Fidelity výhled 2016: Riziko recese nízké, růstu vysoké

Motorem růstu v roce 2016 budou spotřebitelé na rozvinutých trzích, naopak rozvíjející se trhy budou i nadále čelit výrazným negativním faktorům. Divergence měnových politik budou pro tento výhled představovat jen malé riziko, neboť oficiální úrokové sazby budou růst jen velmi pomalu v důsledku omezených inflačních tlaků, míní Anna Stupnytska, hlavní ekonomka společnosti Fidelity International.

Pokračující utlumení globálního hospodářského růstu

Celosvětový hospodářský růst bude v roce 2016 pravděpodobně poměrně utlumen, ale na rozvinutých trzích, kde se daří udržet růst, bude riziko recese i nadále nízké. Přestože negativní faktor v podobě obecně slabé globální poptávky bude mít v příštím roce zřejmě dopad na obchod i výrobu, spotřebitelé na rozvinutých trzích přispějí podle všeho i nadále k růstu trhu, kombinace všeobecného zlepšení na trhu práce a nízká inflace totiž zvýší kupní sílu. USA a Spojené království budou patrně růst podobným tempem jako v roce 2015, respektive mírně překročí svůj dosavadní růstový trend, a určité akcelerace růstu se můžeme dočkat také v Evropě a v Japonsku.

Divergence měnových politik

Pokračující měnová konvergence v Evropě a v Japonsku v průběhu roku 2016 bude kontrastovat se zavedením přísnějších pravidel v USA a ve Spojeném království, což bude mít za následek divergenci měnových politik. Posedlost trhů ohledně načasování prvního zvýšení sazeb v USA v roce 2015 odrážela obavy z toho, jaký dopad bude tato divergence mít a zda je globální ekonomika na přísnější finanční podmínky připravena. Vůbec nejdůležitějším aspektem současné politiky je však skutečnost, že v průběhu roku 2016 bude tempo zvyšování sazeb pravděpodobně pomalé a daná trajektorie pak velmi nevýrazná. To by mělo ekonomikám umožnit i nadále růst a udržovat pod kontrolou inflaci – u inflace ostatně očekávám po celý rok pokračující utlumování.

Rozvojové trhy? Vše je o diferenciaci

Podmínky na rozvíjejících se trzích zůstanou náročné v důsledku stejných negativních faktorů, které měly dopad na růst v roce 2015. Zpomalující poptávka Číny bude mít stále negativní vliv na vývozce na rozvíjející se trhy, zejména pak na ty, kteří dodávají zboží nebo služby odvětvím spadajícím do tzv. „staré ekonomiky“ Číny. Strukturálně nižší ceny komodit jsou pak příčinou zhoršující se vnější i fiskální bilance v zemích vyvážejících komodity, přičemž situaci často dále zhoršuje znehodnocování měny. Na rozvíjející se trhy má navíc obzvláště škodlivý dopad také snižování zadluženosti a obecně přísnější finanční podmínky na celém světě, takže přístup těchto trhů k mezinárodnímu financování je od roku 2015 nákladnější.

V tomto prostředí je obzvláště důležité rozlišovat mezi zeměmi, na něž měly tyto negativní faktory největší dopad, a zeměmi, které se mohou opřít o silnější ekonomické a finanční základy.

Hlavní rizika

V roce 2016 je nutné sledovat řadu rizik. Prudké zpomalení růstu v USA by vedlo ke zhoršenému očekávání u úrokových sazeb a oslabení tržního sentimentu, zatímco „tvrdý dopad“ v Číně by měl negativní důsledky nejen pro rozvíjející se trhy, ale také obecněji pro globální ekonomiku. Naopak rychlejší než očekávané zrychlení inflace na celém světě, především pak v USA, by si vyžádalo přehodnocení současné měnové politiky a vedlo by ke vzniku agresivnější časové osy pro zpřísnění měnové politiky než té, s níž se při hodnocení pracuje nyní. Krize na rozvíjejících se trzích – bez ohledu na to, který z uvedených negativních faktorů by ji vyvolal – by pak oproti očekávanému vývoji vedla k dalšímu poklesu globálního růstu.

Na druhou stranu, jakýkoli nárůst cen komodit nebo delší než očekávaná stabilizace (či dokonce opětovné zvýšení) ekonomického růstu v Číně by mohlo nakonec vést ke zlepšení základů ekonomik rozvíjející se trhů, a ukončit tak dlouhé období neuspokojivého růstu v těchto zemích.

Anna Stupnytska je globální ekonomka společnosti Fidelity International. Před nástupem do Fidelity (v červenci 2014) působila jako makroekonomka ve společnosti Goldman Sachs Asset Management. Vystudovala ekonomii na univerzitě v Cambridge a získala titul Master of Philosophy v oboru ekonomie na univerzitě v Oxfordu.

Newsletter