Krátké korunové sazby klesly. Koruna oslabila nad 25,40 za euro a nad 23,40 za dolar. Dolar proti euru zpevnil pod 1,0850. Americká výnosová křivky se napřimuje.

Erste Bank by 3Q měla opět zakončit výraznou ztrátou. Naposledy?

Rakouská banka Erste Bank zítra před zahájením obchodování zveřejní své výsledky za třetí kvartál, do kterých se negativně promítne především zaúčtování výrazné části opravných položek v důsledku situace v Rumunsku a zbývající části opravných položek v souvislosti s odškodňováním klientů za „neférové“ praktiky u devizových půjček v Maďarsku. Tyto jednorázové efekty byly zčásti realizovány již v předchozím čtvrtletí, výrazná část by však měla být zaúčtována právě ve třetím čtvrtletí. Tržby by měly oproti stejnému období loňského roku klesnout o 5,4 %, stejně tak čistý úrokový příjem. Výsledky by měly poukázat na pokračující tlak na úrokovou marži. K úspěchům banky by naopak mělo patřit další snížení provozních nákladů, které by za třetí čtvrtletí měly klesnout o zhruba 5 %. Celkově by tak měla banka vykázat stabilní provozní výsledky.

(v mil. eur) 3Q14 konsensus*  3Q13 Meziroční změna (y/y, %)
Čistý úrokový příjem 1112,4 1175,9 -5,4%
Poplatky a provize 454,3 449,5 1,1%
Ostatní provozní výnosy 114,7 155 -26,0%
Tržby 1684,1 1780,4 -5,4%
Provozní náklady -917,9 -964,2 -4,8%
Provozní zisk  767,4 816,2 -6,0%
Opravné položky -875,1 -461 89,8%
Zisk před zdaněním -449,9 219,6
Čistý zisk -566,2 128,4

​* Konsensus složený z odhadů 21 analytiků dotázaných Erste

Co se týče opravných položek, ty by se měly vyšplhat celkem na 875 mil. eur, nejpesimističtější odhad počítá s částkou až 959 mil. eur. Zvýšené náklady na riziko banka již oznámila, v průběhu třetího čtvrtletí však v případě Maďarska připustila, že náklady mohou být ještě vyšší, než se původně očekávalo. Z původně odhadnutých 300 mil. eur se tak částka může vyšplhat až k 360 mil. eur (přičemž do třetího čtvrtletí se tak promítne zaúčtování zbývajících 170 mil. – 230 mil. eur). Náklady na riziko v Rumunsku, kde došlo k zrychlenému snížení špatných úvěrů před zátěžovými testy ECB, by měly celkem tvořit 400 mil. eur. Celkem by podle konsensu měly opravné položky (tedy náklady na riziko) dosáhnout 875 mil. eur, nejpesimističtější odhad počítá až s 959 mil. eur.

V důsledku nárůstu nákladů na riziko by měla banka vykázat čistou ztrátu (po odečtení minoritních podílů) ve výši 566 mil. eur, za devět měsíců tohoto roku by tak celková ztráta činila 1,496 miliard eur. Management společnosti očekává celoroční ztrátu v rozmezí 1,4 – 1,6 mld. eur, pro čtvrté čtvrtletí tak zůstává ještě určitý prostor pro další ztrátu. Příští rok by se měla banka opět vrátit do zisku – očekávaný výsledek pro rok 2015 předpokládá čistý zisk na úrovni 817 mil. eur.

Vzhledem k úspěšným výsledkům zátěžových testů a testů kvality aktiv ECB, které podpořily růst akcií Erste v posledních dnech, by se měla navzdory vysoké ztrátě navrátit (alespoň částečně) důvěra investorů v bilanci banky a pozornost by se měla upínat především k provozním výsledkům a kapitálové přiměřenosti. Kapitálová přiměřenost by měla být vylepšena o 60 bazických bodů a podle pravidel Basel 3 by se měla ke konci roku pohybovat bezpečně nad laťkou 10 %. Z testů ECB sice vyplynula potřeba vytvořit dodatečné rezervy ve výši 1,1 mld. eur (po zdanění), testy však vycházely z dat k 31.12.2013. Vzhledem k již oznámeným opatřením s ohledem na komunikaci banky s ECB se tak neočekává další potřeba dodatečné tvorby rezerv. Akcie dnes před výsledky oslabily o 2,8 %. Od začátku roku odepsaly celkem 24 %.

Newsletter