Evropské i americké výnosy klesají. Dolar obrátil do zisku pod 1,0850 za euro. Koruna zpevnila pod 25,35 za euro.

Erste Bank v 2Q: Překvapí rekordem jako KB?

Již zítra před otevřením trhu představí své výsledky rakouská Erste Bank, majoritní vlastník České spořitelny. Stejně jako u Komerční banky, která prezentovala své výsledky ve středu, je u Erste Bank relativně malý prostor pro zásadnější překvapení, banka by měla svými výsledky potvrdit trendy z 1. čtvrtletí – tedy trend oslabujícího čistého úrokového příjmu v důsledku nízkých sazeb a naopak posilující příjmy z poplatků a provizí. Tržby by měly meziročně klesnout o více než 2 %, zisk by však měly podpořit především výrazně nižší náklady na riziko (opravné položky ke špatným úvěrům) – zda se Erste vytasí s novým rekordem jako ve středu Komerční banka, je otázka. Naše odhady počítají s meziročním poklesem těchto nákladů o 41 %, medián odhadů analytiků dotázaných Erste počítá dokonce s poklesem o 43 %.

Komerční banka ve 2Q: nižší zisk, ale jeden příjemný rekord

Po vysokých opravných položkách v loňském roce, do kterých se promítly především špatné úvěry v Rumunsku spolu s náklady spojenými s konverzí devizových úvěrů v Maďarsku, se tak letos banka vrací do zisku. Ten by podle našich odhadů měl dosáhnout ve 2. čtvrtletí (po odečtení minoritních podílů) 237,9 milionů eur, přičemž tahounem zisku zůstává středoevropský region v čele s Českou republikou – naše odhady počítají, že Česká spořitelna přispěje do celkového zisku skupiny 125 miliony eur (medián odhadů analytiků počítá se ziskem 121 milionem eur).  Ztrátový byznys v Rumunsku, který je spolu s Maďarskem zátěží pro provozní zisk, by se měl letos vrátit do černých čísel – u Rumunska předpokládáme, že k tomu dojde již toto čtvrtletí, u Maďarska očekáváme ještě mírnou ztrátu.

Zároveň předpokládáme, že management potvrdí výhled ziskovosti banky na úrovni ROTE (poměr zisku k vlastnímu kapitálu banky, který je očištěn o nehmotná aktiva) ve výši 8 až 10 %, i výhledu pro pokles nákladů na riziko na 1 až 1,2 miliardy eur. Naše odhady konsolidovaných výsledků pro 2. čtvrtletí shrnuje následující tabulka:

  Q2 15 odhad Roklen Q2 15 kons. (median) Q2 14 Meziroční očekávaná změna (vůči kons.) Meziroční očekávaná změna (Roklen)
Čisté úrokové výnosy 1 102,9 1 095,0 1 119,7 -2,2% -1,50%
Čistý výnos z poplatky a provize 461,7 463,4 454,9 1,9% 1,49%
Ostatní provozní výnosy 127,5 118,9 156,5 -24,0% -18,53%
Tržby celkem 1 692,1 1 682,5 1 731,1 -2,8% -2,25%
Provozní náklady celkem (920,1) (941,0) (933,1) 0,8% -1,39%
Provozní zisk 772,1 743,1 798,0 -6,9% -3,25%
Náklady na riziko (opravné položky) (254,8) (246,7) (431,9) -42,9% -41,00%
Ostatní příjmy (40,0) (63,4) (1 147,1) -94,5% -96,51%
Zisk před zdaněním 482,8 434,6 (781,0)
Čistý zisk po odečtení minorit 237,9 238,3 (1 033,1)

Newsletter