Erste Bank ve 3Q: Překvapí ziskem?

Výsledky obou klíčových bank – Komerční banky a Erste – přinese závěr tohoto týdne v rámci výsledkové sezóny na pražské burze. Ve čtvrtek ráno se dozvíme výsledky Komerční banky, hned v pátek by pak měla před otevřením trhu reportovat své výsledky rakouská Erste Bank. Co se můžeme dozvědět a na co se soustředit?

Výsledky KB: Potvrdí dividendu nejméně 310 Kč za akcii?

Erste Bank by měla za 3. čtvrtletí představit solidní čísla. Celkové tržby by měly zůstat stabilní (naše odhady počítají s 1112,5 mil. eur), provozní náklady pravděpodobně vzrostou dle našich odhadů meziročně o necelých 7 %. To by mělo ukrojit z provozního zisku. Zisk před zdaněním pak ovlivní i jednorázové negativní položky – například zaúčtování nákladů na konverzi půjček v Chorvatsku ve výši cca 140 mil. eur. Dopad této položky by ale měl být částečně zmírněn příjmem cca 40 mil. eur z prodeje podílu Erste v Casinos Austria. Hlavním motorem zisku před zdaněním i čistého zisku pak budou výrazně nižší náklady na riziko (meziročně až o 79 %), které by měly zůstat na rekordních úrovních z 1. pololetí. Přehled našich odhadů včetně konsensu trhu shrnuje následující tabulka:

 

V mil. eur 3Q 2015 Roklen 3Q cons* 3Q 2014  Meziroční změna vůči kons.
Čisté úrokové výnosy 1 112,5 1 103,7 1 126,0 -1,2%
Čistý výnos z poplatky a provize 465,3 461,3 465,8 -0,1%
Ostatní provozní výnosy 125,1 123,6 104,0 20,3%
Tržby celkem 1 702,9 1 688,7 1 695,8 0,4%
Provozní náklady celkem -948,0 -940,2 -887,2 6,9%
Provozní zisk 754,9 748,4 808,6 -6,6%
Náklady na riziko (opravné položky) -185,0 -214,1 -878,8 -78,9%
Ostatní příjmy -140,0 -171,7 -356,8 -60,8%
Zisk před zdaněním 429,9 356,5 -413,9
Čistý zisk po odečtení minorit 225,6 220,1 -554,2

 

Díky stabilním tržbám a stále velmi nízkým nákladům na riziko tak očekáváme, že banka může na úrovni čistého zisku příjemně překvapit – naše odhady počítají s čistým ziskem po odečtení minoritních podílů ve výši 225,6 mil. eur. V tuto chvíli tak z dosavadních výsledků odhadujeme, že by banka z letošního čistého zisku mohla vyplatit dividendu ve výši přibližně 60 eurocentů na akcii.

Newsletter