Fed flirtuje s koncem kvantitativního utahování

Výhled amerického a zahraničního ekonomického růstu je pro letošek slabší. Opatrný a flexibilní přístup k měnové politice je proto namístě, což – už jen vzhledem k přísnějším měnovým podmínkám – zahrnuje i debatu o konci tzv. kvantitativního utahování. Ten by dle dnes zveřejněného zápisu z lednového zasedání Fedu mohl přijít již letos.

Proces osekávání bilance Federálního rezervního systému byl, jak se zdá dle Fed Minutes, intenzivním tématem. Tzv. kvantitativní utahování má podobu postupného snižování reinvestic prostředků pramenících z držených dluhových cenných papírů před splatností, přičemž aktuálně dosahuje limitu až 50 miliard dolarů za měsíc. Jedná se nástroj, skrz který Fed ve své podstatě snižuje objem likvidity v ekonomice, a tím – společně s navyšováním svých úrokových sazeb – přispívá k utahování měnových podmínek.

Jak zápis uvádí, téměř všichni členové měnového výboru se shodují na tom, že by bylo – předtím, než bude pozdě – vhodné oznámit plán ukončení osekávání bilance Fedu později v tomto roce. Nejistota kolem tohoto kroku byla totiž navíc dle některých centrálních bankéřů důvodem (ještě v kombinaci se slabším ekonomickým výhledem) zvýšené volatility trhů na konci loňského roku. „Takové prohlášení (o ukončení kvantitavního utahování, pozn. autora) by poskytlo více jistoty ohledně procesu ukončení normalizace velikosti bilance centrální banky,“ stojí v dokumentu.

Tato slova jdou ruku v ruce s dřívějšími prohlášeními několika centrálních bankéřů. Ti zmiňovali možnost ukončení kvantitativního utahování ještě před koncem letošního roku s tím, jak se rezervy amerických bank snížily na úrovně, které regulátoři i samy finanční instituce považují za přijatelné.

Fed dále zmiňuje opatrný a flexibilní přístup v otázce sazeb, který je navázán na rizika ekonomického vývoje americké ekonomiky. Mezi ta spadá například slabší inflace, shutdown vlády, další směřování fiskální politiky, dopady procesu utahování měnové politiky či pokračující obchodní vyjednávání s Čínou.

Řada členů měnového výboru podle zápisu dále upozornila, že stále není zcela jasné, jak by v průběhu roku mělo být přistupováno k manipulaci se sazbami. Někteří jsou v otázce dalšího navyšování úroků přesvědčeni, že by se tak mělo dít pouze za stavu rychlejší inflace pohybující se nad prognózou. Jiní naopak věří, že postačí shodující se vývoj americké ekonomiky dle výhledu.

Slovo „opatrný“ se v dokumentu objevuje velmi často. Potvrzuje se tak, že se Fed ponořil do režimu vyčkávání, kdy pro další rozhodování o sazbách budou klíčová data přicházející z americké ekonomiky. Byť trhy nevěří, že by sazby mohly letos leště vzrůst, my pracujeme i s variantou jednoho až dvou hiků, pravděpodobně ve druhé polovině roku. Zpráva o možném blížícím se konci kvantitativního utahování je pak bezesporu pozitivní pro akciové trhy.

Newsletter