Evropské banky využívají hladu investorů, navyšují rizikový kapitál

Evropské banky téměř zdvojnásobily objem svého rizikového kapitálu získaného především emisemi tzv. podřízených dluhopisů. Podle dat společnosti Dealogic se objem takového dluhu v rozvaze evropských bank meziročně zvýšil o 80 % až na celkovou úroveň 122,4 miliardy dolarů.

Tento trend podporují obzvláště sazby na úrovni technické nuly, které nutí investory hledat alternativní možnosti přinášející vyšší výnosy, ale i riziko. Celkový nárůst objemu rizikového kapitálu je v historickém porovnání největší od roku 2007.

Podle Didiera Saint-Georgese, člena investiční komise skupiny Carnigac Gestion, je „jedním z cílů centrálních bank podpořit větší ochotu investorů investovat do rizika a vytlačit je z oblasti bezrizikových aktiv.“ Podle něj „účinek této snahy ovlivňuje relativní atraktivitu každého aktiva a značně investorům ztěžuje i proces rozhodování z hlediska vyváženosti rizika a výnosu.“

Celkově vzrostl podíl podřízeného dluhu vůči celkovému objemu dluhového kapitálu meziročně o 5 procentních bodů na 23 %. Největší nárůst je pozorován z periferní oblasti eurozóny, v zemích jako je Itálie, Portugalsko a Španělsko. Bankovní sektor těchto zemí se všeobecně potýká s problémem, jak získat relativně levné tržní financování, z toho důvodu jim nezbývá jiná možnost, než získávat kapitál pomocí tohoto nákladnějšího způsobu. Celkově vzrostl objem rizikového kapitálu v tamním bankovním sektoru meziročně o 121 % až na úroveň 18,1 miliardy dolarů, což je 10krát větší hodnota než před dvěma lety.

Podle názoru Elisabeth Rudmanové z ratingové agentury DBRS ale vede četnější emise podřízených dluhů k větší jistotě na straně věřitelů seniorních dluhů i přes to, že je pro banky nákladnější. Tento názor potvrzuje podle Financial Times i většina analytiků a dodává, že i přes skomírající ekonomický výhled zemí, je evropský bankovní sektor od doby dluhové krize celkově mnohem zdravější.

V testech ECB propadlo 25 bank, nedostatek kapitálu cca 25 mld. eur

Newsletter