Evropská centrální banka v „temné místnosti“

Evropská centrální banka nepřekvapila, když ponechala své sazby beze změny. Překvapení pro mnohé však přišlo se změnou forward guidance a s oznámením zavedení třetího kola cílených dlouhodobých půjček. Byť byly tyto kroky očekávány, velká většina trhu je nečekala takto v plné síle již dnes.

Úrokové sazby zůstaly beze změny, přičemž dle aktualizované forward guidance zůstanou na současných úrovních alespoň do konce roku 2019 (předchozí verze zněla „alespoň do léta 2019“). Vedle toho ECB s platností od září 2019 zavedla třetí kolo programu cílených dlouhodobých půjček evropským bankám, a to s 2letou splatností, kdy sazby budou indexovány refinanční sazbou centrální banky. Hlavním důvodem je dle vyjádření ECB zachování příznivých úvěrových podmínek.

Rada guvernérů společně s tím představila aktualizovanou prognózu, kde dle očekávání došlo na snížení výhledu růstu i inflace.

Co se týče HDP, ECB snížila výhled z 1,7 % pro 2019 na 1,1 %, dále pak pro 2020 z 1,7 % na 1,6 %, pro 2021 byla prognóza ponechána na 1,5 %. Dle Draghiho se na prognóze podepsala nadále horší než očekávaná data přicházející z evropské ekonomiky. Ta jsou dána nejen vnitřními faktory, v mnoha případech specifickými pro jednotlivé země (např. německý automobilový průmysl), ale i vnějšími (obava ze sílícího protekcionismu, zpomalování klíčových světových ekonomik, a tedy i vnější poptávky). Dopady toho budou, jak se zdá, dlouhodobějšího rázu, než se původně čekalo. A proto ECB přikročila ke zhoršení prognózy.

Na druhou stranu, výše zmiňované faktory časem odezní. Evropská ekonomika zůstává podpořena příznivými finančními podmínkami, silnějším trhem práce či růstem nominálních mezd. Rizika růstu však i nadále převažují směrem dolů, tedy ke zpomalení, a to vinou geopolitických faktorů (protekcionismus) a zranitelnosti rozvojových trhů.

Snížení výhledu se týkalo i inflace, a to pro letošek z 1,6 % na 1,2 %, pro 2020 z 1,7 % na 1,5 % a pro 2021 z 1,8 % na 1,6 %. Byť zůstává jádrová inflace nadále utlumená, Draghi uvedl, že existují faktory podporující ve střednědobém výhledu návrat tempa růstu cen směrem k cíli centrální banky sice pod, avšak blízko 2% hranice. Konkrétně se jedná o vyšší náklady práce spojené s vysokým využitím výrobních kapacit.

Co se týče bližších komentářů především ke změně forward guidance a zavedení třetího kola TLTRO, podle Draghigo jde o prvky podporující uvolněnost měnové politiky, která je nadále silně závislá na příchozích datech z evropské ekonomiky. Klíčovým aspektem podle šéfa ECB je, že všechna dnešní rozhodnutí byla přijata jednomyslně, což považuje za pozitivní signál vyslaný směrem k trhům.

Právě trhy by si dle Draghiho měly uvědomit, že evropská ekonomika sice zpomaluje, avšak i přesto pokračuje v další, byť pomalejší, expanzi. Daná opatření ale i tak byla přijata v prostředí nejistoty, které hned nezmizí. Rada guvernérů je však přesvědčena, že není důvod k žádné panice, jelikož pravděpodobnost recese je velmi nízká.

„V temné místnosti se pohybujete po malých krůčcích. Neběžíte, ale stále se pohybujete směrem dopředu,“ přirovnal Draghi podobu měnové politiky ECB vzhledem k současným ekonomickým podmínkám. Dnešním dnem přijatá opatření jsou podle něj kroky, které sice neřeší konkrétní rizika, především ta vnější, zato však podporují celkovou odolnost evropské ekonomiky, která by se ve střednědobém rámci měla vrátit na cestu konvergence inflace směrem k cíli.

ECB se tak s výstupem z březnového zasedání ještě více naladila na holubičí tón, což potvrzuje slábnoucí euro. Rozhodnutí centrální banky o TLTRO bylo ve srovnání se změnou výhledu sazeb o něco větším překvapením. Predikce trhu ohledně úrokového hiku se totiž již před dnešním zasedáním pohybovala na zhruba polovině roku 2020, přičemž aktuálně se posunula na září 2020. V rámci dalšího výhledu eura by tak případné oslabení z důvodu holubičí ECB mohlo být spíše omezené. Například ve dvojici s dolarem má společná měna před sebou hned několik supportů, a to na 1,1250 EURUSD, na 1,1216 EURUSD a nakonec dlouhodobě nejdůležitější na 1,1187 EURUSD (38,2% Fibonacci úroveň).

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter