Expertka: U akcií Volkswagenu teď vládne technická analýza

Technická analýza je „věda“, díky níž jsme schopni na základě zkoumání historických údajů o ceně a zobchodovaném objemu předpovědět budoucí vývoj. Opravdu jsme? Třaskavým příkladem, kdy technická analýza vévodí té fundamentální, jsou skandálem s emisemi zmítané akcie koncernu Volkswagen (viz graf v galerii obrázků v horní části tohoto článku, pozn. red.) „Dovolím si s velkou pravděpodobností tvrdit, že zkušený technický analytik by ke dni 24. září (den, kdy tato analýza vznikla) vydělal na akciích Volkswagenu kolem 45 procent. Pouhá fundamentální analýza by velice pravděpodobně k takovému úspěchu nevedla,“ říká v rozhovoru s Michalem Stupavským ze CFA Society Czech Republic pro investiční portál Roklen24 Miroslava Mičunková, odborník na technickou analýzu.

Michal: Můžeš prosím na úvod vysvětlit, co je to technická analýza?

Miroslava: Technická analýza je stejně jako fundamentální analýza souhrnem metod využívaných při investování k tomu, abychom byli schopni odpovědět na dvě základní otázky: CO a KDY. Fundamentální analýza je v tomto ohledu závislá na statistických datech. Studují se výroční zprávy, analyzují se tržby, zásoby, marže, kapacity, schopnosti managementu, konkurence a celé spektrum ekonomických ukazatelů. Na tomto základě pak vznikne valuace a rozhodnutí pro BUY nebo SELL. Technická analýza zkoumá trh jako takový, tedy trh sám o sobě, a to bez velkého ohledu na to, jaké aktivum je na daném trhu obchodováno. Technická analýza, tak jak ji definuje Edwards a Magee, je „věda“, díky níž jsme schopni na základě historických údajů o ceně a zobchodovaném objemu předpovědět její budoucí vývoj.

Michal: Co jsou její klíčové principy?

Miroslava: Klíčovým principem je jednoduše zákon nabídky a poptávky. Je-li něčeho nedostatek nebo se nějaké aktivum mezi investory znelíbilo, výsledkem bude pohyb ceny. Pokud budou mít investoři nějakou zajímavou myšlenku, která ještě není známá široké veřejnosti, budou se jí snažit se vší tajností realizovat a to s co nejmenším zásahem do ceny. Takové počínání se ale dá z grafu odhalit, kupříkladu podle formace známé jako „Hlava ramena“. Jedná-li se o vrchol, je snaha na vrcholu „ramen a hlavy“ prodat co největší množství a cena pak z těchto úrovní výrazně klesá, protože nabídka se zvětšuje a je více naléhavějsí. Když se pak prolomí „Neckline“ hovoříme o „break outu“, formace je ukončená a cena jde bez slitování dolů. Smart hands jsou ale v této době již dávno venku ze hry.

Michal: Jaký byl historický vývoj technické analýzy?

Miroslava: Historie technické analýzy sahá do 18. století, kdy byly zaznamenány technické obchodní postupy v Japonsku při obchodech s rýží. Tyto postupy se snažily určit budoucí cenu rýže na základě ceny z předchozích dnů a také limitovat ztrátu nebo se obchodování zcela zdržet. Za „otce“ moderní technické analýzy se ale nicméně považuje Charles Dow (1851-1902). Ten v roce 1884 vytvořil první burzovní index, později pak s Edwardem Jonesem slavný Dow Jones index v roce 1896. Původním Dowovým záměrem bylo použít tyto cenově vážené průměry jako pomůcku pro predikci vývoje ekonomiky. Analýza se však vyvíjela dál až do vzniku „Dow theory“, která již definuje 3 druhy trendů (primární, sekundární, minor) a předpokládá, že studiem cenového grafu se dá obecně interpretovat pravděpodobnost pokračování trendu nebo jeho změny.

Michal: Naprostá většina investorů používá především fundamentální analýzu. Jak se liší od technické analýzy?

Miroslava: Nutno opět poznamenat, že oba typy analýz se snaží zodpovědět na stejné otázky. Fundovaný a zkušený technický analytik tak velmi často dospěje k odpovědi, která se s tou fundamentální shoduje. Je tedy schopný z vývoje ceny na grafu odpozorovat, zdali jsou investoři k budoucnosti optimističtí nebo zdali se očekávají zhoršení situace. Z některých formací na grafu ale může být také patrná informace, která je známá jenom úzkému kruhu „zasvěcených“, tedy například informace neveřejná. Je tak možné rozpoznat buďto akumulační nebo distribuční formaci, při které někdo velmi nenápadně prodává nebo naopak nakupuje. Trend se pak začne formovat až v momentě, kdy se informace stává více a více známá a zafunguje zákon nabídky a poptávky. Jeden z posledních a aktuálních příkladu jsou akcie Volkswagenu, technický analytik by byl venku ze hry již začátkem května za EUR 216 – 224 s rizikem kolem EUR 20-25.

Michal: Jaké jsou podle tebe hlavní výhody a nevýhody technické analýzy oproti analýze fundamentální?

Miroslava: Jako hlavní nevýhodu vidím v tom, že technická analýza je použitelná jen na aktiva obchodována na finančních trzích, ke kterým existuje spolehlivá historie vývoje jejich ceny. Nemohu ji tedy použít, pokud se rozhodnu investovat do aktiva, které se veřejně neobchoduje, například v private equity. Naopak výhodou technické analýzy je již tak často zmiňovaný „timing“. Technická analýza dokáže velice dobře pomoci s optimálním načasováním vstupu do a výstupu z pozice, a pomůže se vyhnout těm nejnevhodnějším okamžikům.

Michal: Popiš nám prosím základní metody technické analýzy?

Miroslava: Klíčovým prvním krokem je rozpoznat trend. Dalším je rozeznat obratové formace od těch konsolidačních. Tady je důležité podotknout, že technická analýza má tzv. „fraktální charakter“, což znamená, že formace jsou nezávisle na časovém horizontu a v minutovém, denním nebo třeba měsíčním grafu budou vypadat velice podobě až zcela totožně.  V technické analýze také platí princip Fibonacciho čísel a základní druhy indikátorů, mezi které patří hlavně exponenciální průměr a také analýza svíčkových formací.

Michal: Na jakých trzích a v jakých časových horizontech se technická analýza nejvíce používá?

Miroslava: Technickou analýzu je možné aplikovat na kterékoli veřejně obchodované aktivum. Moje profesionální zkušenosti pocházejí z analýzy FOREXu a komodit na čtyřhodinovém, denním a měsíčním grafu. Abych vytvořila analýzu na příští rok nebo příštích pět let, používám týdenní nebo měsíční grafy. Jiným extrémem jsou minutové formace, které se ale samozřejmě týkají tradingu a ne investování.

Michal: Co spojení technické analýzy s psychologií, resp. behaviorálními financemi?

Miroslava: Velká část technické analýzy se věnuje právě psychologii obchodování a investování. Zdůrazňuje se disciplína a potřeba nechat emoce za dveřmi. Zpravidla totiž platí rovnice, že se velké ego rovná velkým ztrátám. Je potřeba si zapamatovat, že rozhoduje trh a ne naše myšlenka, úmysl či analýza. Jak při investování tak při tradingu je nutné být upřímný a uznat, že když obchod nevyšel podle našich představ, je potřebné ho uzavřít, spočítat ztráty a pohnout se dál. Teoreticky to ovládá každý investor, ale převést to do praxe bývá těžké.

Michal: Jsou podle tvých zkušeností investoři s top znalostmi technické analýzy schopni dlouhodobě a konzistentně porážet trh?

Miroslava: Skutečně špičkový a zkušený investor určitě. Ze svých zkušeností mohu potvrdit, že nejlepší je kombinace fundamentální a technické analýzy. Jak jsem již zmínila, tyto analýzy se většinou shodují, přičemž jedna napomáhá té druhé například správným načasováním. Může se ale také stát, že se tyto dva typy analýz shodovat nebudou a podnítí tak případné přehodnocení investice. Technický analytik například rozhodně nebude podporovat investici, na které je patrný klesající trend. V praxi jsem se mnohokrát setkala s fundamentální analýzou, která naznačovala, že po poklesu je aktivum levnější a zajímavé k nákupu. Pak se ale stane, že cena klesá dál. V technické analýze se proto nejprve čeká na vytvoření určité formace, která naznačuje, že aktivum bylo ve velkých objemech akumulováno, a tudíž jeho nabídka se na daných cenových úrovních bude zmenšovat. Je to pak známka toho, že klesající trend končí a je pravděpodobné že se změní na trend stoupající.

Michal: Každý investor, trader či makléř se neustále dívá na všemožné grafy a snaží se hledat různé technické formace, ovšem bez hlubokých znalostí principů technické analýzy. Co říkáš na tuto amatérskou činnost? Není to trochu nebezpečné?

Miroslava: Poté, co jsem technické analýze věnovala několik let velmi poctivého studia, jsem k různým publikacím grafů a jejich analýze velmi kritická. Zásadní je certifikace odbornosti technického analytika a to buď CMT, STA nebo CFTe tedy certifikace z US, GB a FR. Podobně jako CFA je zárukou, že člověk dané problematice rozumí a potvrdil své znalosti odbornou zkouškou. Když se někdo pustí do investování jen s polovičatými vědomostmi, vždy se to nekompromisně odrazí na jeho výsledcích.

Michal: Jak se v posledních letech vyvíjí metody technické analýzy?

Miroslava: Technická analýza se vyvíjí více směrem ke kvantitativním metodám z důvodu dosažení vetší exaktnosti a většího založení na statistice a číslech obecně. Také se více věnuje automatizaci obchodování, vyvíjení algoritmů. Klasické metody technické analýzy nicméně nevycházejí z módy, nakolik se v nich uplatňuje lidská šikovnost, um a schopnost správné reakce, které závisí od individuálních schopností.

Michal: Jak si se vlastně k technické analýze a jejímu použití na vysoké úrovni dostala?

Miroslava: V rámci mé profese, kdy jsem působila jako Equity Sales Trader, jsem se dozvěděla o možnosti udělat si zkoušky CMT. Přihlásila jsem se do programu a začala studovat dané curriculum. Výhodou bylo, že jsem nabyté vědomosti mohla ihned vyzkoušet v praxi. Jak se začaly dostavovat první úspěchy, táhlo mě to dál, až jsem se nakonec stala technickým analytikem na profesionální úrovni.

Michal: Pověz nám něco o programu CMT.

Miroslava: CMT je zkratka pro Chartered Market Technician a jedná se o studijní program zastřešen asociací MTA se sídlem v New York. Skládá se ze tří zkoušek, jejichž úspěšné absolvování zajišťuje odbornou znalost v oblasti Technické analýzy. Pokud vím, jsem asi jediný člověk v Česko-Slovensku, co dané zkoušky absolvoval. Ve světě ji má mnohem více lidí, velmi populární je pak kombinace CMT a CFA.

Michal: Dva roky si strávila jako technická analytička v Londýně? Popiš nám svoji zkušenost.

Miroslava: Práce v Londýně byla dril, námaha a stres. Musela jsem psát analýzy v angličtině, která je určená rodilým mluvčím a to byl ze začátku problém, protože i když mluvím zcela plynně, nepochybně moje angličtina nezněla rodilým mluvčím úplně dokonale. Obchodní strategie pro 42 měn musely být napsány a publikovány nejpozději v osm ráno, se 40minutovou cestou jsem pak vstávala kolem páté. V zimních měsících jsem do práce cestovala za úplné tmy a nikdy nezapomenu na opravdový londýnský ranní chlad. J S odhlédnutím od malých nedostatků to ale byla zkušenost velice pozitivní. Měla jsem na starost měny východní Evropy, mimo jiné také EURCZK, především to však byly měny G10. Technickou analýzu si v Londýně velcí hráči opravdu cení a obvykle ji používají jako další podpůrný nástroj při rozhodování o investicích.

Michal: Nedávno si se rozhodla začít studovat program CFA, první zkoušku děláš v prosinci. Proč?

Miroslava: Rozhodně si myslím, že vědomosti z obou studijních programů jsou samy osobě dostatečné. Nicméně se velmi dobře doplňují. Čím více podpůrných argumentů jsme schopni shromáždit o tom, že je vybrané aktivum skutečně vhodnou investicí, tím lépe. Za ideální analytický postup považuji fundamentální analýzu podpořenou analýzou technickou.

Michal: Mohla bys nám na závěr ukázat nějakou pěknou praktickou ukázku technické analýzy? (Popisovaný graf naleznete v galerii obrázků v horní části tohoto článku, pozn. red.)

Miroslava: Vybrala jsem příklad, kdy technická analýza vévodí té fundamentální a je taky velmi aktuální. Jedná se o akcie Volkswagenu, kdy zřejmě o falšovaných datech o emisích vědělo jen pár zasvěcených, kteří prodali s velkým předstihem předtím, než byla informace zveřejněna. Ten, kdo sledoval vývoj na grafu, byl se zhoršujícími se vyhlídkami společnosti obeznámen, i když nemusel znát jejich skutečnou příčinu.

Od března 2015 se na Volkswagenu začala formovat „distribuční formace“ známá pod názvem Hlava a ramena. K prolomení hlavního supportu (neckline) došlo 5. května, kdy se cena za den prudce propadla o 5%. Z technického pohledu by tento signál byl považován za dostatečný k rozhodnutí o SELL, s nastavením stop lossu nad pravé rameno formace.

Řekněme tedy, že technický analytik by prodal kolem EUR 216 – 224 začátkem května s rizikem kolem EUR 20-25. I když cena se nad Neckline ještě jednou v květnu vyšplhala, pravé rameno již nepřekonala a naopak potvrdila jeho definitivní prolomení (také zvýšený objem). Otestovaní Neckline zespodu bylo patrné 23. června, což se považuje za poslední možnost k prodeji, cena tehdy dosáhla hladiny EUR 220. Pak se již cena začala definitivně pohybovat směrem dolů a negativní trend začal být více patrný. Kdo se technické analýze příliš nevěnuje, měl tedy minimálně v tuto dobu zvýšit pozornost. 

Když se informace dostaly na veřejnost dne 21. září, bylo již na prodej pozdě, a tzv. Continuation gap jen potvrdil již tříměsíční klesající trend. Připomínám, že klesající trend značí velkou a naléhavou nabídku akcií, proto jsou korekce nahoru kratší a nedosahují předešlých vrcholů.

Dovolím si s velkou pravděpodobností tvrdit, že zkušený technický analytik by ke dni 24. září (tj. den, kdy tato analýza vznikla) vydělal na akciích Volkswagenu kolem 45%. Pouhá fundamentální analýza by velice pravděpodobně k takovému úspěchu nevedla.

Michal: Moc děkuji za tvůj čas a cenné postřehy, a to i za členy naší CFA Society Czech Republic, kandidáty v programu CFA a další čtenáře. Z vlastní zkušenosti portfolio manažera mohu potvrdit, že fundamentální analýza podpořená skutečně kvalitní technickou analýzou je opravdu velice mocnou kombinací. Zároveň ti přeji úspěšné složení první zkoušky CFA.

Miroslava Mičunková, CMT v roce 2007 absolvovala Ekonomickou Univerzitu ve Vídni v oboru Finance a Bankovnictví a je držitelem titulu CMT (Chartered Market Technician). Svoji kariéru odstartovala v oddělení Investor Relations ve společnosti Telefónica O2 CR, odkud později přešla do společnosti Patria a poté do UniCredit Bank jako Equity Sales Trader. V letech 2013-14 působila jako Technická analytička v Londýně a momentálně je jednatelkou společnosti UFX.com (online broker). Kromě aktivit v oblasti finančních trhů se věnuje běhu, plavání a tanci. Michal Stupavský, CFA učinil s Miroslavou na konci září následující rozhovor, jenž se zaměřil na problematiku technické analýzy.

Newsletter