Finové ví, jak na to. Proč jejich vzdělávání převyšuje zbytek světa?

Úroveň finského vzdělání je už několik posledních let hodnocena jako nejvyšší na světě. Co dělají Finové tak dobře oproti ostatním národům? Odpověď přinesla analýza World Economic Forum.

Předtím, než se děti v zemi tisíce jezer naučí svůj časový rozvrh a jiné základní dovednosti, tak se učí být prostě dětmi. Jak si jeden s druhým hrát nebo jak se vyrovnat s emočními šrámy. Postupem času, jak děti rostou, se stát snaží o nastavení takového systému, aby byly vždy vedeny po cestě k úspěchu. World Economic Forum uvedlo sedm nejdůležitějších důvodů, proč to Finové dělají ve školství lépe než všichni ostatní.

Soutěžení není tak důležité jako spolupráce

Soutěžení mezi jednotlivými školami nedostane děti na takovou úroveň jako spolupráce. Učitelé jsou proto vedeni k tomu, aby dělali svoje vlastní formy testů, než jsou ty běžně standardizované.

Učitel je jedna z nejrespektovanějších profesí v zemi

Učitelé nejsou tak špatně placeni jako ve většině jiných vyspělých zemí. Důvodů je k tomu hned několik, ale nejdůležitějším je úroveň jejich vzdělání. Aby se člověk mohl ve Finsku stát učitelem, musí mít dokončený magisterský titul a mít za sebou formu složité rezidentury, jako mají například ve Spojených státech doktoři. Výsledkem je, že finští učitelé mají to nejlepší vzdělání, jakého je možné v jejich oboru dosáhnout.

Finové se inspirují výzkumy

Vzdělávací systém ve Finsku se nezajímá o to, zda někteří rodiče protestují, že určitá forma učení není správná. Vláda zavádí nová opatření a standardy zejména podle efektivity. Pokud se podle výzkumů prokáží nové metody jako správné, tak se aplikují celoplošně.

„Vzdělávání ve Finsku je daleko méně politické, než je například ve Spojených státech. Jedná se čistě o profesionální záležitost,“ uvedl expert na vzdělání Pasi Sahlberg.

Nebojí se experimentovat

Jednou výhodou naslouchání výzkumům je to, že školství není pod tlakem vnějších faktorů, jako jsou peníze nebo politika. Finští učitelé mají možnost si tvořit svoje vlastní vzdělávací experimenty a pozorovat, zda to dětem ve vzdělání pomůže, nebo ne.

Americké univerzity: Která studentům pomůže k největším penězům?

Nechávají si děti hrát

Na rozdíl od jiných zemích se ve Finsku dává důraz na to, aby děti v předškolním věku měly na každých 45 minut organizované aktivity a na dalších 15 minut pak volné hraní. Tamní lidé věří, že by děti měly zůstat tak dlouho dětmi, jak je to jen možné. Lépe řečeno, nemá být jejich cílem vyrůst co nejrychleji, aby se staly mechanickými „zapamatovávači“.

Málo domácích úkolů

Žáci většiny škol dostávají málo domácích úkolů. Pramení to ze vzájemné důvěry v důsledné vzdělávání mezi školami, učiteli a rodiči. Rodiče a školy věří učitelům, že pokryjí danou látku během školního dne. Odpolední a večerní část dne je čas na rodinu a jinou formu vzdělávání – školu života.

Předškolní vzdělávání je kvalitní a univerzální

Pro děti do sedmi let je zajištěno bezplatné denní vzdělávání. Školky ve městech spolu navzájem spolupracují a snaží se vytvořit ten nejlepší systém, aby děti z různých institucí měly stejně dobré podmínky vývoje.

Jan Světlík: Máme špatný systém vzdělávání a průmysl trpí

Newsletter