Erste Bank překvapuje více než dvojnásobným ziskem

Rakouská banka Erste Bank, pod kterou spadá domácí Česká Spořitelna, dnes představila své výsledky za 1. čtvrtletí tohoto roku. Obdobně jako včera Komerční banka dokázala překvapit především svým čistým ziskem, který oproti 1. čtvrtletí loňského roku více než zdvojnásobila. Čistý zisk tak dosáhl 225,8 mil. eur oproti konsensu 196,3 mil. eur, především díky výraznému snížení opravných položek a snížení provozních nákladů o 1,6 %.

Tržby v souladu s očekáváním, zisk překvapením

Na provozní úrovni banka víceméně naplnila očekávání. Tržby činily za 1. čtvrtletí 1689,5 mil. eur v souladu s očekávaním trhu 1690 mil. eur. Naše odhady se ukázaly jako mírně konzervativnější. V rámci tržeb se také potvrdil trend oslabujícího čistého úrokového příjmu v důsledku nízkých sazeb (kvůli nimž se čistá úroková marže propadla z 2,66 % v 4. čtvrtletí na 2,55 % v 1.čtvrtletí) a naopak posilujících příjmů z poplatků a provizí.

Opravné položky propadly o 50 % na 183 mil. eur a jsou hlavním motorem silného zisku. Celkové výsledky shrnuje následující tabulka:

EUR milion 2015Q1 2015Q1 Roklen 2015Q1 kons. (medián)* 2014Q1 YoY změna 2014Q4
Čistý úrokový příjem 1098,5 1094,1 1099,0 1 124 -2% 1 126
Příjem z poplatků a provizí 461 470,3 466,0 452 2% 497
Ostatní příjem 129,6 116,2 125,0 115 13% 138
Tržby celkem 1689,1 1680,5 1690,0 1 691 0% 1 760
Provozní náklady -948,1 -948,0 -944,4 (963) -2% (1 004)
Provozní zisk 741 732,6 744,1 727 2% 757
Opravné položky -183,1 -254,5 -218,0 (364) -50% (484)
Zisk před zdaněním 415,2 349,6 353,0 240 73% 152
Čistý zisk (po odečtení minoritních podílů) 225,8 195,4 196,3 103 119% 42

Vzhledem k vývoji provozních nákladů, zlepšování kvality aktiv i překvapivému čistého zisku hodnotíme výsledky mírně pozitivně.

Výhled potvrzen

Management potvrdil výhled ziskovosti banky na úrovni ROTE (poměr zisku k vlastnímu kapitálu banky, který je očištěn o nehmotná aktiva) ve výši 8 – 10 % i očekávaný pokles provozního zisku za celý rok v řádu 4 % – 6 % především kvůli situaci v Maďarsku (v souvislosti s převody devizových úvěrů) a ztrátovému byznysu v Rumunsku. Co se týče růstu úvěrů, banka očekává růst objemu v řádu 1-4 % a z pohledu nákladů na riziko předpokládá pokles na 1 – 1,2 miliardy eur. Právě pokles nákladů na riziko (opravných položek) a rostoucí kvalita aktiv je pozitivním tahounem výsledků banky. Banka si zároveň udržuje solidní kapitálovou přiměřenost – za 1. čtvrtletí se ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 dostal na 10,2 % z 10,6 % na konci roku 2014.

Česká spořitelna opět s poklesem čistého zisku, provozní zisk ale lepší

Tahounem výsledků zůstává střední Evropa, kde za pozitivním ekonomickým vývojem stojí především rostoucí domácí poptávka, tažena vyšší spotřebou. Co se týče tuzemského trhu, České spořitelně sice klesl v prvním čtvrtletí letošního roku čistý zisk meziročně o 8,4 procenta na 3,7 miliardy korun, provozní zisk ale největší tuzemské bance z pohledu počtu klientů vzrostl o dvě procenta na 5,9 miliardy. Výsledky banky podpořil meziroční růst portfolia klientských úvěrů skupiny o 2,7 procenta na 524,1 miliardy korun, a to hlavně díky růstu hypoték a úvěrů korporátním klientům. 

„Pokles čistého zisku je způsoben zejména ostatním provozním výsledkem, na jehož výrazném zhoršení se podílí především zaúčtování rezervy na odhadovaný roční povinný příspěvek do Rezolučního fondu za rok 2015 ve výši 444 milionů korun,“ uvedla banka. Rezoluční fond má například zajistit výplatu peněz klientům zkrachovalých finančních institucí. Celkem si skupina Erste zaúčtovala rezervy na povinné příspěvky do tohoto fondu ve výši 54,9 milionů eur.

Čistý úrokový výnos se České spořitelně snížil o 4,2 procenta na 6,4 miliardy korun a čistá úroková marže klesla na 3,32 procenta z loňských 3,56 procenta. „Zlepšující se ekonomická situace domácností i firem v České republice se odráží na zvýšeném úvěrování. Avšak rekordně nízké úrokové sazby způsobují další pokles úrokových marží,“ uvedla Česká spořitelna. 

„Obchodní ukazatele vnímám jako úspěch dosažený i přes pokračující trend nulových úrokových sazeb, dezinflace až deflace, ostré konkurence a rostoucích požadavků evropské regulace. Stejně těžkým podmínkám budeme čelit do konce roku,“ komentoval výsledky předseda představenstva České spořitelny Pavel Kysilka. 
 

Newsletter