Finbricks: Naše klienty propojíme na všechny banky

Zdroj: Depositphotos

Už tři roky platí směrnice Evropské unie PSD2. Ta si klade za cíl zvýšení ochrany spotřebitele a otevření evropského bankovního trhu novým subjektům – poskytovatelům platebních služeb. Právě jim musely banky zpřístupnit své API (Application Programming Interface – rozhraní pro programování aplikací).

Jedním z těchto nových poskytovatelů je společnost Finbricks. Ta původně vznikla jako interní projekt Komerční banky, která tím reagovala na směrnici PSD2. V současnosti ale už existuje jako samostatná společnost poskytující své služby dalším klientům. Její CEO Tomáš Fíla vysvětluje, o jaké služby se jedná. Přečtěte si rozhovor.

Jaké služby Finbricks nabízí? Kdo jsou vaši hlavní zákazníci?

Nabízíme přístup k bankovním službám, primárně k platbám a informacím z platebních účtů a poskytujeme přístup i k dalším zajímavým funkcionalitám, např. k BankID. Naše služby jsou dostupné přes jednotné rozhraní (API), v rámci kterého sjednocujeme rozdíly mezi řešeními jednotlivých bank.

Našimi zákazníky mohou být například platební brány, různé služby poskytující finanční poradenství a obecně jakékoliv řešení, které pracuje s informacemi z účtů nebo platbami.

Proč by měli vaši uživatelé využívat Finbricks? Nabízíte operace, které u své banky nenajdou?

Našimi zákazníky jsou firmy, které poskytují služby koncovým uživatelům. My jsme pro ně taková vstupní brána do všech bank. Nemusejí se starat o napojení na jednotlivé banky a řešit problémy s připojením a zpracováním plateb. Právě to za ně vyřešíme my. Nadto se naši zákazníci dostanou i ke službám dalších subjektů, jako je již zmiňované Bank ID.

Nabízíte několik tarifů. Jak se mezi sebou liší?

Snažili jsme se zpřístupnit open bankingové služby i začínajícím projektům. V základním programu se náš klient dostane za minimální cenu ke všem základním službám, které potřebuje pro zpracování informací o účtu a provádění plateb. Pokud se pak jeho služba stane úspěšnou a klient potřebuje využívat naše produkty ve větším rozsahu nebo potřebuje nějaké sofistikovanější funkce, může jednoduše přejít na vyšší programy.

K jakému typu dat poskytujete vašim klientům přístup? Mohou s nimi nějak dále pracovat, případně pomáháte jim je dále využívat?

Pro poskytování dat z účtů využíváme rozhraní, která banky zpřístupnily díky regulaci PSD2. Teoreticky by se tedy mělo jednat o všechna data, která jsou dostupná přes internetové nebo mobilní bankovnictví. Naprostá většina bank předává mimo jiné i jméno majitele účtu, což je velmi cenná informace pro alespoň základní identifikaci klienta.

Jaký je vztah Finbricks k Zaplaceno.cz?

Zaplaceno.cz je e-commerce platební brána, která běží na základech Finbricksu. Je celá postavena na PSD2 službách AIS (account information service) a PIS (payment initiation service). V prvním kroku využívá služby AIS pro získání seznamu účtů klienta a v druhém kroku umožní klientovi z vybraného účtu provést platbu. Jako první vzniklo Zaplaceno.cz a až pak jsme se rozhodli poskytovat back-end platební brány jako samostatný produkt. Teď jsme pod brandem Zaplaceno.cz připravili ještě mobilní aplikaci pro použití v kamenných obchodech. Prodejce vygeneruje QR kód, zákazník provede okamžitou QR platbu ze svého mobilního bankovnictví a naše aplikace pak využije služby AIS pro ověření, že platba dorazila na jeho účet. Opět díky napojení přes Finbricks.

Chystáte v dohledné době nějaké novinky?

Co se týče našeho produktu open banking agregační platformy, tam jsme dokončili implementaci základních služeb, ať už se jedná o platby, informace o účtech nebo další podpůrné funkčnosti. Nyní se zaměřujeme na další ladění služeb dle zkušeností z provozu. Pro naše zákazníky taky chystáme úplně nové administrační rozhraní.

Naším hlavním cílem je ale nyní expanze na zahraniční trhy. Naši zákazníci mají ambice prorazit i mimo Českou republiku a my jim chceme být oporou. Aktuálně pracujeme na integraci slovenských a maďarských bank. Následovat pak budou další trhy dle preferencí našich klientů.

Vaše služby vycházejí ze směrnice EU PSD2. Jak hodnotíte její dosavadní dopad na trh? Naplnila očekávání?

Poté, co v lednu 2018 vstoupil v platnost nový zákon o platebním styku, který implementoval požadavky PSD2, byly služby open bankingu prakticky nepoužitelné. Situace se ale postupně zlepšovala. V roce 2019 například pomohlo to, že vstoupily v platnost technické standardy. Za poslední dva roky se pak implementace v jednotlivých bankách dostala na takovou úroveň, že již na základech PSD2 služeb mohou vznikat funkční řešení. Aktuálně dokončujeme implementace velmi zajímavých služeb našich klientů. Stále je ale před námi dlouhá cesta, a to jak na straně bank a jejich způsobu poskytování regulatorních služeb, tak na straně koncových uživatelů, kteří musejí k novým službám získat důvěru.

PSD2 je směrnice Evropské unie o platebních službách. Usiluje o vytvoření jednotného integrovaného trhu pro platební služby prostřednictvím standardizace regulace bank a nových poskytovatelů platebních služeb. Česká republika tuto směrnici implementovala v lednu 2018.

Společnost Finbricks vlastní prostřednictvím firmy KB SmartSolutions Komerční banka. Formálně vznikla letos v březnu, nicméně navazuje na dřívější projekt Komerční banky Zaplaceno.cz. Ten vznikl v roce 2018 v návaznosti na přijetí směrnice PSD2.

Newsletter