EU zdvihá varovný prst kvůli rozpočtům. Na mušce Řím i Paříž

Evropská komise by během dnešního dne měla pohrozit pěti evropským zemím včetně Francie a Itálie, že jejich rozpočtové plány by mohly v budoucnu porušovat právní předpisy EU.

Všichni členové eurozóny před týdnem předložili Bruselu své rozpočty k posouzení v rámci nových fiskálních pravidel EU. V prvním stupni je reakce Komise určitým varováním, kdy ta pošle rozpočtový návrh určité země k posouzení zpět, spolu s žádostí o detailnější informace. Na rozhodnutí o zamítnutí návrhu má čas do konce měsíce

To se podle zdrojů z EK, citovaných CNBC, týká mimo Francie a Itálie také Rakouska, Slovinska a Malty. Žádné definitivní stanovisko ale zatím nepadlo. „Technické konzultace s členskými státy ohledně navržených rozpočtových plánů nepředjímají jakýkoli výsledek našeho rozhodnutí,“ uvedl mluvčí z Evropské komise Simon O’Connor.

V rámci nových rozpočtových pravidel EU, která byla přijata v době vrcholící krize z roku 2008, je nutné, aby Komise zaslala zpět navržené rozpočty vládám členským zemím a to do dvou týdnů, pokud zjistí „zvlášť závažný nesoulad“ s rozpočtovými pravidly EU.

Pokud Komise o takovém kroku opravdu uvažuje, pravidla vyžadují, aby informovala vládu zemí v dané otázce do jednoho týdne. Dnešní den je tak poslední lhůtou pro vyřešení této otázky.

Úředníci EU uvedli, že rozpočtové plány Francie a Itálie mohou být v rozporu v několika ohledech unijních rozpočtových pravidel. V případě Francie je nutné snížit schodek veřejných financí zpět pod hranici 3 procent. Francie si prozatím pohrává s rozpočtovým plánem, který počítá se schodkem ve výši 4,3 procenta HDP. Paříž by dále měla zlepšit svůj strukturální deficit (který vynechává efekt hospodářského cyklu) a to o 0,8 procenta. Paříž přitom navrhla zlepšení o pouze 0,2 procenta.

Strukturální deficit je úzce sledován v Berlíně. Paříž minulý rok získala další čas v podobě dvou let, aby dosáhla stanového 3 procentního cíle.

V případě Itálie se rozpočtový schodek již nyní pohybuje pod stanovenou 3procentní hranicí. Ale dle pravidel EU musí Řím stabilizovat svůj strukturální deficit, protože výše veřejného dluhu více jak jednonásobně přesahuje stanovený strop EU ve výši 60 procent HDP. Současná výše italského zadlužení dosahuje neuvěřitelných 135 procent HDP, což je hned za Řeckem druhý nejhorší výsledek. 

(S podporou CNBC)

Newsletter