Evropská centrální banka potřebuje více času

Evropská centrální banka ponechala dle očekávání sazby beze změny. To samé se týká i jejich výhledu, kde platí, že zůstanou na současných nízkých úrovních alespoň do konce letošního roku. Žádných novinek jsme se nedočkali ani v otázce cílených dlouhodobých půjček či v otázce možnosti zmírnění případných dopadů záporných sazeb na evropský bankovní sektor.

Od posledního, tedy březnového, zasedání ECB se potvrdilo, že dynamika růstu evropské ekonomiky zpomaluje. Některé jednorázové efekty zpomalující růst sice postupně oslabují, globální rizika, jako jsou geopolitické faktory, hrozba protekcionismu či zranitelnost rozvojových trhů, však nadále zatěžují celkový ekonomický sentiment regionu. I přesto, že zaměstnanost a rostoucí mzdy podporují odolnost evropské ekonomiky a stejně tak posilují inflační tlaky, stále je potřeba, aby centrální banka udržovala určitou úroveň akomodativní měnové politiky.

Data přicházející z evropské ekonomiky, zejména ze sektoru průmyslu, jsou tak nadále slabá, což je dle ECB dílem oslabující zahraniční poptávky. Dynamika růstu bude proto v letošním roce slabší. I tak ale ECB očekává, že efekty tohoto zpomalení postupně odezní, což ve spojení s příznivými finančními podmínkami, zaměstnaností, rostoucími mzdami a, byť mírnějším, globálním růstem přispěje k další expanzi evropské ekonomiky. Rizika další expanze však i nadále zůstávají vychýlena směrem dolů.

Inflace zůstává dle hodnocení ECB utlumená. Inflační tlaky však přetrvávají, a to díky nákladům práce, využití kapacit a celkově napjatému stavu trhu práce. I proto ECB věří, že ve střednědobém rámci se tempo růstu spotřebitelských cen posune směrem k, avšak stále pod, inflačnímu cíli na 2 %. K tomu by vedle pokračující, byť mírnější, ekonomické expanze a rostoucích mezd měla přispět i opatření měnové politiky, včetně v březnu oznámeného třetího kola cílených dlouhodobých půjček.

A právě kolem tzv. TLTRO, jejichž třetí kolo by mělo být zahájeno v září, se točila většina pozornosti. ECB, prostřednictvím guvernéra Draghiho, však neuvedla jakékoliv bližší detaily. Jedinou explicitní informací bylo, že více k programu bude uvedeno na některém z příštích zasedání centrální banky. To samé se týká i otázky zmírnění případných vedlejších efektů záporných sazeb na evropský bankovní sektor. V obou případech, jak Draghi uvedl, je potřeba více času na další analýzy.

Z hlediska hodnocení ekonomického vývoje nebylo dubnové zasedání ECB natolik odlišné od toho březnového. Co se týče programu TLTRO, můžeme očekávat, že detaily budou oznámeny nejdříve na červnovém zasedání. Možnost odstupňovaného úročení rezerv evropských bank jakožto nástroje zmírnění případných vedlejších efektů záporných sazeb se pak spíše jeví jako „pozdější“ nástroj, uvedený zřejmě až po TLTRO.

Z hlediska vyznění výstupu z dnešní tiskové konference ECB je patrné, že si Draghi a spol. udržují předchozí holubičí přístup. Ten by měl dle našeho očekávání vydržet do doby, než budou vyjasněna hlavní rizika, jako je brexit či otázka obchodních sporů. Následně bude záležet na tom, zda se dočkáme alespoň částečné obnovy ekonomické aktivity, jak bylo dnes ostatně uvedeno. Výhled pro potenciální zisky eura tak zůstává prozatím omezený. 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter