EU má strach: Přijde s brexitem i britské šampaňské?

Plánované vystoupení Velké Británie z Evropské unie může mít řadu důsledků, které Britové hlasující v referendu zcela jistě nevzali v úvahu. Evropští úředníci nyní upozorňují na hrozbu toho, že by britští výrobci a prodejci potravin po brexitu mohli začít porušovat chráněná označení EU. Informoval o tom The Guardian.

Chráněné zeměpisné označení, případně chráněné označení původu, znamená, že firmy smí užívat název lokality v názvu produktu, který uvádí na trh, jen v případě, že daný výrobek z této lokality (regionu či specifického místa) skutečně pochází.

U chráněného označení původu to znamená, že všechny fáze produkce musí proběhnout v dané lokalitě, u zeměpisného označení pak alespoň jedna fáze. Chráněných označení EU existuje ještě několik, avšak obecně všechny slouží k ochraně jmen kvalitních zemědělských výrobků a produktů.

Jak může brexit ovlivnit českou ekonomiku?

Evropská komise taková označení vztahující se k určité lokalitě přisoudila už více než tisíci produktům, z nichž některé jsou notoricky známé. Nyní se však evropští úředníci obávají toho, že Britové by je po opuštění EU mohli začít porušovat. Z anglického šumivého vína by se tak mohlo stát anglické šampaňské a z tamní šunky zase anglická parmská šunka.

„Pokud nebudou provedena žádná opatření, která by zamezila těmto efektům, ochrana poskytovaná výše zmiňovanou legislativou by přestala platit ve Velké Británii, což znamená, že více než tisíc evropských registrovaných jmen by bylo vystaveno možnosti porušení ze strany této sousední země EU-27,“ citoval The Guardian dokument zemědělského výboru Evropského parlamentu.

Kam utečou investoři po brexitu? Top destinací je Německo

K území samotné Velké Británie se přitom váže 59 chráněných označení, mezi nimi například skotská whisky či West Country Farmhouse Cheddar (sýr čedar).59 registrovaných názvů Spojeného království by přitom v EU paradoxně zůstalo chráněno,“ uvádí dále evropský dokument.

Velká Británie by tak mohla výhod svých registrovaných názvů užívat nadále a zároveň nerespektovat ostatní chráněná označení. „Pokud by Velká Británie vstoupila do nového vztahu s EU-27, založeného na dohodě o volném obchodu, bylo by nutné, aby zahrnovala také podmínku vzájemného uznávání zeměpisných označení,“ upozorňují evropští poslanci.

Britská ekonomika stále mírně roste, brexit se zatím neprojevuje

Newsletter