FinTech, bezpečnost a cloud computing

Trh FinTech se rozvíjí čím dál rychlejším tempem. Globální investice do FinTech firem dosáhly za první čtvrtletí roku tohoto roku 5,3 miliard dolarů, což představuje nárůst o 67 % ve srovnání se stejným obdobím uplynulých dvanácti měsíců. V zájmu udržení tohoto růstu odvětví FinTech operuje na velmi širokém trhu, kde cílí na veškeré oblasti finančního sektoru. Jednou z oblastí, kde mají FinTech firmy velký vliv, jsou například hedgeové fondy.

Život FinTech podniku se může ze dne na den lišit v závislosti na jeho konkrétní situaci. Každá firma od startupů až po nadnárodní banky nyní vstupuje do sektoru finančních technologií a mnohé podniky se nyní zaměřují spíše na dodávky zakázkových služeb, než aby byly široce zaměřeny. Dokonce tak, že lze mezi různými FinTech firmami pozorovat řadu společných prvků.

Konkrétně spousta FinTech podniků je odhodlána pozměnit tradiční způsoby práce nejen s financemi. To má pak podobu mobilních platebních platforem, investičních analýz, peer-to-peer převodů a mnoho dalších služeb, které teprve čekají na své objevení.

Hororový příběh hedge fondu

Jednou z oblastí, na kterou mají FinTech firmy výrazný vliv, jsou hedge fondy. Hedge fondy se staly v nedávné minulosti synonymem nejhorších excesů finančního sektoru, ale přesto zůstávají významnými hráči na trhu investic. V důsledku toho se špičkové startupy snaží využívat digitální technologie k oživení investičních strategií, které se zásadním způsobem neměnily již od roku 1940.

Jedním ze způsobů, jak to udělat, je využít nástroje, jež jsou náročné na data, a analytické přístupy, které pomáhají manažerům a investorům k optimalizaci portfolia, řízení rizik a dosahování určité výkonnosti.

S užíváním přístupu k množstvím dat ale přicházejí i jisté výzvy, zejména co se týče bezpečnosti. FinTech firmy ukládají, přenášejí a analyzují životně důležitá data týkající se investic do hedgeových fondů a zajištění bezpečnosti tak může být bez větších IT zdrojů obtížné. Pokud by nebyla tato data chráněna, mohlo by to vést k „hedge fondovému hororu“, kde by dostaly prostor podvody a korupce.

Cloud computing může poskytnout FinTech firmám prostředky na ochranu dat hedgeových fondů a přitom stále využívat nejnovější digitální technologie. V současnosti jsou pro FinTech firmy v nabídce robustní funkce zabezpečení, jež zahrnují celou řadu možností firewallu, antivirové ochrany a šifrovaného přístupu přes virtuální privátní sítě (VPN). Ta je obzvláště důležitá, pokud jde o hedgeové fondy v případě vzdáleného přístupu klientů.

Další potenciální hororový příběh obklopující investice do technologií se může týkat absence potřebné síťové infrastruktury pro řízení datových toků. To by mohlo mít za následek špatné prognózy nebo dokonce nečekané výpadky. Pro FinTech společnosti působící na nezralém trhu mohou tyto druhy problémů mít klíčový negativní dopad na budoucí obchodní úspěch. S cloud computingem však společnosti mohou těžit ze síťové infrastruktury. Současné síťové technologie slibují vysokou dostupnost a vyšší výkon, aby zajistily, že FinTech podniky a jejich zákazníci mají přístup k údajům, které potřebují, kdykoli a kdekoli. Cloud computing tak poskytuje FinTech firmám prostředky na ochranu údajů o investicích jejich i zákazníků.

Odvětví FinTech průmyslu se rychle mění. Co přinese budoucnost, je těžké říci, ale ochrana dat pravděpodobně zůstane v centru pozornosti a právě cloud computing by měl tomuto odvětví zajistit bezpečnost a spolehlivost, které mohou zabránit případným hororovým příběhům, jež by se mohly stát pro některé FinTech společnosti realitou.

Pojem „FinTech“ je v podstatě zkrácení a spojení slov „finance“ a „technologie“. Jedná se o fúzi správy financí s technologickým sektorem, který zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších. Tedy de facto všechno, co inovuje současný finanční systém.

Do archivu článků FinTech Daily se podívejte ZDE

Newsletter