FinTech Daily: Šest největších rizik ve světě FinTech

Světové ekonomické fórum naléhá na vlády, zavedené finanční podniky a FinTech společnosti, aby se daly dohromady a vypracovaly další pravidla a předpisy k zastavení přílivu nových a nových FinTech firem, jež se stávají systematickým rizikem pro ekonomiku.

Ve zprávě jejímž spoluautorem je poradce Oliver Wyman, se říká: „Starší obchodní modely v oblasti finančních služeb jsou přetvářeny těmito novými myšlenkami. Klíčoví aktéři v systému ale musejí fungovat v zájmu zajištění ekonomického růstu, který nebude na úkor systémové stability. 

Zpráva nazvaná „Porozumění dopadu technologických inovací na finanční stabilitu“ uvádí, že finanční sektor je v inflexním bodě spolu s FinTech společnostmi, které dislokují pracovní místa tradičně vytvářená velkými bankami. Jinými slovy se svět financí pohybuje od jednoho kontaktního místa, kde můžete získat hypotéku, ale také koupit akcie a zajistit se na důchod, na spoustu specializovaných subjektů, kteří se zaměřují na jednu specifickou oblast zásluhou nižších režijních nákladů díky technologiím.

Ve zprávě se uvádí, že využití technologií v oblasti financí není nic nového, a to ani spousta produktů a služeb, které jsou nabízeny nově vstupujícími společnostmi do tohoto odvětví. Spíše se jedná o nové použití technologie a rychlost jejího vývoje, které tvoří současnou vlnu inovací, jakou jsme v oblasti finančních služeb dosud neviděli.

 

 

Světové obchodní fórum (WEF) a Oliver Wyman identifikovali šest velkých výhod FinTech: lepší přístup k finančním službám prostřednictvím věcí, jakou je váš smartphone; nižší náklady; lepší řízení rizik; diverzifikace rizika; zvýšená spolupráce a větší konkurence. Zpráva ale varuje, že technologické inovace přinášejí novou řadu rizik pro finanční systém, a to má vliv na lidský kapitál. Příkladem budiž zvýšená automatizace, jež vede k menšímu počtu zaměstnanců.

Zde je šest klíčových rizik identifikované WEF a Oliverem Wymanem:

  • Alternativní půjčky: Zpráva varuje, že spotřebitelé by mohli čelit velkým ztrátám u věcí, jako jsou peer-to-peer půjčky, které lidem umožňují půjčovat své peníze přímo podnikům nebo jiným lidem. I když alternativní zdroje úvěrů jsou přiměřeně monitorovány, mnozí skutečně přesouvají riziko na konečného spotřebitele, který má potenciál pro značné ztráty. Na tyto případné ztráty by za normálních okolností měl být průměrný investor upozorněn a měl by být srozuměn s podstupovaným rizikem.
  • Elektronizace trhu: Ve zprávě se uvádí, že vysokofrekvenční obchodování a využívání alternativních obchodních platforem zůstává oblastí intenzivní kontroly.
  • Bezpečnost dat: Jak podniky zvyšují svou závislost na technologiích a nadále hromadí větší zásoby dat, stává se stále důležitější a rovněž obtížnější, aby zajistily odolné systémy k zabezpečení informací.
  • Zneužití: Zatímco inovační technologie mají potenciál pro podporu funkcí dohledu při monitorování činnosti zaměstnanců, mohou zároveň působit také jako zesilovač nelegálních aktivit, které by se nejraději vyhnuly dohledu (např. dravé algoritmické obchodní činnosti).
  • Účinnost plateb: Nové metody posílání peněz například za použití kolejnic bitcoinu nebo jiné technologie pro rozdělení účetních záznamů mohou skutečně ovlivnit účinnost měnové politiky a transmisních mechanismů.
  • Regulatorní arbitráž: V mnoha případech je cesta při zavádění nového druhu inovací nejasná. Kromě toho regulační kompetence často nejsou v jednotlivých zemích konzistentně definovány a jsou založeny na právním označení osoby bez ohledu na finanční aktivity, v kterých se společnost angažuje. Toto rigidní vymezení regulační působnosti umožňuje některým podnikům fungovat díky trhlinám v dohledu, snižuje přenositelnost obchodních modelů a potlačuje inovace.

Bývalý předseda Financial Services Authority Adair Turner vydal podobné varování pro peer-to-peer úvěry. Řekl, že ztráty, které vzejdou z peer-to-peer půjček během příštích pěti až deseti let udělají z bankéřů úvěrové génie.

Světové obchodní fórum a Oliver Wyman mají čtyři klíčová doporučení k zastavení FinTech ve všech jejích podobách, jež by se mohly transformovat do systematického rizika. Jsou to:

  • Debata o etickém použití dat
  • Zřízení globálního veřejného a soukromého sektoru fóra pro diskusi o technologických inovacích v oblasti financí
  • Mezinárodní standardy pro sledování FinTech startupů
  • Zřízení norem koncipované pro privátní sektor, které vynutí dobré chování u nových hráčů na trhu.

 

Pojem „FinTech“ je v podstatě zkrácení a spojení slov „finance“ a „technologie“. Jedná se o fúzi správy financí s technologickým sektorem, který zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších. Tedy de facto všechno, co inovuje současný finanční systém.

Do archivu článků FinTech Daily se podívejte ZDE

Newsletter