Erste překvapuje výrazným růstem zisku, Spořitelně klesl

AKTUALIZOVÁNO: Rakouská bankovní skupina Erste Group dosáhla v letošním prvním čtvrtletí čistého zisku 274,7 milionu eur. Loni ve stejném období vydělala 225,8 milionu eur. Analytici bance přitom předpovídali pokles čistého zisku na 219 milionů eur. Erste vzrostl objem poskytnutých klientských úvěrů, ten ale nedokázal zcela vyvážit vliv poklesu čistého úrokového výnosu.

Úrokový výnos Erste klesl meziročně na 1,092,2 milionu eur z 1,098,5 milionu eur. Bance klesl také výnos z poplatků a provizí, zejména v důsledku nízkých příjmů z obchodů s cennými papíry a z platebních služeb. To spolu se zaúčtováním většiny příspěvků do systému pojištění vkladů způsobilo, že skupině v prvním kvartálu klesl provozní zisk na 620,5 milionu eur. Sledovaný cost/income ratio ukazatel vzrostl na 61,9 z 56,1 procenta.

Den bankovních výsledků před námi: Co čekat od Erste?

„Erste měla silný start do roku 2016. Výkon stál zejména na mimořádně nízkých nákladech rizik. Kvalita aktiv se opět zlepšila a to na úrovně, které jsme nespatřili od roku 2009. V růstu pokračovaly spotřebitelské úvěry, ač pouze z části kompenzovaly pokles čistého úrokového výnosu. Při silném výsledku a vývoji v zemích CEE, kde očekáváme růstu ekonomiky o tři procenta, potvrzujeme náš výhled pro rok 2016,“ uvedl šéf banky Andreas Treichl. Výhledem je návratnost kapitálu ROTE mezi 10 a 11 procenty při pokračující výplatě dividendy.

České spořitelně, kterou Erste ovládá v České republice, ale klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 7,9 procenta na 3,4 miliardy korun. Na poklesu se však významně podílí snížený čistý zisk z obchodních operací, který byl v loňském období mimořádně vysoký vlivem jednorázové změny metodiky při oceňování derivátů.

Šéf Erste: Skutečná výzva? FinTech a negativní sazby

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou se ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 snížil o 46,8 procenta na 0,6 miliardy korun. Bance se ale podařilo pokles částečně kompenzovat navýšením zisku z cizoměnových operací.

Provozní zisk se oproti loňským třem měsícům snížil o 14,4 procenta na 5,1 miliardy korun. Ve srovnání s posledním čtvrtletím 2015 se provozní zisk zvýšil, a to o 2,4 procenta.

Bilanční suma banky se zvýšila o 7,8 procenta na 997,2 miliardy korun, v porovnání s loňským 1. čtvrtletím se změnila struktury aktiv. Zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům, vkladů u centrální banky a aktiv držených do splatnosti. Snížil se objem realizovatelných finančních aktiv a investičního majetku. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské vklady, mezibankovní vklady a objem vlastního kapitálu. Snížil se objem vlastních emitovaných cenných papírů.

Šéf Erste Treichl: Brexit je bláznivý nápad

Newsletter