Dolarový index minulý týden zpevnil nejvíce za více než měsíc. Euro během pátečního výprodeje oslabilo pod 1,2100 EURUSD, kde se obchoduje i dnes. Posílení dolaru oslabilo korunu, která se po krátkém prolomení 26,30 za euro posunula k 26,40 za euro.

FinTech Daily: Digitální bitva, kterou banky potřebují vyhrát

Takoví, jako jsou Amazon, Google nebo Apple, hrozí, že začnou ve větší míře působit i v oblasti financí. Tradiční banky se jim pochopitelně snaží konkurovat. Dnes stojí tyto banky před rozhodnutím se buď změnit, nebo časem zemřít. Zákazníci hledají stále více sofistikovaných digitálních zážitků, což je poptávka, kterou tradiční banky nenaplňují.

Na konci roku 2015 proběhlo dotazování britských bankovních zákazníků, aby určili oblasti digitálního bankovnictví, které nutně jejich banky potřebují vylepšit, aby byly schopny odrazit konkurenci digitálních soupeřů. Výzkum ukázal, že banky mají hodně co dělat, aby své digitální produkty vylepšily. Zákazníci chtěli vylepšení i těch nejzákladnějších oblastí digitální bankovní praxe, z nichž jsou níže některé vyjmenovány:​

Rychlost a jednoduchost

Bankovní zákazníci požadují zvýšit rychlost a jednoduchost jejich digitálních bankovních služeb, přičemž 56 procent říká, že chtějí rychlejší způsoby, jak obchodovat on-line a 51 procent hledá jednodušší způsob, jak se přihlásit do svého účtu.

Oba požadavky jsou zásadní fundamenty pro udržení zákazníka a tradiční banky by se měly soustředit na jejich zlepšení. V mnoha případech software již existuje, který by mohl naplnit oba tyto požadavky, ale jeho uvedení bylo pozdrženo kvůli zákazníkově úzkosti. Rychlá přihlášení do bankovnictví někteří totiž vnímají jako méně bezpečné, jelikož nemají důvěru v bezpečnostní procesy probíhající na pozadí.  

Tuto úzkost je tak třeba vzít v úvahu, pokud jde o zlepšení rychlosti a snadnosti v digitálním bankovnictví. Proces, který se zdá být příliš rychlý a příliš snadný může v zákazníkovi vyvolat nedůvěru ohledně bezpečnosti a není tak brán vážně.

Bezpečnost

Ochrana soukromí a bezpečnost jsou horká témata mezi spotřebiteli, a co se týká peněz, tak jsou tato témata o to významnější. To platí zejména, když se ve zprávách objeví nějaké narušení bezpečnosti osobních údajů.

Technologie se neustále vyvíjí. Rychlejší transakce například učinily život jednodušší pro spotřebitele i podvodníky. Z toho plyne, že 65 % zákazníků chce vyšší úroveň zabezpečení digitální praxe. Jedná se tak zdaleka o jejich největší obavy.

Personalizace

Možná překvapivě byli bankovní zákazníci méně ostražití s používáním jejich osobních údajů a to tak dlouho, až to znamenalo zlepšení kvality jejich bankovní praxe.

Zákazníci si řekli, že by měli zájem o sofistikované bankovní nástroje postavené na jejich individuálních datech, které by reagovaly na jejich potřeby. Konkrétně 53 procent lidí chce ušetřit peníze na základě svých dat.

Je zřejmé, že současná politika „one size fits all“ nestačí. Zákazníci si už zvykli na personalizovaný svět prostřednictvím interakce s takovými, jako jsou Amazon nebo Google.

S ohledem na rychlost změn v tomto odvětví, kdy se výše zmíněné nedostatky řeší jen náplastí skutečného řešení, jsou sice splňovány dnešní požadavky, ale nedaří se předvídat dlouhodobější změny v oblasti retailového bankovnictví. Mezera se rychle rozšiřuje mezi službami, které nabízejí banky, a tím, co jsou schopné poskytovat FinTech společnosti.

Banky se nutně potřebují posunout dále. Navrhnout třeba transformační sady produktů, aby byla zajištěna jejich budoucnost. Ale jak to udělat? Nadále trvá agilní přístup k inovacím a banky jsou notoricky známé pro jejich složité procesy a pomalost při přijímání určitých tvůrčích výzev.

Stručně řečeno, stávající postupy potřebují kompletní generální opravu. Následující tipy by měly nabídnout dobré místo pro start:

Smíchat digitální technologie s fyzickou

Spotřebitelé ukazují jasnou chuť své samoobsluhy, ať už jde o používání bankomatů nebo online posílání plateb. Nicméně když přijde k tomu, aby učinili velké finanční rozhodnutí, často chtějí skutečnou jistotu, že jsou rozhodnuti správně.

V bitvě o bankovní zákazníky mají banky jednu výhodu nad svými soupeři z digitálního odvětví. Čím složitější je finanční produkt, tím těžší je přimět zákazníky, aby využívali těchto služeb čistě digitální cestou. Zatímco bezpočet startupů se snaží najít vzorec pro automatizaci, na toto jsou stále potřeba lidé.

Banky by se měly podívat na své pobočky jako na rozhodující zbraň v boji udržet si zákazníky a předělat je takovým způsobem, aby lidé získali co nejpříjemnější pocit z návštěvy své banky.

Data použít k odhalení místa tření

Zavedené technologické společnosti těží z obrovských souborů behaviorálních dat, které jim nabízí hluboké pochopení online aktivity jejich zákazníků. To jim umožňuje předjímat dopad svých rozhodnutí na základě minulých akcí. Banky vlastní velké množství údajů o finančních zvycích svých zákazníků, ale behaviorální údaje tohoto druhu jim často chybí.

Aby banky pochopily, jak co nejlépe zlepšit digitální bankovnictví, musejí nejprve poznat životní příběh svého klienta, s použitím behaviorálních údajů určit oblasti tření a konečně vidět svět očima zákazníka.

Rychle začít a testovat

Přístup „testuj a uč se“ se může zdát být protikladem toho, jak mnoho velkých bank funguje. Často ale tato taktika může být skutečně vynikajícím způsobem, jak snížit rizika a zajistit lepší výsledky, zvláště když konkurence se vyvíjí tak rychle.

Přístup k vývoji produktů jako k minimálnímu životaschopnému produktu představuje obrovskou příležitost pro inovace. Umožňuje organizacím získat rychlou zpětnou vazbu o nových nabídkách a pomáhá jim vyhnout se vývoji produktů a funkcí, které nesplňují požadavky zákazníků.

Je-li tento přístup použit s nezávisle vyvinutými experimentálními sestavami produktů, může to umožnit bankám rychleji optimalizovat a učit se, jak se vyhnout nákladným případným chybám na jejich cestě k úspěchu.

Inovovat postupně

Drobné změny jsou lepší než vůbec žádné, a to zejména při rychle se vyvíjejících očekávání zákazníků. Namísto čekání na generální opravu či úplně novou verzi může být někdy lepší získávat malé updaty postupně.

Jakmile transformační související produkty byly úspěšně vyzkoušeny, mohou banky pak aplikovat inovace stávajících klíčových produktů, těch, které jsou skutečně důležité.

Výzkum zjistil, že přítomnost digitálních výzev je skutečná, a to je podstatné. 64 procent spotřebitelů ve Spojeném království by ráda měla jediný online servis pro všechny jejich bankovní potřeby.

I když to bude pro banky těžké, aby na tuto výzvu zareagovaly, závěry jsou jasné. V případě, kdy banky nejsou schopné zlepšit svou základní digitální nabídku, pak ztratí postupně kontakt s odvětvím, kterému dříve dominovaly.

Pojem „FinTech“ je v podstatě zkrácení a spojení slov „finance“ a „technologie“. Jedná se o fúzi správy financí s technologickým sektorem, který zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších. Tedy de facto všechno, co inovuje současný finanční systém.

Do archivu článků FinTech Daily se podívejte ZDE

Newsletter