Nad očekávání lepší výsledek německého ZEW indexu podpořil euru, které posiluje nad 1,2160 EURUSUD. Posilující euro proti dolaru podpořilo korunu. Kurz zpevnil pod hranici 25,60 za euro.

Emise akcií EPIF by měla nabídnout rizikovou prémii navíc

Veřejná nabídka akcií společnosti EP Infrastructure (EPIF) může být relativně zajímavou příležitostí, což nezbavuje tyto akcie některých rizik, za která by měl emitent nabídnout při úpisu určitou prémii.

Pokud přeskočíme fakt, že primárních emisí na pražské burze je žalostně málo, může atraktivita tohoto titulu stavět na odvětví, ve kterém emitent podniká. V aktivech EPIF převažuje distribuce energií, zejména plynu. To je typická oblast, ve které vystupuje regulace ze strany státu – energetických úřadů, jejichž rolí je, mimo jiné, kontrolovat oprávněnost provozních a investičních nákladů distribučních firem a dávat je do souladu s možnostmi a zájmy koncových uživatelů.

Regulace obvykle omezuje od určité hranice firemní zisky. Nicméně EPIF se podle zveřejněných hospodářských čísel dařilo v roce 2015 pracovat s EBITDA marží 44,2% (nejlépe v posledních třech létech) a to je velmi slušný výsledek.

Druhý rys, který by mohl být sympatický pro drobnější investory, spočívá v tom, že emise zatím nebyla prezentována jen jako emise pro velké, kvalifikované investory, což může mít pozitivní dopad na dostupnost akcií v IPO i na další likviditu v obchodování. Prospekt však ještě nebyl publikován (očekávejme ho na webu společnosti) a tuto úvahu není možno brát za definitivní.

EPH plánuje emisi akcií EP Infrastructure v Praze a Londýně

V souvislosti s emisí akcií EPIF lze vnímat ale také určitá rizika. Na mysli jsou ta, která by bylo možno označit jako dodatečná vedle běžných rizik, se kterými se všechny distribuční firmy potýkají. Lze spekulovat zhruba o dvou.

Za prvé je vhodné si uvědomit, že nákup distribučních aktiv vznikl nemalou měrou i díky schopnosti představitelů EPIF, resp. EPH vycítit zájmy a fungování státní správy. Tento faktor může hrát roli i v budoucnu, projevovat se dílem v provozu, nebo ve vzniku dalších transakcí se státem, které ne vždy musí jednoznačně prospívat EPIF, resp. minoritním akcionářům. Uvidíme, zda tato rizika bude společnost komentovat v prospektu emitenta.

Druhou okolností je neznámá spojená s budoucím chováním většinových akcionářů EPIF vůči minoritním akcionářům. V tomto smyslu zde není zkušenost, lze jen konstatovat, že vlastnická struktura EPH se historicky vyvíjela ze skupiny PPF, která ne vždy vynikala v tomto směru transparentností.

Proto by upisovací kurz akcií EPIF měl nabídnout kupujícím určitou prémii navíc.

Firmě EPIF, která spravuje většinu aktiv EPH, loni vzrostl zisk o 42 %

Newsletter