Evropský regulátor bankám: Žádné účty v bitcoinech

Banky v Evropské unii by neměly nabízet účty ve virtuálních měnách, jako je bitcoin, dokud nebudou platit regulační ochranná opatření. Proti boomu virtuálních měn a jejich průniku do klasického bankovnictví opět vystoupil Evropský bankovní úřad (EBA) a současně předložil návrh regulace.

Bitcoin je nejznámější ze zhruba 200 počítačově vytvořených měn. V oběhu je od roku 2009 a jeho obliba roste a stále více obchodníků umožňuje platit zákazníkům za zboží a služby touto měnou. Virtuální měny na rozdíl od běžných měn nejsou podporované centrální bankou nebo vládou a velká pozornost se na ně zaměřila zvláště po únorovém krachu burzy Mt. Gox, při které se z účtů zákazníků ztratily bitcoiny v odhadované výši 650 milionů USD.

Studií si EBA vytváří prostor pro regulaci, mezi její závěry patří „více než 70 rizik pro uživatele a účastníky trhu a finanční systém: praní špinavých peněz a další finanční kriminalita, používání virtuální měny na neregulovaných trzích…“ Mezi novými pravidly je mimo jiné to, aby burzy s virtuální měnou musely mít vlastní kapitál. V případě, že by zkrachovaly, jako Mt. Gox, by tak existovaly prostředky, které by zmírnily ztráty klientů.

EBA je zvláště znepokojena tím, že nad měnou má kontrolu skupina tzv. „razičů“, kteří uvolňují novou měnu na internet, a obává se, že tak mají možnost blokovat transakce, pokud chtějí. Podle úřadu je třeba přijmout pravidla tak, aby vytvořený systém virtuální měny nebylo možné měnit „z rozmaru někoho jenom proto, že má dostatečnou počítačovou sílu“.

EBA brojí také proti anonymitě tvůrců virtuálních měn. Nelze tak zaručit finanční životaschopnost účastníků na trhu a internetovou bezpečnost. Je potřeba rovněž zajistit aby peníze zákazníků byly drženy odděleně a EBA požaduje rovněž zřízení subjektů, které by byly za každou virtuální měnu zodpovědné. EBA dodala, že celosvětový počet denních transakcí ve virtuálních měnách zatím nikdy nepřekonal 100 tisíc, zatímco jen v Evropě se denně uskuteční 295 milionů běžných plateb.

Doposud neexistuje žádný globální koordinovaný přístup k regulaci virtuálních měn. Plán EBA je tak vůbec prvním pokusem, jak tuto oblast uregulovat. Žádná země však zatím nedala virtuální měně status zákonného platidla. Bankovní regulátoři všech 28 zemí EU doporučení EBA schválili.

Newsletter