Evropa 2018: Prodloužení cyklu, hlavní bude výběr titulů

Evropské ekonomiky zažívají růst. Světový ekonomický cyklus se prodlužuje, ale nese s sebou rizika. Evropské akcie sice nejsou vyloženě levné, ale oproti alternativám jsou atraktivně oceněné. „Nyní je více než kdy jindy důležité dobře vybírat,“ říká Matt Siddle, portfolio manažer Fidelity International.

Makroekonomická data naznačují pozitivní výhled. Silný růst zaznamenávají jak v centrálních částech Evropy, tak na periferii. Důvěra spotřebitelů, ale i podnikatelů je značná, a tak i indikátory jako index nákupních manažerů jsou na vyšších hodnotách. Tato čísla rostla zejména díky firemním výsledkům. Je však důležité mít na paměti, že už nejsme na začátku cyklu a evropské marže, kromě společností zabývajících se komoditami, jsou na svých maximálních hodnotách. Ekonomický růst jen přispívá k chuti riskovat. Investoři jsou ochotní vkládat větší částky do rizikovějších podniků, ať už se jedná o akcie nebo dluhopisy.

Matt Siddle z Fidelity International uvádí: „Jsem pozitivní ve výhledu na příští rok, co se týče Evropy a evropského ekonomického prostředí. Jsou vybrané společnosti, které jsou rizikovější, a tudíž by mohly přinést zajímavý výnos, ale u těch bych byl spíše opatrný.“ Obecná očekávání jsou nyní velmi vysoká, hlavní indikátory jsou na nejvyšších hodnotách od roku 2007. Nacházíme však už v pokročilé fázi cyklu, což s sebou většinou nese jisté zpomalení, u kterého investoři mívají tendenci obrátit se k méně rizikovým společnostem. To, kdy dojde ke konci cyklu a změně směru trhu, se tak stává důležitou otázkou pro rok 2018. „Nepředpokládám, že by začala recese, protože v současné době jsou nečekané zprávy spíše pozitivního rázu, ale tím, že se v USA i v Číně objevují známky zpomalování, nelze tuto možnost zcela ignorovat,“ dodává Siddle. Investoři jsou podle všeho ochotní podpořit variantu konce cyklu, během které by došlo k postupnému rozpuštění bubliny. Průzkumy mezi investory navíc ukazují, že tento scénář postupného rozpuštění by pro mnohé byl nejméně překvapivým scénářem ze všech možných. Celkově to ukazuje, kam se posunula investorská důvěra za posledních pět let.

V doporučení příležitostí na trhu je Matt Siddle poměrně konkrétní a zaujímá spíš neutrální postoj: „V případě cyklických akcií mi vyhovují zejména akcie softwarových firem a firem poskytujících odborné služby, protože je zde vyvážené riziko a výnos. Tyto firmy mají obecně méně volatilní toky cash flow a dlouhodobý růstový potenciál, který není přímo závislý na ekonomickém zrychlení. V případně defenzivních titulů se přikláním k titulům ze zdravotnictví, kde vidím potenciál zohledněný v ocenění těchto akcií. Patří mezi ně i tituly, které se nezabývají prodejem léčiv.“ Odklon by Siddle naopak doporučil od nákladných titulů, které ignorují ekonomické zpomalení tím, že krátkodobě snižují náklady. To, že nyní méně kvalitní a rizikové společnosti dosahují značných výkonů, znamená, že jejich cena oproti dřívějšku roste. Investoři se tak snaží spekulovat na změnu cyklu a na to, kdy se růst těchto zisků otočí. „Já však preferuji společnosti vyšší kvality. Kvalitní společnosti obvykle mají mnohem větší schopnost generovat hotovost a získávat tak potřebné fondy. Jen tento přístup zajišťuje dlouhodobé výnosy a současně redukuje vedlejší rizika,“ dodává M. Siddle portfolio manažer Fidelity International.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

 

Newsletter