Finanční ředitelé a čínská vlna strachu

Dny, kdy se jak společnosti, tak i individuální investoři pyšnili svou expozicí na čínských trzích, jsou dávno ty tam. Poté, co si druhá největší ekonomika světa trvale procházela dvouciferným růstem, přišla vlna negativních fundamentů, která nejen že srazila trhy rudého draka na kolena, ale rovněž vyvolala nejistotu ohledně budoucího vývoje napříč celým světem byznysu.

Potvrzuje to studie, která byla vytvořena serverem CNBC. V rámci průzkumu mezi 51 finančními řediteli z Evropy a Asie se ukázalo, že naprostá většina z nich považuje zpomalení čínské ekonomiky za největší hrozbu pro své podnikání. Na tomto názoru se shodlo 60 % dotázaných, na druhém místě se pak umístil strach z poklesu růstu rozvojových trhů, kterého se obává zhruba 20 % ředitelů (viz graf č.1).

Strach z tvrdého přistání čínské ekonomiky není žádnou novinkou, jeho síla však byla umocněna poté, co započal tvrdý pád tamních akciových trhů, který vláda prozatím nedokázala zastavit, rovněž přispěl i krok umělé devalvace čínského jüanu. Vše bylo umocněno aktuální revizí čínského růstu za minulý rok. Ukázalo se, že namísto původního 7,4% růstu expandovala čínská ekonomika „pouze“ o 7,3 %. Někteří ekonomové a analytici však míní, že i toto číslo je uměle navýšené a že ve skutečnosti se produkt pohybuje na ještě mnohem nižších číslech.

Bouřlivý vývoj na čínských akciových trzích zasáhl všechny světové trhy. Posléze, co si index Shanghai Composite prošel za poslední rok více jak 150% boomem, přišlo náhlé ochlazení. V polovině června započal strmý pád, vinou kterého odepsal index více jak 40 %. Analytici věří, že se benchmark momentálně pohybuje nezávisle na fundamentech, přičemž převažuje názor, že čínská garnitura doposud neučinila dostatečné kroky, aby trvající pád zastavila. I přesto, že akciové trhy nemusí být přímo svázány s vývojem reálné ekonomiky Číny, finanční ředitelé jsou dle výzkumu připraveni učinit potřebné kroky, aby se jich případné zpomalení dotklo co nejméně.

Na otázku ohledně dopadu devalvace jüanu odpovídali ředitelé o trochu pozitivněji. I přes potenciální hrozbu, kterou pro byznys toto opatření představuje, většina (70 % dotázaných) CFO je toho názoru, že nebude jejich vývoz do Číny nijak výrazně omezen (viz graf č.2). Oslabená čínská měna by rovněž dle přesvědčení většiny (60 %) neměla nijak signifikantně ovlivnit ani jejich konkurenceschopnost vůči čínským exportérům (viz graf č.3).

MMF: Dopad zpomalení Číny bude silnější, než se zdálo

Část z dotázaných však oslabení, byť jen lehce, pocítí. Do této skupiny patří i ruský producent hliníku, společnost Rusal. „Na některých trzích soupeříme s čínskými zpracovateli hliníku. Oslabení jüanu jim zlepšilo jejich konkurenční postavení, proto bude těžší s nimi soutěžit,“ řekla pro CNBC Alexandra Bouriková, finanční ředitelka Rusalu. Dodala však, že současná devalvace dosáhla pouze 2,5 % a že čínská centrální banka dle oficiálních vyjádření nehodlá svou měnu dále oslabovat. Proto jí současná úroveň jeví jako udržitelná a neměla by tak mít větší vliv na ostatní společnosti obdobného druhu.

 

Newsletter