Fed mění strategii měnové politiky. Cílovat bude průměrnou inflaci

United States Federal Reserve System symbol.Close up

I přesto, že na dnešek nespadá zasedání měnového výboru Fedu, guvernér Powell na virtuální konferenci v Jackson Hole oznámil historické změny týkající se mandátu měnové politiky. Americká centrální banka nově nebude cílovat inflaci na 2 %, nýbrž se bude v průběhu času soustředit na dosahování průměrné inflace na 2 %. Znamená to, že v situaci podstřelování 2% tempa růstu cen bude možné prostřednictvím agresivnější měnové politiky podpořit inflaci právě nad tento cíl na 2 %. V opačné situaci bude možné učinit taková opatření, aby se tempo růstu cen dostalo pod 2 %.

Revize strategie měnové politiky byla měnovým výborem odsouhlasena jednomyslně. Vedle mandátu cenové stability v podobě dosahování průměrné inflace na 2 % v průběhu času bude kladen důraz na mandát maximální široké a inkluzivní zaměstnanosti. Cíl plné zaměstnanosti bude přitom vycházet z hodnocení případných nedostatků vedoucích k poklesu míry zaměstnanosti z její maximální úrovně. K dosažení obou mandátů je Fed připraven využít všechny dostupné nástroje měnové politiky.

Základem revize měnové politiky jsou čtyři proměnné. Tou první je hodnocení potenciálního růstu ekonomiky, které dle odhadů kleslo. Ruku v ruce s tím jde druhá proměnná, kterou je pokles přirozené reálné úrokové míry odpovídající ekonomice na úrovni potenciálu. Právě pokles neutrální sazby, kterou Fed odhaduje a která se odvíjí od zmiňované přirozené reálné sazby, má klíčové implikace pro měnovou politiku s důrazem na aktuální prostředí, kdy jsou nominální sazby omezeny nulovou dolní hranicí.

Třetí proměnou byla rekordně dlouhá ekonomická expanze vedoucí k rekordně nízké míře nezaměstnanosti po rekordně dlouhou dobu, jejímž výsledkem bylo pokrizové zlepšení celkové míry participace napříč ekonomikou. Historicky nejutaženější podmínky amerického trhu práce však nevedly k významnému zvýšení inflace, což dle Powellových slov odpovídá zplošťující se Phillipsově křivce. Výsledkem tak bylo trvalé podstřelování inflačního cíle.

Powell dále uvedl, že aktuální rizika zaměstnanosti a vývoje tempa růstu cen vzrostla významně směrem dolů. Právě nízká inflace a zejména neukotvená inflační očekávání jsou dle Fedu klíčové faktory, které mohou pro ekonomiku představovat velké riziko. Fed se tak prostřednictvím revize své měnové politiky (aniž by však k průměrné inflaci poskytl jakýkoliv specifický vzorec) chce vyhnout cyklu případného poklesu inflačních očekávání. Každopádně stále platí, že měnová politika má být vpřehledící, a i proto bude měnový výbor revidovat strategii každých zhruba pět let.

Newsletter