Finanční krize proměnila americkou ekonomiku ve šneka

Pokud se podíváme na vývoj amerických akciových indexů, po poslední finanční krizi již nenajdeme ani památky. V roce 2008 se ceny akcií sice hrozivě propadly, avšak zanedlouho opět vyrazily na cestu strmého růstu (a to jim ostatně vydrželo až doteď). Jiný příběh však uvidíme, pokud budeme analyzovat vývoj reálné americké ekonomiky. Ta od poslední krize – v porovnání s dlouhodobými trendy a předpověďmi – soustavně zklamává.

Jak ukazuje Constatin Gurdgiev ve svém článku na blogu True Economics, do roku 2007 bylo na vývoj americké ekonomiky radost pohledět. Budiž toho důkazem následující graf, který ukazuje vývoj amerického reálného HDP na hlavu od roku 1947 (graf je v logaritmickém měřítku, lineární rostoucí křivka tedy značí konstantní tempo růstu). Až do roku 2007 bylo možné sledovat vyrovnaný stabilní růst, tehdy se však „něco“ stalo a růst najednou začal zpomalovat. I když se zdá, že ekonomika se z recese zotavila, z tohoto grafu je ve skutečnosti zřejmé, že za svým předkrizovým růstovým trendem stále znatelněji zaostává.

Proč některé vyspělé ekonomiky rostou a jiné stagnují?

Že k úplnému zotavení americké ekonomiky nedošlo, potvrzují i další čísla ze studie The Roosevelt Institut. Congressional Budget Office (CBO) každoročně poskytuje odhad potenciálního produktu USA, který každý rok i patřičně snižuje. Avšak počínaje rokem 2008 jej americká ekonomika vždy ještě o značný kus podstřelí. Jako by tak byla permanentně v recesi. Na grafu lze vidět projekce potenciálního produktu z jednotlivých let (barevné linie) ve srovnání se skutečným historickým vývojem HDP. Dobrou zprávou je, že v průběhu posledních let se mezera mezi odhadem potenciálu a skutečným HDP postupně snižuje. Nicméně na tom se podepisují především ony střízlivější odhady.

Paradox produktivity: Co stojí za její stagnací?

Hezký pohled neposkytuje ani vývoj produktivity práce, jejíž tempo růstu od poslední krize takřka nepřetržitě zpomaluje. Ve skutečnosti nechybí málo a produktivita práce bude stagnovat. Na grafu lze vidět její vývoj (černá linie) v porovnání s odhady vývoje z jednotlivých let (barevné linie). Stejně jako na předchozím grafu, i zde jsou projekce rok co rok snižovány, avšak skutečný vývoj za nimi stále zaostává.

Tyto grafy tak potvrzují, že finanční krize z let 2008-09 zůstává s námi, jelikož americkou ekonomiku připravila o její slibné předkrizové trendy. Zdá se tedy, že moderní Spojené státy stále pracují pod svým potenciálem. A je nezodpovězenou otázkou, kdy a zda vůbec se jim tuto mezeru podaří dohnat.

USA stále v krizi? Může za to McDonald´s, Walmart a skrblíci

Newsletter