FinTech Daily: Co potřebuje blockchain v bankovnictví

Distributed Ledger Technologies (DLTs) a Blockchain jsou dvě nové skutečnosti, kvůli kterým je finanční sektor úzce sledován. Výzkum od SWIFT and Accenture ukázal, proč je kolem toho tolik povyku a jak finanční sektor propojit blíže s blockchainem. Říká se, že DLT mají potenciál přinést do finančního sektoru obrovské množství příležitostí a efektivity.

Distributed Ledger Technologies (DLTs) a Blockchain jsou dvě nové skutečnosti, kvůli kterým je finanční sektor úzce sledován. Výzkum od SWIFT and Accenture ukázal, proč je kolem toho tolik povyku a jak finanční sektor propojit blíže s blockchainem. Říká se, že DLT mají potenciál přinést do finančního sektoru obrovské množství příležitostí a efektivity.

Podle zprávy výhody zavedení DLT zahrnují:

  • Šíření informací: Efektivní způsob, jak udržet plnou síť s nejnovějšími informacemi;
  • Úplnou sledovatelnost: Informace lze vysledovat v průběhu celého řetězce a účetní informace by byly neměnné;
  • Zjednodušené vyúčtování: Místní přístup ke kompletním a ověřeným údajům, které by mohly zmírnit proces vyúčtování;
  • Důvěryhodný systém: Účastníci mohou důvěřovat správnosti údajů týkající se účetnictví, aniž by se museli obrátit na ústřední subjekt. Transakce jsou digitálně podepsány a jejich integrita zaručena sítí komunikace uzlů; a
  • Vysokou odolnost: Pracuje plynule a odstraňuje závislost na centrální struktuře pro dostupnost služeb.

Nicméně jelikož se DLT vynořily z trhu spotřebitel-spotřebitel (angl. consumer-to-consumer, neboli C2C), nemají potřebné požadavky pro bankovní využití. Ve zprávě se uvádí: „Je zřejmé, že širší finanční sektor má úplně jiný soubor požadavků než jednotliví spotřebitelé, kteří hledají alternativní způsoby provádění plateb.“

Existuje osm oblastí, na které zpráva upozorňuje, v nichž blockchain a DLT je potřeba zlepšit, aby byly použitelné ve větším měřítku.

Silná správa

Kryptoměny v současné době nejsou schopny zajistit dostatečnou důvěru, transparentnost nebo spolehlivost finančních služeb. Ve zprávě se uvádí: „Roli centralizované správy proti open-source modelům je třeba dále zkoumat, a to zejména v souvislosti s regulačními požadavky a reportingem, aby se zajistila odpovídající úroveň požadovaná pro kontrolu.“

Kontrola dat

Ochrana důvěrnosti údajů je velmi důležitá s jakýmkoli řešením podporovaného finančním průmyslem. Pevné ovládací prvky musejí být umístěny na DLT, aby zajistily, že pouze oprávněné osoby mají exkluzivní přístup k údajům, které se jich týkají.

Jak zpráva vysvětluje, je nutné lépe definovat, jaké druhy dat se musí nacházet v účetní knize a které by měly být rozděleny mezi účastníky. Alternativní modely by měly být prošetřeny, které jsou schopné distribuce dat pouze mezi účastníky vzhledem k tomu, že transakce, a to buď prostřednictvím komunikace peer-to-peer nebo jiným způsobem, jsou schopny zajistit skutečné soukromí.

Soulad s regulačními požadavky

Účastníci trhu budou muset jasně pochopit, jak budou DLT ovlivňovat jejich schopnost dostát regulatorním požadavkům a požadavkům na audit. Další oblast pro zvážení bude množství dat k vykazování oproti současnému stavu. Bude také velmi důležité vyřešit, jak poskytnout příslušné množství podrobných dat bez porušení zákonů o ochraně osobních údajů.

Standardizace

Zatím není dostatečná standardizace na všech úrovních procesu DLT, což vedlo k různým druhům distribuovaných účetních knih, které nejsou navzájem kompatibilní. Kromě toho účetní knihy nejsou v souladu s tržními standardy a zvyklostmi.

Rámec identity

Podle zprávy je zapotřebí velmi silný rámec identity zaručující totožnost zúčastněných stran v konkrétním obchodním paktu. Rovněž je třeba prokazatelnost činností prováděných jednotlivými účastníky. Je tudíž nezbytné zajistit důvěru v systém a odpovědnost. 

Bezpečnost a kybernetická obrana

S všudypřítomnou hrozbou počítačové kriminality obklopující celou problematiku blockchainu a online plateb obecně platí, že musí být řešení DLT navrženo s předpokladem, že bude předmětem kybernetických útoků a musí být schopno chránit samo sebe. Navíc útoky rostou co do počtu a síly, obrana tudíž musí být neustále testována a zdokonalována.

Spolehlivost

Finanční služby mohou být naprosto zásadní pro stabilitu globální ekonomiky a musejí dosahovat nejvyšší úrovně ve všech denních dobách. Ve zprávě se uvádí, že některé provozní aspekty je třeba přezkoumat s ohledem na systémová rizika, která mohou představovat kritické selhání finančního systému.

Škálovatelnost

Jakékoli řešení DLT aplikuje na finanční sektor, musí být současně schopno zvládnout své služby v mnohem větším měřítku, než nyní obvykle zvládají.

Pojem „FinTech“ je v podstatě zkrácení a spojení slov „finance“ a „technologie“. Jedná se o fúzi správy financí s technologickým sektorem, který zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších. Tedy de facto všechno, co inovuje současný finanční systém.

Do archivu článků FinTech Daily se podívejte ZDE

Newsletter