Emancipace a oddělené finance. Vdát se už není tak výhodné jako kdysi

S tím, jak se vyvíjí společnost, mění se i mezilidské vztahy. Několik malých revolucí se v posledních desetiletích nevyhnulo také manželskému soužití. Ženy se stále méně hodlají smířit s tím, že by svůj život měly zasvětit výlučně péči o domácnost, a budování kariéry spolu s plněním rodinné kasy přestává být výhradní doménou muže.

Emancipované a schopné ženy sice mohou v mužích budit dojem ohrožení jejich tradičně dominantní pozice, nicméně nedávná studie prezentuje důvod, proč by společenský a profesní vzestup žen měli vítat. Zatímco nekalé motivy jsou často spatřovány u žen, které si najdou bohatého ženicha (zvláště když je o něco starší či o něco méně atraktivní), vědci z University of Kansas a Texas A&M University, poukázali na fakt, že tyto potenciální „výnosy z manželství“ v posledních dekádách značně poklesly.

Kdo vydělává méně? Malí muži a obézní ženy

Vysvětlení vyplývající z amerických dat je přitom takové, že osobní výdělky žen rostly v posledních desetiletích výrazněji než výdělky mužů. Na tom se podepsala zejména rostoucí vzdělanost žen, která se u nich zvyšovala rychleji než u mužů. Navíc vzhledem k tomu, že dříve bylo více vzdělaných mužů, byly pro ženy výnosy z dodatečného vzdělávání vyšší než pro muže. V současné době je tak v USA dokonce pravděpodobnější, že v manželství je vzdělanější manželka než manžel.

Nicméně negativním důsledkem pro ženy je to, že jejich potenciální „finanční výhoda z manželství“ se tím snížila; ve sledovaném období mezi roky 1990 a 2011 konkrétně o 13 %. Relativní příspěvek do rodinné kasy totiž u žen značně vzrostl, zatímco u mužů naopak poklesl. Manželství se tedy stává pro ženy méně výhodné, avšak muži, kteří se ožení nyní, jsou na tom lépe než jejich kolegové před třiceti lety.

I když muži v průměru stále vydělávají více než ženy, představuje pro manžely podle autorů tento vývoj zlepšení životní úrovně, která je spíše než individuálním příjmem určena právě rodinným příjmem. Zúžení mezery mezi pohlavími však paradoxně oslabilo výhodnost manželství pro ženy. Jak navíc nedávno odhalila studie Bank of America, nové generace přinesly ještě jednu změnu, která nehraje do karet straně, jež dosud vydělává méně – u mladých manželů jsou teď stále více v módě oddělené účty.

 

Z výsledků studie konkrétně vyplývá, že mileniálové nebo také generace Y, obvykle vymezována narozením od roku 1982 do poloviny 90. let, zachovávají v manželství oddělené finance ve 28 % případů. To je sice prozatím méně než třetina, nicméně dlouho tomu nemusí tak být. V porovnání se starší populací je totiž patrná rostoucí popularita oddělených účtů. U předchozí generace X, narozené mezi léty 1961 až 1981, figurují separátní finance u 11 % manželských párů, u generace Baby Boomers, narozené mezi roky 1946 až 1960, pak v 13 % případů.

Podle odborníků se však nejedná snahu demonstrovat svoji nadřazenost vzhledem k partnerovi, ale spíše o důraz na vlastní svobodu. „Jedná se o to, že si chtějí zachovat smysl pro identitu, individualitu a autonomii,“ řekla pro server The Atlantic Fenaba Addo, expertka na spotřebitelské chování z University of Wisconsin–Madison.

„Došlo ke generační změně,“ okomentovala závěry studie také Joanna Pepin, doktorandka na University of Maryland, která se zabývá organizací financí v mezilidských vztazích, zvláště pak u párů. Pepin dále vysvětlila, proč je tento trend obzvláště výrazný u párů s nízkými příjmy. Ty si podle ní více cení přístupu ke svým vlastním výdělkům, přičemž jeho hodnotu staví nad demonstraci odhodlání a loajality, jež jsou spojeny s rozhodnutím sloučit své finanční prostředky s partnerem. Tu podle Pepin naopak častěji upřednostňují lidé s vyššími příjmy.

Živitelka rodiny? Když žena vydělává víc, oba partneři lžou o svých příjmech

Newsletter