Farmaceutické a biotechnologické investice v době koronavirové

Koronakrize negativně zasáhla celou společnost a přísná bezpečnostní opatření nejen v České republice, ale v celém světě, dopadnou především na ekonomiku. Ne všechny segmenty ale utrpí ztráty, třeba farmaceutický průmysl bude zcela jasně profitovat. Je nyní ten správný čas na investice do akcií farmaceutických a biotechnologických společností?

Začátkem tohoto týdne proběhla médii zpráva o slibných výsledcích společnosti Moderna z první fáze testování vakcíny proti viru COVID-19. Akcie společnosti okamžitě poskočily o 20 %, což přispělo ke zlepšení nálady napříč globálními akciovými trhy. Oživí se tím celý farmaceutický akciový trh nebo zůstane jen u Moderny?

Biotechnologická společnost Moderna je menší laboratoř v americkém Massachusetts, které se podařilo rychle zareagovat na potřebu vývoje vakcíny proti COVID-19. Společnost zaměstnává skutečné kapacity z Harvardu, kde byla vlastně založena. To jí dává cenný lidský kapitál a pomáhá ji to odlišit se od konkurentů.

Laboratoř měla povolení testovat na malém vzorku dobrovolníků, což jí umožnilo testovat opravdu rychle. A výsledky ukázaly, že se vydala správným směrem. Nyní připravuje další, již třetí, fázi testování, tentokrát na více než 600 lidech. Podle slov CEO Moderny nyní očekávají ještě lepší výsledky než dosud. A co stojí za tímto úspěchem? Bude to kombinace právě velikost firmy a s tím spojené flexibility a prioritního zaměření na vývoj vakcíny právě proti COVID-19. A samozřejmě i trocha toho štěstí. Podle WHO se totiž nyní celosvětově pracuje asi na 100 různých vakcínách.

Farmaceutický byznys ostatně těží z participace na vývoji vakcíny proti COVID-19 jako celek a ti největší hráči na trhu získávají obrovské granty od vlád, zájmových skupin i soukromých firem. Do farmacie tak proudí obrovské objemy finančních prostředků, které mohou do budoucna pomoci také obrovským ziskům převyšujícím prvotní investice. Další související prodeje doplňkových léků, vitamínových doplňků a další medikace žene a požene prodeje nahoru. Farmacie je tak snad jediná oblast, která ze současné situace profituje.

Čím se řídit při výběru akcií – aktuální tržní hodnotou společnosti, cenou akcií, nebo se spíše dívat na vývoj v posledním roce?

Pokud se bavíme o správném a vypovídajícím obrázku o dané společnosti, je potřeba zapojit komplexní analýzu dat dané firmy, která nám ukáže, jak si vede. Na jedné straně jsou ekonomické ukazatele, jako výnosy za minulá období a jejich vývoj v čase, zda a jak vysoké jsou vypláceny dividendy apod. Na straně druhé je znalost toho, co daná společnost vyrábí, komu prodává, jaké má patenty, plány a mnoho dalších tzv. soft dat, která mohou determinovat budoucí úspěch. Ve farmaceutickém biotechnologickém sektoru a je důležité zjistit, zda již nějaké léky, vakcíny apod. společnost vyvinula, popřípadě participovala na úspěšném výzkumu, zda má dostatek výzkumů a v jakých fázích testování, zad má povolení od FCS atd. A v neposlední řadě svoji část v rozhodování má i vlastní úsudek, který může, či spíše musí investora utvrdit v jeho rozhodnutí investovat.

Je riskantní investovat do akcií firem i v prvních fázích testování nebo je to naopak ta nejlepší příležitost?

Jakékoliv investování do podkladových aktiv typu akcie je rizikové. A ani v případě farmaceutických nebo biotechnologických společností tomu není jinak. Především biotech je provázen opravdu vysokou volatilitou.

Situace s vývojem vakcíny COVID-19 je peprnější o globální přesah a informovanost o takovém výzkumu. S tím se samozřejmě pojí i informovanost o biotech  a farmaceutických společnostech, které se výzkumu věnují.

Investice do biotechnologického sektoru s sebou nesly obrovské riziko i historicky. Nové postupy, neotřelý přístup, zdlouhavé FCA schvalování a několikakrokové testování vakcín a léků riziko zvyšuje a prodlužuje jeho působení. Na druhou stranu je zde potenciálně velký prostor pro nadstandardní zhodnocení investice, a to někdy v řádech set procent.

Při zvažování takovéto investice je potřeba ke crowd feelingu (obecnému názoru investorů) přidat ještě pečlivou analýzu historických výkonů, plánovaných výzkumů, participacích na výzkumech s jinými biotech firmami atd. A znalost procesu testování a schvalování např. V USA, kde se děje většina výzkumů.

Newsletter