Emise katastrofických bondů na vzestupu

Situace na dluhopisových trzích není pro investory hledající atraktivní výnos nijak valná. S tím, jak se ve většině evropských zemí propadají výnosy státních bondů do záporných hodnot, nezbývá nic jiného, než se buďto zaměřit na firemní dluhové instrumenty nebo na úplně jinou sortu aktiv. Do hledáčku investorů se postupem času čím dál tím více dostávají tzv. katastrofické dluhopisy.

Podle současných očekávání by se emise těchto aktiv během letošního roku mohla zvýšit až o téměř 30 %. Tahounem tohoto procesu je především sílící poptávka, která se postupně přestává soustředit pouze na státní a firemní oblast dluhových instrumentů. V porovnání s nimi totiž přináší tzv. cat bondy mnohem zajímavější výnosy.

Katastrofický dluhopis je instrument, který emitují pojišťovny či zajišťovny. Ty pomocí těchto produktů získávají finanční zdroje k pokrytí rizik spojených s různými katastrofickými událostmi, jako jsou povodně, hurikány a zemětřesení. V podstatě nejde o nic jiného, než o přesunutí pojistného rizika na finanční trhy, konkrétně na investory, kteří si tyto cenné papíry zakoupí.

„Odhadujeme, že se emise katastrofických dluhopisů za letošek už zvýšila o 27 % až na zhruba 2,1 miliardy dolarů,“ řekl pro sever CNBC John Seo, manažer společnosti GAM, která spravuje speciální fond zaměřující se právě na cat bondy. Celoroční trend tak zůstává silně pozitivní a nese se v duchu loňské rekordní emise, která dosáhla 8,4 miliardy dolarů.

„Nedávné vyrovnání nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pojistných dluhopisech pozitivně přispělo k vývoji celého trhu. Díky vyšší poptávce jsou některé cat bondy prodávány, v porovnání s jejich původní emisní cenou, s výrazným diskontem . To je něco, co jsme od září 2012 neviděli,“ vysvětluje Seo. Dle jeho informací už letos proběhlo celkem 7 nových emisí katastrofických dluhopisů. Pokud by nevznikly žádné vážnější pojistné události, výnos těchto instrumentů by se v roce 2015 měl pohybovat na úrovni 4 až 5 %.

Emise pojistných dluhopisů s sebou přináší výhodu toho, že pojišťovny nemusí zdražovat pojistné, pokud by se počet pojistných událostí výrazně zvětšil. Na druhou stranu jde však o poměrně rizikovou investici. Může se stát, že jakmile dojde k určité katastrofě, ztratí držitel bondu nárok na výplatu kuponu či celého instrumentu Vždy záleží na tom, jakým způsobem je daný produkt konstruován.

Mexická rarita na dluhopisovém trhu

Goldman Sachs: Jděte do firemních dluhopisů. Krátkodobě

Newsletter