Fintech Daily: Zlatá horečka FinTech investic pokračuje

FinTech zlatá horečka pokračuje, EPC zahájila veřejnou debatu o schématu okamžitých bezhotovostních převodů. To je dnešní výběr aktualit ze světa FinTech.

Fintech zlatá horečka pokračuje

Globální investice do fintech v prvním čtvrtletí roku 2016 dosáhly 5,3 miliardy dolarů, což je nárůst o 67 % oproti stejnému období loňského roku, alespoň podle údajů, která dala dohromady společnost Accenture. Technologie jednoduše změnily krajinu finančních služeb. Venture kapitalisté, private equity firmy, podniky a další investují od roku 2010 více než 50 miliard dolarů do téměř 2 500 fintech startupů.

V roce 2015 zažil fintech impozantní růst. Investice vzrostly o 75 % na 22,3 miliard dolarů, ale ke konci roku šlo pozorovat náznaky, že tento sektor začal zpomalovat. Nedávný kolaps Powa a poměrně nevýrazné IPO Square‘s vedla mnohé k otázce ocenění fintech společností.

Accenture uvádí, že zatímco tradiční fintech hotspoty, jako jsou Silicon Valley a Londýn, mohou být vyzrálé a investice se zde usadily, ostatní části světa včetně Austinu, Stockholmu a Bombaje zaplnily zbylé mezery. Zejména část Asie, jejíž břehy omývá Tichý oceán, zaznamenala loni čtyřnásobný růst investic na 4,3 miliardy dolarů.

Známku vyspělosti průmyslu značí zvýšení počtu tzv. „big-ticket“ investic. Jedná se o 94 dohod v odvětví fintech, jenž přesahují 50 milionů dolarů. Další známkou je větší diverzifikace od maloobchodních plateb až k oblastem, jako jsou správa majetku a pojištění.

Accenture rovněž konstatuje, že spolupracující fintech společnosti, tedy ty, které cílí především na zákazníky finančních institucí, získávají půdu pod nohama, a to i navzdory takzvaným „rušivým hráčům“, kteří vstupují na trh s cílem soupeřit s těmito institucemi. To platí zejména ve většině zralých trhů, jakou je především Severní Amerika.

Richard Lumb z Accenture k tomu dodává: „Takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce je globálním fenoménem, který přináší nové inovace. Digitální společnosti konkurují či spolupracují s tradičními finančními institucemi. Zákazník z toho může jen a jen těžit.“

EPC zahájila veřejnou debatu o schématu okamžitých bezhotovostních převodů

Evropská rada pro platební styk (EPC) zahájila veřejnou debatu o jednotném systému plateb v eurech (SEPA) týkající se schématu okamžitých bezhotovostních převodů (SCT Inst).

EPC říká, že „navrhovaný systém je prvním na světě v tom smyslu, aby fungoval v oblasti tak velké, jakou je oblast pokrytí SEPA, a je tak reakcí na potřeby evropských zákazníků pro rychlejší platby“. Dodává, že systém se stane „mezníkem při uvedení celoevropských okamžitých bezhotovostních plateb v eurech v realitu“. EPC proto chce po poskytovatelích platebních služeb (PSP), koncových uživatelích a „technických hráčích“ účast na tříměsíční veřejné konzultaci.

Klíčové vlastnosti schématu SCT Inst:

  • Zeměpisná oblast působnosti pokrývá 34 zemí v rámci stávajících systémů SEPA
  • Je ve velké míře založen na stávajícím systému SEPA Credit Transfer
  • Vztahuje se na převody provedené v eurech, a to až na počáteční maximální částku 15 000 eur na jednu transakci
  • Peníze budou k dispozici na účtu příjemce do deseti sekund
  • účastníci schématu SCT Inst se mohou dohodnout bilaterálně nebo multilaterálně na nižší maximální době provedení nebo na vyšší maximální částce, pokud si to přejí
  • Všichni účastníci tohoto schématu budou muset být technicky schopni zpracovávat transakce SCT Inst na bázi 24/7/365

Dokončené schéma souboru pravidel bude zveřejněno EPC v listopadu 2016. Realizace se dočká o rok později.

EPC k tomu ještě dodává, že tato krátká doba mezi zveřejněním schématu a prvními provedenými transakcemi prostřednictvím SCT Inst demonstruje důvěru v odvětví platebního styku, schopnost se přizpůsobit potřebám zákazníků a rychle realizovat zásadní změny.

Pojem „fintech“ je v podstatě zkrácení a spojení slov „finance“ a „technologie“. Jedná se o fúzi správy financí s technologickým sektorem, který zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších. Tedy de facto všechno, co inovuje současný finanční systém.

Do archivu článků Fintech Daily se podívejte ZDE

Newsletter