FinTech je zábavný, rychlý a pokrokový

Finanční technologické společnosti, známé také jako „FinTech“, zapříčinily významné změny napříč všemi sektory ve finančním odvětví. Tyto startupy pokrývají mobilní technologie, cloud a další poskytování nových finančních produktů a služeb. Jejich existence je protikladem velkým finančním institucím. Mnoho bank investuje nemalé prostředky na nákup těchto technologií, nebo budují svůj vlastní FinTech, který jim umožní udržet si náskok před novými startupy, jako jsou on-line věřitelé neboli peer-to-peer poskytovatelé půjček.

Snadnost, účinnost a „cool“ faktor jsou slova charakterizující FInTech. Ale co ochrana spotřebitele?

Nové finanční technologie mohou pozitivně přispět k odvětví finančních služeb a zároveň zpochybňovat dnešní finanční obchodní modely – pro spotřebitele a podniky to znamená větší výběr finančních produktů a služeb. V případě regulačních orgánů to znamená udržet krok s rozvíjejícími se trendy a prosazování ochrany spotřebitele i v neprozkoumaných vodách. Regulační odpovědnost může být v určitých případech nejasná či dokonce nemožná.

FinTech společnosti se liší od tradičních finanční institucí v tom, že fungují většinou pouze online a specializují se na jednotlivé bankovní činnosti, jsou menší a nabízejí levnější a více inovativní služby. FinTech na nás doléhá v osobních i podnikatelských úvěrech, platbách, prevenci podvodů, správy investic a e-commerce.

Další velmi důležitý rozdíl mezi FinTech společností a bankou je, že regulované finanční instituce působí pod dobře zavedenými pravidly stanovenými v právních předpisech, regulacemi a dalšími ustanoveními. Regulační rámec tu máme od toho, aby byla ochráněna práva spotřebitelů, a poskytuje těmto spotřebitelům možnost se bránit před nekalými praktikami. Proto vědí, že mají co do činění s legitimní entitami, které podle zákona musí chránit svá práva a peníze.

Mnoho nových FinTech firem je ovšem neregulovaných. Výsledná regulační mezera je o to důležitější, jak spotřebitelé pochopili, jak FinTech funguje.

Fintech je zábavný, rychlý a velmi pokrokový, ale když se něco pokazí, je FinTech společnost za něco zodpovědná? V případě, že není, pak kdo? Je vůbec někdo takový? Může se spotřebitel domáhat nějaké ochrany?

Úkolem regulačních orgánů je zajistit, aby regulované finanční instituce i nadále plnily své povinnosti v oblasti ochrany spotřebitelů. Nelze než zdůraznit, že je důležité pochopit, jak spotřebitelé jsou či nejsou chráněni ještě předtím, než začnou využívat jakýkoliv finanční produkt nebo službu.

Kde regulační orgán nemá jasný mandát intervenovat jménem spotřebitelů, mohou vznikat problémy. Tyto orgány se však čím dál častěji začínají soustředit na FinTech trendy a jejich dopad na občany. Budou se snažit lépe pochopit, jak finanční instituce komunikují s FinTech společnostmi a jak nejlépe chránit spotřebitele. A konečně, v souladu s jejich mandátem vzdělávání spotřebitelů, budou dozajista poskytovat spotřebitelům informace, které potřebují k učinění jejich finančních rozhodnutí.

Exploze FinTech bude i nadále ovlivňovat způsob, jakým jsou finanční produkty a služby poskytovány. Regulátorům nezbývá nic jiného, než se těmto změnám přizpůsobit, aby zajistili dostatečnou ochranu spotřebitelů, na kterou mají nárok.

Pojem „FinTech“ je v podstatě zkrácení a spojení slov „finance“ a „technologie“. Jedná se o fúzi správy financí s technologickým sektorem, který zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších. Tedy de facto všechno, co inovuje současný finanční systém.

Do archivu článků FinTech Daily se podívejte ZDE

Newsletter