Fintech: Nová konkurence tradičním bankám

Tradiční banky v dnešní době zažívají nepříznivé období. Nejen, že jsou po globální finanční krizi terčem časté kritiky, ale navíc jsou ze strany regulátorů mnohem přísněji kontrolovány a k tomu se jim v posledních pár letech začíná objevovat nová konkurence v podobě moderních štíhlých bank a fintech společností.

Revoluce jménem fintech

Fintech jsou nové, dravé startupy, které svým zákazníkům poskytují finanční služby za pomoci nejmodernějšího softwaru. Portfolio poskytovaných služeb je poměrně široké, může jít o všechno od platebních služeb přes asset management a řízení rizik až po P2P lending a crowdfunding, který se stále více dostává do povědomí investorů. Spojujícím prvkem je vždy použití nových technologií.

Odvětví fintech se v poslední době stalo předmětem zájmu venture kapitalistů. Ti do odvětví v průběhu času investují čím dál více finančních prostředků, jak lze pozorovat na grafu níže.

graf_fintech_investment

Některým fintech společnostem se již dnes začíná slušně dařit a těší se velkému zájmu nejen ze strany technologických nadšenců. Jako příklady lze uvést LendingClub – zabývající se peer to peer lendingem, Nutmeg – online služba asset managementu či společnost zabývající se equity crowdfundingem – CircleUp. Všechny tyto společnosti se začínají etablovat jako standardní součást finančního sektoru a stávají se jakousi alternativou k tradičním bankám.

Bitva o finanční sektor

Ve světě financí zřejmě nastává období velkých změn. Otázka, zda nastane útlum tradičních bankovních domů, je tedy nasnadě – jejich nová konkurence bude rozhodně tvrdý oříšek.

Cestou, jak mohou banky nové výzvě čelit, je bezesporu důraz na efektivnost procesů a redukce nákladů. Pouze tak budou banky moci zůstat cenově konkurenceschopné i v budoucnu. Další nutnou podmínkou je zaměření se na informační technologie, které jsou devízou právě fintech společností.

Fakt hrající v neprospěch bank je jejich poškozená reputace, související zejména s ekonomickou krizí. Ještě před pár lety bylo možné vidět na Wall street i jinde demonstrující sympatizanty hnutí Occupy. Ti kritizovali proces záchrany bank ze strany federální vlády, tučné bonusy bankéřů a nezodpovědné chování bankovního sektoru. I to by v nadcházející bitvě mezi tradičními bankovními domy a jejich novou, dravou konkurencí mohlo hrát svoji roli.

Výhled do budoucna

Zda tradiční banky svoji pozici obhájí, závisí na mnoha faktorech. Klíčovou roli bude hrát jejich schopnost adaptovat se. Bude tedy záležet hlavně na managementu bank, jak si s výzvami nadcházejících let poradí.

Tato zpráva není investičním doporučením. Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., obchodníka s cennými papíry.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Fin a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Autory textu jsou Sven Subotič a Jakub Mašek.

Newsletter