Erste překvapuje čistým ziskem, tahounem nízké náklady rizik

Jako další z bankovních titulů na pražské burze představila dnes své výsledky za 3. čtvrtletí Erste Bank. Oproti celkem neutrálním výsledkům Komerční banky příjemně překvapuje čistým ziskem ve výši 276,9 mil. eur a přeskakuje tak laťku nastavenou trhem ve výši 220,1 mil. eur. Celkově se bance podařilo udržet výnosy na stabilní úrovni (dle očekávání) ve výši 1,692 mld. eur, přičemž motorem růstu zisku zůstávají dle velmi nízké náklady na riziko – ty ve 3. čtvrtletí dosáhly výše 144,4 mil. eur, přičemž trh očekával výši 214,1 mil. eur. V meziročním vyjádření tak náklady na riziko klesly o necelých 84 %. Akcie Erste reagují na výsledky růstem o 2 %. CEO banky v následující telekonferenci k výsledkům odhadl, že dividenda by mohla dosáhnout 40 – 50 centů na akcii.

Přehled zveřejněných výsledků Erste Bank:

V mil. eur 3Q 2015 3Q 2015 Roklen 3Q kons* 3Q 2014  Meziroč. změna
Čisté úrokové výnosy 1 112,3 1112,49 1 103,7 1 126,0 -1,2%
Čistý výnos z poplatky a provize 455,2 465,33 461,3 465,8 -2,3%
Ostatní provozní výnosy 56,4 125,1 123,6 104,0 -45,8%
Tržby celkem 1 691,6 1 702,9 1 688,7 1 695,8 -0,2%
Provozní náklady celkem -955,6 -948,0 -940,2 -887,2 7,7%
Provozní zisk 735,9 754,9 748,4 808,6 -9,0%
Náklady na riziko (opravné položky) -144,4 -185,0 -214,1 -878,8 -83,6%
Zisk před zdaněním 437,4 429,9 356,5 -413,9
Čistý zisk po odečtení minorit 276,9 225,6 220,1 -554,2

Banka oznámila, že pro letošek očekává ukazatel výnosnosti kapitálu ROTE ve výši 10 %, což je horní hranice dříve oznámeného pásma 8 – 10 %. Pro rok 2016 očekává ROTE v rozmezí 10 – 11 %. Banka také snížila objem předpokládaných opravných položek k riziku na rok 2015 z předchozích 900 – 1100 mil. eur na 750 – 950 mil. eur, s ohledem na již započtený náklad na konverzi úvěrů v Chorvatsku ve výši 144,9 mil. eur. Tento náklad negativně ovlivnil zisk před zdaněním i čistý zisk banky za 3. čtvrtletí.

Výsledky hodnotíme pozitivně a očekáváme pozitivní reakci trhu.

Za celá tři čtvrtletí vykázala banka výnosy ve výši 5,09 mld. eur (oproti 5,12 mld. eur ve stejném období loňského roku), provozní náklady vzrostly meziročně o 2,5 % a dosáhly 2,85 mld. eur. Čistý zisk za devět měsíců tohoto roku dosáhl 2,24 mld. Objem úvěrů vzrostl meziročně o 4 % na 121,5 mld. eur, objem vkladů vzrostl o 4,5 % na 125,4 mld. eur. Prostředí nízkých úrokových sazeb tlačí na čistou úrokovou marži, která ve 3. čtvrtletí klesla z 2,59 % v 2. čtvrtletí na 2,57 %. Za 9 měsíců tohoto roku klesla čistá úroková marže na 2,58 % z 2,64 % ve stejném období loňského roku.

Dividenda? Velmi pravděpodobně ano, ve výši 40 – 50 centů

Na následujícím konferenčním hovoru se management banky vyjádřil i k předpokládané dividendě ze zisku letošního roku. Vedení banky oznámilo, že vyplacení dividendy (poté, co banka uzavřela loňský rok se ztrátou 1,44 mld. eur) je při pohledu na výsledky roku 2015 velmi pravděpodobné. Navrhovanou výši dividendy v tuto chvíli vidí CEO banky Andreas Treichl v rozmezí 40 – 50 centů. Naše předchozí odhady počítaly s dividendou 60 eurocentů, což představovalo zhruba 30 % z očekávaného dosaženého čistého zisku. V tuto chvíli tak banka počítá s vyplacením zhruba 20 % čistého zisku za rok 2015. Oznámené rozmezí podle CEO Treichla zohledňuje kapitálové potřeby banky i plány pro další růst.

Erste Bank je klíčovou bankou ve střední a východní Evropě, do skupiny patří i Česká spořitelna. Česká republika zůstává pro Erste klíčovým trhem.

Newsletter