FinTech Daily: Proměny bankovních poboček

Proměny bankovních poboček. Bankomaty se skenery očí jsou téměř tady. Žádný cloud prosím, jsme banky. To je výběr z dnešní dávky aktualit ze světa FinTech.

Proměny bankovních poboček

Podle studie bankovní pobočky ve velkém transformují své služby. Oproti minulému roku 2014, kdy změny provádělo 26 %, v letošním roce procenta narostly až k 51 %, tedy každá druhá finanční instituce přetváří alespoň jednu ze svých poboček.

Hlavním důvodem pro změny nebylo ani tak zvýšení zisku poboček, které přiznává méně než jedna pětina respondentů (14 %), ale zaměření na zkušenosti uživatelů. Až 64 % se rozhodlo pro změnu právě kvůli zákazníkům a snaží se o zlepšení jejich zkušeností s pobočkou. Informace podporují dřívější výzkum, který říká, že zákazníci navštěvují pobočku méně často než v minulosti, ale právě digitalizaci očekávají i nadstavbovou službu- zážitek, rozšířené poradenství a lepší interakci. Změny jen z důvodů zlepšení vzhledu poboček přistoupilo 5 %.

Zajímavé je, že 94 % poboček při reorganizaci v roce 2015 nezmenšují svoji velikost, zatímco v loňském roce ke změně velikosti nepřistoupilo pouze 49 % poboček. Ale naopak se nekoná ani masivní rozšiřování. K rozšiřování sítě poboček přistupují především společnosti s vysokým kapitálem. Předpokládá se, že lokální společnosti od tohoto ustupují a přesouvají svoje centrum zájmu na požadavky zákazníků, přizpůsobení aktuálního umístění s jejich požadavky a rozšiřování na nové a moderní metody distribuce jako jsou mobilní a on-line kanály.

A co je tedy optimální velikost pobočky? Ukazuje se, že optimální velikost pobočky je přibližně 2000 čtverečních stop (asi 186 metrů čtverečných) a počet zaměstnanců se v průměru pohybuje okolo 6ti lidí na pobočku. 

V době, kdy se čím dál více zákazníků přiklání k využívání aplikací od společností jako Google a Apple, je téměř nezbytné, aby klasické banky také transformovaly své služby a zaměřily se na personalizování služeb. 

Bankomaty se skenery očí jsou téměř tady

Do vývoje tohoto bankomatu se pustila skupina Citigroup ve spolupráci s Diebold. Hlavní výhodu spatřují ve zrychlení celého procesu čtení karty a zadání PIN kódu. Zákazník by tak průměrně od bankomatu mohl odcházet po 15ti vteřinách, místo současných 45. Navíc je tento systém daleko bezpečnější, podobně jako hlasové heslo v telefonickém bankovnictví.

Žádný cloud prosím, jsme banky

Přes veškeré předpovědi posledních let o tom, že banky jsou jen krůček k tomu, aby adoptovali cloudové systémy, dělá podle výzkumu agentury Temenos na cloudu své klíčové procesy jen zhruba 1 procento všech bank. Hlavním důvodem takto malého počtu jsou obavy o bezpečnost uložení citlivých dat „mimo budovu“ banky.

Na druhou stranu 89 procent institucí má implementovanou alespoň jednu cloudovou aplikaci; v roce 2009 to bylo pouze 57 procent. Aplikace, které nejčastěji banky na cloudu mají, jsou email a CRM software.

 

Pojem „fintech“ je v podstatě zkrácení a spojení slov „finance“ a „technologie“. Jedná se o fúzi správy financí s technologickým sektorem, který zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších. Tedy de facto všechno, co inovuje současný finanční systém.

Do archivu článků FinTech Daily se podívejte ZDE

Newsletter