Ernst & Young: FinTech může nakopnout hospodářství Malty

Podle společnosti Ernst & Young existuje pět možností, které by mohly nakopnout maltský hospodářský růst. Využití technologií k poskytování finančních služeb může být pro Maltu velkou věcí stejně jako možnost, že by se tato ostrovní země mohla stát branou e-commerce pro Asii.

Tyto dva návrhy jsou součástí pětibodový plánu zkoumajícího budoucí rostoucí odvětví, jenž je vypracován maltskou pobočkou Ernst & Young. Ve zprávě „Beyond This Economic Horizon“, která byla včera představena v přítomnosti premiéra Josepha Muscata i opozičního vůdce Simona Busuttila.

Těchto pět sektorů, jež byly identifikovány v návaznosti na množství workshopů s průmyslovými subjekty, se točí kolem maltské geostrategické polohy ve Středomoří a jeho členství v EU. Budoucí potenciální oblasti růstu jsou:

  1. Finanční Technologie
  2. Komoditní obchodní centrum
  3. Brána pro asijskou e-commerci
  4. Regionální logistické centrum
  5. Pravidelné přistěhovalectví

Podle Ernst & Young v každém z uvedených sektorů příležitosti existovaly i dříve, ale k využití těchto příležitostí je potřeba jít trochu naproti. Je nutné zmírnit regulace, což by umožnilo tamním společnostem přilákat zahraniční talent.

Zpráva navrhuje jednodušší získávání víz cizinci ze zemí mimo EU v případě, že pracovali po dobu nejméně šesti měsíců v jiné zemi EU. Něco podobného již zavedlo Španělsko.

To by bylo zvláště důležité v případě vytvoření centra pro obchodování s komoditami, jelikož v této oblasti je potenciál maltských obyvatel značně omezený.

Další návrhy již patří do zóny volného obchodu. Malta by mohla být využívána jako logistické centrum a skladovací uzel, kde by mohly být uskladňovány asijské produkty pro další přepravu k evropským zákazníkům.

Ernst & Young rovněž volá po legálních přistěhovalcích, kteří by měli být proškoleni a umožněn jim vstup na trh práce. A za tímto účelem dokument na závěr navrhuje iniciativu, podle které by právě autor tohoto dokumentu mohl nabízet školení v oblasti účetnictví.

Pojem „FinTech“ je v podstatě zkrácení a spojení slov „finance“ a „technologie“. Jedná se o fúzi správy financí s technologickým sektorem, který zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších. Tedy de facto všechno, co inovuje současný finanční systém.

Do archivu článků FinTech Daily se podívejte ZDE

Newsletter