Falešné léky i testy. Koronavirus přiměl zločince k ještě větší aktivitě

DepositPhotos

Banky jsou dnes pod velkým tlakem regulátorů, aby odstřihly organizovaný zločin od finančních toků. Finanční instituce proto musejí věnovat velkou pozornost prověřování podezřelých osob a firem. Ale jak to dělat efektivně, když je dnes všude tolik informací?

Naštěstí pro ně dnes už existuje obor RegTech. Jde o oblast, která finančním institucím poskytuje informační technologie nezbytné pro dodržování požadavků ze strany regulátorů. Jednou z těchto společností je i Merlon Intelligence. Její Data Aquisition Manager Vitaliya Ivanytska nám vysvětlila, jak můžou být banky i fintech společnosti díky umělé inteligenci efektivnější.

Co dělá vaše společnost?

Banky a finanční instituce obecně musejí splnit řadu požadavků, co se compliance týče. Ukládá jim to legislativa, ale je i v jejich zájmu zavčas identifikovat a zmírnit možná reputační a finanční rizika, které jim mohou způsobit jejich klienti. Své klienty a potenciální klienty proto musejí důkladně prověřovat. Jedna z částí tohoto procesu se nazývá „adverse media screening” nebo taky “negative news screening“.

Zde vstupujeme do hry my, Merlon Intelligence. Našim klientům nabízíme platformu založenou na umělé inteligenci, která je schopna analyzovat nestrukturovaná data jako například novinové články. V nich identifikujeme potenciální rizika ze strany prověřovaných jednotlivců i firem.

Jak tento proces funguje? Co je výstupem pro vaše klienty?

Merlon využívá informace ze seriózních médií pro identifikaci potenciálního rizika prověřovaných osob a firem. Množství mediálního obsahu na internetu dramaticky roste. Merlon umožňuje profiltrovat velké množství informací a získat relevantní a optimálně uspořádané informace z článků, aniž byste se museli probírat spoustou nepodstatného obsahu. Celý proces je možné si zdarma vyzkoušet na našem webu.

Prohledává váš nástroj taky méně přístupné oblasti internetu, například dark web?

Zatímco zdroje jako Dark web a komentáře na sociálních sítích mohou být přínosné pro analýzu sentimentu, nejsou tak užitečné pro účely odhalování závažných rizik. Proto se zaměřujeme jen na analýzu informací ze seriózních médií.

Jak vlastně poznáte, která média jsou seriózní? V současnosti čelíme mnoha dezinformacím. Jak se jim váš software vyhýbá?

Pro tento účel spolupracujeme se třetími stranami. Jde o agregátory dat a ti mají svoje zdroje velmi dobře kategorizovány a prověřeny. Našim klientům pak dodáváme licencovaný obsah vysoké kvality.

Kdo jsou vaši hlavní zákazníci? Jde převážně o banky?

Ano, hlavně ty a dále finanční a fintechové společnosti.

Na vašem blogu píšete, že volný pohyb osob v EU společně s nekonzistentní regulací a jejím vynucování umožňuje zločincům vyhýbat se odhalení. Jakým způsobem to dělají?

Ten článek se týká šesté směrnice EU proti praní špinavých peněz. Unie neměla před jejím přijetím jednotnou definici, které konkrétní zločiny vyžadují screening. A přestože členské státy EU měly doporučeno dbát doporučení The Financial Action Task Force (FATF – mezivládní organizace na boj proti praní špinavých peněz), rozdíly v implementaci mezi státy umožňovaly zločineckým organizacím využít skulin v zákonech. Například využitím zákonů jedné země proti druhé se jim dařilo těmto regulacím vyhnout.

Tato šestá směrnice je proto velkým pokrokem. Díky ní se podařilo odstranit tyto skuliny a nabídnout jednotný právní postup v celé Unii.

Jsou velké rozdíly, jak k praní špinavých peněz přistupují úřady v EU a Spojených státech? Pokud ano, je to pro vás a vaše zákazníky komplikace?

Nejsou až tak velké, jedná se spíše o detaily. Větší rozdíly pozorujeme spíše v přístupu vyspělých zemí na jedné straně a rozvíjejících se na druhé. Nicméně, procesy a požadavky v rozvinutých zemích jsou velmi podobné. A je jedno, jestli se bavíme o USA, EU, Kanadě a podobně. Hodně tomu napomáhá taky působení zmíněné FATF.

Jak váš sektor ovlivnila pandemie? Jsou díky ní zločinci aktivnější a banky náchylnější k podvodům?

Bohužel, v časech krize, jako je současná pandemie, vidíme, jak se ta nejohroženější část společnosti – chudí, nemocní, staří lidé – stane obětí nějakého finančního podvodu. V časech nejistoty a beznaděje jsou lidé náchylnější k podvodům, ať už jako pachatelé nebo oběti.

I my jsme v souvislosti s Covid-19 zaznamenali podstatný nárůst pokusů o podvod jako například falešné testy, léky, dokonce i dezinfekční prostředky. Ve Spojených státech jsme taky zaznamenali koordinované pokusy o podvod týkající se schválených záchranných programů CARES Act a Paycheck Protection Program.

Kriminální aktivita se tedy výrazně zvýšila. A to s sebou taky nese pro postižené instituce vyšší reputační škodu. Na Covidu je nejhorší, že aktivizuje kriminální činnost na globální úrovni. Je to rozdíl oproti například lokálním událostem, jako jsou přírodní katastrofy a podobně.

Před nedávnem vzbudily pozornost severské banky Danskebank a Swedbank. Ty nezabránily svým estonským pobočkám ve vyprání desítek miliard eur. Co to vypovídá o jejich compliance procesech? Jak je vlastně možné, že proběhl kriminální akt v takovém rozsahu?

V obou případech selhal nejvyšší management obou bank. Neudělali si před akvizicí těchto poboček hloubkovou kontrolu. Měli věnovat větší pozornost compliance procesům v těchto nově pořízených bankách. Neprověřili si taky důsledně lokální rizika.

Svou roli zde hraje i technologie. Ačkoliv rostou legislativní požadavky na screening, velikosti a rozpočty compliance týmů zůstávají stejné.

Které trendy byste chtěla vyzdvihnout?

V sektoru RegTech teď probíhá revoluce, kdy se objevují nové startupy a řeší problémy, kterým banky čelily několik dekád. Například využití nových technologií v procesu „adverse media screening“. Pomáhá tomu i postoj regulátorů. Ti podporují zavádění nových technologií v compliance.

Kriminální organizace využívají nejmodernější technologie. Ti, kteří proti nim bojují, by tedy taky měli být dobře vybaveni. Nástroje Merlonu dokáží vyhledat i sofistikované formy zločinu a uchránit tak naše klienty před reputačním rizikem.

Je zajímavé vidět, jak se obě strany navzájem zrcadlí.

Ano, je to tak. Ale přesto, mnoho finančních institucí stále využívá zastaralé nebo zcela nevhodné nástroje. Dle našeho zjištění až 85 procent bank stále využívá pro detekci potenciálních rizik GoogleNews. To ale vůbec není vhodným ani spolehlivým nástrojem pro účely „adverse media screening“.

Proč banky stále používají tyto zastaralé nástroje?

Protože si myslí, že tím ušetří na compliance. Nicméně, není tomu tak. Udělali jsme si experiment a zjistili, že dokážeme snížit čas na screening až o 95 procent. Banky sice můžou nabírat na tyto procesy více lidí, ale jen jim vzrostou náklady a efektivita se moc nezvýší. Navíc, lidé dělají chyby, zvlášť v rutinních činnostech. Když navíc používají nevhodné nástroje, jejich efektivita bude nízká. Banky však i díky tlaku regulátorů začínají svůj postoj měnit.

Jaká je budoucnost umělé inteligence ve vašem oboru? Poroste její důležitost?

Určitě podle mě poroste. Jak jsem už zmínila, lidé jsou velmi náchylní k dělání chyb. Umělá inteligence dokáže obrovským způsobem zvýšit efektivitu. Chtěla bych ale zdůraznit, že my nemáme v úmyslu nahrazovat lidi programem. My jim chceme dát k dispozici lepší nástroje. Stále to budou lidé, kteří budou dělat finální rozhodnutí. Jen nebudou muset trávit obrovské množství času, aby našli relevantní materiál. My jim ulehčujeme práci tím, že odfiltrujeme spoustu zbytečných informací, kterým nepotřebují věnovat pozornost.

Naši umělou inteligenci neustále zlepšujeme, využíváme proto velké množství kvalitních tréninkových dat. Přidáváme také nové funkce, aby se s platformou pracovalo ještě lépe.

Má podle vás umělá inteligence nějaké nedostatky, které je třeba odstranit?

Svět není černobílý. My se neustále snažíme zlepšovat efektivitu našich nástrojů, zvyšovat jejich přesnost až ke stům procentům. Některé případy ale můžou být tak specifické, že to, co je pro jednu banku nepřípustné, může být pro jinou přijatelné. A to je něco, co nemůže rozhodnout Merlon. My jen poskytujeme nástroje pro takové rozhodování.

Merlon Intelligence využívá umělou inteligenci a zpracování přirozeného jazyka pro detekci rizika týkající se finančních zločinů. Uživatelé nemusejí díky němu procházet velké množství obsahu, nástroje Merlonu jim seřadí relevantní informace týkající se prověřovaných osob a firem.

Newsletter