Dolar mírně sílí proti euru i v dolarovém indexu. Eurodolar se i po včerejším posunu obchoduje na úrovni 1,1800 EURUSD. Komentář viceguvernéra ČNB Nidetzkého o relativně rychlém zvyšování sazeb pomohl ke zpevnění koruny pod 25,70 za euro.

Erste ve 4Q: Dokončený úklid, roční ztráta 1,5 mld. eur?

Tento pátek před otevřením trhu bude reportovat své čtvrtletní a celoroční výsledky rakouská bankovní skupina Erste. Ta by měla vykázat meziročně mírně nižší tržby, především kvůli vývoji v Maďarsku a Rumunsku a již delší dobu trvajícímu prostředí nízkých sazeb. Celkové tržby ve 4. čtvrtletí by měly dle očekávání trhu dosáhnout 1,704 mld. eur, naše odhady jsou mírně optimističtější a očekávají 1,718 mld. Kč. Důležitá součást tržeb – čistý úrokový příjem – by měl opět klesnout a dosáhnout dle konsensu 1,11 mld. eur, naše odhady jsou opět mírně optimističtější:

 EUR mil. 4Q2013 Roklen 4Q 4Q kons*. 4Q kons. Max 4Q kons. Min
Čistý úrokový příjem 1 169,2 1 144,6 1 111,7 1 149,7 1 070,0
Příjem z poplatků a provizí 462,8 477,0 471,9 493,3 457,0
Ostatní příjem 99,9 97,1 120,6 147,0 86,7
Tržby celkem 1 731,9 1 718,7 1 704,1 1 754,3 1,644,2
Provozní náklady -971,6 -967,1 -965,4 -1 012,0 -921,0
Provozní zisk 760,3 751,6 738,8 816,9 661,0
Opravné položky -529,4 -498,6 -494,3 -658,7 -424,5
Zisk před zdaněním -219,4 128,0 88,6 193,7 -108,0
Čistý zisk (po odečtení minoritních podílů) -370,3 -5,0 -15,5 45,4 -121,0

​* konsensus analytiků, dotázaných Erste

Provozní náklady ve 4. čtvrtletí by měly zůstat na velmi obdobné úrovni, jako tomu bylo ve stejném čtvrtletí před rokem. Pozorně sledovaný údaj – opravné položky (nebo-li náklady na riziko) by se měly stabilizovat u úrovně 500 mil. eur, jelikož banka zahrnula většinu opravných položek (především týkajících se rizikových nákladů z operací v Rumunsku) do výsledků ve 3. čtvrtletí. Meziročně by tak ve 4. čtvrtletí mělo dojít k mírnému snížení nákladů na riziko. Od začátku roku dosáhla výše opravných položek již 1,675 miliardy eur, které mají za úkol „úklid“ v rozvaze banky, ovšem jako následek stahují banku do výrazné ztráty.

Co se týče výsledků za celý rok, tržní konsensus očekává tržby 6,798 miliardy eur. Čistá ztráta by měla dosáhnout 1,536 miliardy eur přičemž banka již dříve oznámila očekávané rozmezí 1,4 až 1,6 miliard eur. Podle našich odhadů by se měla celoroční ztráta spíše přiblížit hranici 1,4 miliardy eur. Při takovéto ztrátě investoři bohužel nemohou počítat s žádnou dividendou. Ztráta je však způsobená především jednorázovými vlivy, především vysokými opravnými položkami. V příštím roce by se měla banka opět vyhoupnout do zisku:

mil. EUR 2013 2014 Roklen 2014 předchozí kons. 2014e nový kons*. 2015e* 2016e*
Tržby celkem 6 961 6 836 6 795 6 798 6 773 6 937
Zisk před zdaněním 374 297 -827 -943 -899 1 379 1 663
Čistý zisk (po odečtení minorit) 6 097 -1 489 -1 544 -1 536 823 1 041

* 26.2. aktualizovaný konsensus analytiků dotázaných Erste

Akcie v tuto chvíli obchodují kolem ceny 645 Kč za kus, ve Vídni pod hladinou 25 eur za kus. Při těchto cenách a nastavených očekáváních již nevidíme výraznější růstový potenciál.

Newsletter