Erste překvapila lepšími výsledky, čeká nižší náklady na riziko

Rakouská bankovní skupina Erste Bank oznámila své výsledky za druhé čtvrtletí roku, jimiž překonala očekávání. Bance se podařilo dosáhnout zhruba stabilního provozního výsledku, přičemž vyšší než očekávaný čistý zisk byl výsledkem především výrazného poklesu nákladů na riziko. Erste potvrdila zlepšující se kvalitu aktiv napříč celou skupinou.

Celkové tržby na úrovni 1,71 miliardy eur mírně překonaly očekávaných 1,68 mld. eur, přičemž meziročně vzrostly o 1,2 procenta. Provozní náklady mírně vzrostly na 949 mil. eur, zatímco náklady na riziko klesly o více než polovinu na 191 mil. eur. Čistým ziskem na úrovni 261,4 mil. eur Erste překonala trhem očekávaných 238 mil. eur.

Hlavním motorem tvorby zisku zůstávají klíčové trhy Erste v regionu střední a východní Evropy (CEE). K výraznějšímu zlepšení došlo na trhu v Rumunsku, zatímco v Maďarsku banka zaznamenala mezičtvrtletní prohloubení ztráty. Na českém trhu, kde je skupina zastoupena Českou spořitelnou, překonal dosažený čistý zisk 125 mil. eur konsensus 121,3 mil. eur.

Erste potvrdila výhled pro návratnost kapitálu (ROTE) v úrovni 8 až 10 % v letošním roce a očekává jednociferný pokles provozního zisku vlivem vývoje v Maďarsku (stále se projevují dopady ztrát z nucené konverze devizových hypoték) a Rumunsku, stejně jako přetrvávajícího prostředí nízkých úrokových sazeb. Erste zlepšila výhled pro náklady na riziko z 1 – 1,2 mld. eur na 0,9 – 1,1 mld. eur.

  Q2 15 Q2 15 odhad Roklen Q2 15 kons. (median) Q2 14 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 1113,4 1 102,9 1 095,0 1 119,7 -0,6%
Čistý výnos z poplatky a provize 456,3 461,7 463,4 454,9 0,3%
Ostatní provozní výnosy 64,1 127,5 118,9 156,5 -59,0%
Tržby celkem 1710,3 1 692,1 1 682,5 1 731,1 -1,2%
Provozní náklady celkem -948,7 (920,1) (941,0) (933,1) 1,7%
Provozní zisk 761,6 772,1 743,1 798,0 -4,6%
Náklady na riziko (opravné položky) -190,8 (254,8) (246,7) (431,9) -55,8%
Ostatní příjmy -47,1 (40,0) (63,4) (1 147,1) -95,9%
Zisk před zdaněním 548,8 482,8 434,6 (781,0)
Čistý zisk po odečtení minorit 261,4 237,9 238,3 (1 033,1)

V celém prvním pololetí rakouská bankovní skupina Erste Group Bank dosáhla čistého zisku 487,2 milionu eur. Loni byla ve stejném období naopak ve ztrátě téměř 930 milionů eur. Podle Erste vytrvale roste podíl splácených úvěrů a podíl nebonitních klesá. Erste je klíčovou bankou ve střední a východní Evropě, do skupiny patří i Česká spořitelna. Objem úvěrů pro domácnosti podle banky v pololetí vzrostl o 1,7 procenta, úvěry pro malé a středně velké podniky o dvě procenta, a u velkých korporací dokonce o 5,9 procenta. Objem vkladů se zvýšil o 1,6 procenta na 124,5 miliardy eur.

Newsletter