdrojů energie, přičemž naší hlavní oblastí je energetické využití biologicky rozložitelných odpadů. Myšlenka vytvořit z odpadů energii nás nadchla již před sedmi lety a v roce 2012 jsme pak začali budovat jedno z prvních zařízení tohoto druhu v České republice. Dnes na okraji obce Rapotín nedaleko Šumperka stojí energetické centrum recyklace (ECR). Skupina EFG jej úspěšně provozuje a plánuje výstavbu dalších zařízení tohoto typu. Reagujeme tak i na měnicí se legislativu, například v ochraně ovzduší nebo odpadového hospodářství, ze kterého vyplývá postupné zdražování skládkování a jeho jasné zamezení do roku 2024. 


Odkud čerpá skupina kapitál a kolik plánujete investovat?

TV: Skupina pracuje s vlastním kapitálem generovaným z předchozích projektů částečně doplněným o bankovní financování a privátní kapitál. Umožnit investorům vstup do smysluplných projektů je koneckonců jedním z cílů EFG. Do konce příštího roku plánujeme investovat 450 milionů korun.Jakým způsobem rozhodujete o potenciálních investicích?TV: Aktuálně investujeme do vlastních energetických projektů, které známe od začátku, a investice je pro nás zcela transparentní. Každý projekt je něčím specifický a je potřeba tak přistupovat i k investicím, zejména když budujete energetické zařízení. Při posuzování investic nejprve analyzujeme potenciál daného zařízení v okolí. Je potřeba zajistit příslušná povolení, v případě energetického zpracování odpadu je potřeba mít předem zajištěné dostatečné množství odpadů a odběratele energií. Následně přichází na řadu podrobná ekonomická analýza. Když nám vše sedí, tak podnikáme další kroky k realizaci investice.

Plánujete v nějaké formě zahraniční expanzi?TV: Jedním ze segmentů, kterými se zabýváme, je ukládaní elektrické energie do lithiových baterií. Součástí holdingu je společnost MW-kW, která se zaměřuje na vývoj, distribuci a montáž bateriových systémů. MW-kW má nyní obchodní zastoupení v několika zemích Evropy, současně jsme tento rok zahájili spolupráci na projektu rozsáhlého bateriového úložiště a solárních systémů v Argentině. Projekty zaměřené na zpracování odpadu mají zatím dostatečný potenciál u nás v České republice. Zahraniční expanzi v tomto segmentu zatím tedy neplánujeme. Do budoucna však není vyloučená.

Jak je na tom Česko s budováním center pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (využívaných k výrobě elektrické energie) v porovnání se západními zeměmi?IS: Západní země jsou v tomto ohledu jednoznačně napřed, koneckonců inspirací k vybudování ECR v Rapotíně nám bylo zařízení v Rakousku, kde taková zařízení již běžně fungují ve velkém množství. V Německu je zase mnoho spaloven odpadu, které již dnes produkují energii s minimální ekologickou zátěží. V ČR energeticky zpracujeme okolo 11 % komunálního odpadu, zatímco Evropský průměr je okolo 30 %. S měnící se legislativou, jejíž cílem je podpora oběhového hospodářství a naplnění požadavků Evropské unie, očekáváme zlepšení současné situace a zároveň příznivější podnikatelské prostředí v tomto segmentu.

Vaším cílem je výroba elektrické energie s co nejnižší ekologickou zátěží. Můžeme se podle vás dostat do fáze, kdy elektrická energie bude vyrobena již pouze tímto způsobem?IS: Vzhledem ke geografické poloze České republiky si myslím, že máme částečně omezené možnosti využití obnovitelných zdrojů. Přesto jejich podíl na celkové výrobě má svůj význam, který bude v budoucnu narůstat – zejména v energetickém zpracování odpadu vnímáme velký potenciál. Dá se však předpokládat, že nějaký čas bude ještě dominovat výroba elektřiny v tepelných elektrárnách. V budoucnu budou pravděpodobně dominující tepelné elektrárny nahrazeny jadernými a stále se bude zvyšovat využití obnovitelných zdrojů. Lze tedy říci, že ekologická zátěž se bude skutečně snižovat. Cílem našich projektů je zásadně přispět ke zkrácení tohoto období.

Velkým tématem dneška jsou elektromobily. Jak se k elektrickým vozům typu Tesla stavíte? A kdy si myslíte (a zda vůbec), že by se mohla za pomoci elektromobilů dopravovat většina obyvatel?IS: Tesla je skvělé auto. Sám jsem měl možnost si ho vyzkoušet a musím říct, že je tiché, rychlé a nadčasové. V našich podmínkách podle mého názoru má zatím smysl pro člověka, který denně najede tak 100 km. Narážím na současnou problematiku infrastruktury dobíjecích stanic v ČR. Dle mého názoru je to otázka minimálně dvaceti let, kdy bude mít většina obyvatel elektromobil.
 Osobně si myslím, že velký potenciál mají dnes vozy na CNG. Náklady na pořízení auta se moc neliší od tradičních spalovacích motorů. Motory na CNG mají o desítky procent nižší emise v porovnání s naftovými či benzinovými a jejich provoz je přibližně o polovinu levnější. Zkrátka je to ekologické i ekonomické a přidanou hodnotou je, že můžete jezdit i na BIO CNG vyprodukovaný energetickým zpracováním odpadu, například u nás v Rapotíně.

 

Newsletter