Erste na konci roku překvapivě v zisku, s nižší roční ztrátou

Bankovní skupina Erste Group, pod níž spadá tuzemská Česká spořitelna, oznámila hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí roku, které překvapivě uzavřela v černých číslech. Celoroční čistá ztráta za rok 2014 pak byla nižší oproti odhadu trhu. Reportovaná čísla banky téměř na všech úrovních mírně překonala očekávání.

Banka zaznamenala za čtvrté čtvrtletí roku čistý úrokový příjem 1,126 miliardy eur, meziročně téměř stabilní, a překonala jím konsensus analytiků (anketa Erste) ve výši 1,112 mld. eur. Celkové tržby dosáhly 1,761 mld. eur a jsou nad odhadem trhu 1,704 mld. eur.

 EUR mil. 4Q 2014 4Q2013 Meziroční změna (%)  4Q Roklen
Čistý úrokový příjem 1 126,0 1 169,2 -3,7% 1 144,6
Příjem z poplatků a provizí 497,1 462,8 7,4% 477,0
Ostatní příjem 137,8 99,9 37,9% 97,1
Tržby celkem 1 760,5 1 731,9 1,7% 1 718,7
Provozní náklady -1 003,6 -971,6 3,3% -967,1
Provozní zisk 756,9 760,3 -0,4% 751,6
Opravné položky -484 -529,4 -8,6% -498,6
Zisk před zdaněním 152,2 -219,4 128,0
Čistý zisk (po odečtení minoritních podílů) 42,0 -370,3 -5,0

Provozní náklady ve čtvrtém čtvrtletí překvapivě mírně vzrostly na 1,004 mld. eur a byly tak vyšší proti očekávání 965,4 mil. eur. Naopak lépe dopadly opravné položky, neboli náklady na riziko, které byly úrovní 484 mil. eur mírně nižší oproti konsensu trhu 494,3 mil. eur. Rizikové náklady se tak v souladu s očekáváním stabilizovaly u úrovně 500 mil. eur, poté co banka zahrnula většinu opravných položek do výsledků za 3. čtvrtletí.

Za celý rok 2014 banka vykázala čistý úrokový příjem 4,495 miliardy eur a celkové tržby úrovní 6,878 mld. převýšily trhem očekávaných 6,798 mld. eur. Celoroční čistou ztrátou ve výši 1,442 mld. eur, způsobenou především vysokými opravnými položkami, banka dopadla lépe vzhledem k očekávané ztrátě 1,536 mld. eur.

Celoroční ztráta tak byla na dolní hranici výhledu, dříve potvrzeného bankou. U dolní hranice rozmezí výhledu (2,1 až 2,4 mld. eur) pak zůstaly také celkové náklady na riziko ve výši 2,159 mld. eur.

mil. EUR 2014 2013 2014 Roklen 2014 kons.
Tržby celkem 6 878 6 961 6 836 6 798
Zisk před zdaněním -803 374 297 -827 -899
Čistý zisk (po odečtení minorit) -1 442 6 097 -1 489 -1 536

Erste ve 4Q: Dokončený úklid, roční ztráta 1,5 mld. eur?

Erste ve 3Q s nižší než očekávanou ztrátou, výhled potvrzen

„Výsledky hodnotíme mírně pozitivně, především vyšší než očekávané tržby a stabilizované náklady na riziko, které se promítly v čistém zisku za 4. čtvrtletí. Banka uzavřela rok plný jednorázových opatření a příští rok by již měla vykazovat zisk. Banka potvrdila výhled pro rok 2015, kdy očekává výnos ROTE v rozmezí 8 – 10 % a mírný meziroční pokles tržeb, především kvůli efektům spojeným s konverzí devizových úvěrů v Maďarsku a vývoji v Rumunsku. Upozornila však, že geopolitická rizika jako konflikt na Ukrajině a situace v Řecku mohou mít negativní vliv. Celkově očekáváme na dnešní výsledky mírně pozitivní reakci,“ komentuje výsledky analytička Roklen24 Lenka Dvořáková Švejdová.

Česká spořitelna: mírný pokles zisku, úvěry rostou

České spořitelně, největší tuzemské bance podle počtu klientů, loni klesl neauditovaný konsolidovaný čistý zisk meziročně o 3,3 procenta na 15,07 miliardy korun. Provozní zisk vzrostl o dvě desetiny procenta na 22,91 miliardy korun díky prodeji úvěrů a zvýšení efektivity.

„Zlepšující se ekonomická situace domácností i firem v České republice se odrazila na zvýšeném úvěrování domácností a v kombinaci s důsledným řízením nákladů i na mírném nárůstu provozního zisku,“ uvedla banka. Pokles čistého zisku je podle ní způsoben zejména ostatním provozním výsledkem.     

Bilanční suma banky se loni snížila o 6,8 procenta na 902,59 miliardy korun. Klientské úvěry v hrubém vyčíslení vzrostly o 2,1 procenta na 518,19 miliardy korun. Vklady naopak klesly o 6,4 procenta na 680,44 miliardy korun. Poměr nákladů a výnosů se loni zlepšil na 44,3 procenta ze 45 procent o rok dřív. Provozní náklady spořitelna v loňském roce snížila o 2,7 procenta na 18,23 miliardy korun. 

Čistý výnos z poplatků a provizí loni zůstal na 11,3 miliardy korun. Objem poplatků a provizí vzrostl u operací s cennými papíry, snížil se u platebních transakcí a úvěrových obchodů. Čistý zisk spořitelny z obchodních operací a aktiv se meziročně zvýšil o 4,8 procenta na 2,29 miliardy korun.     

Newsletter