FinTech pro lidi bez bank

Digitální finanční služby (DFS) zahrnující fintech startupy jsou dnes nejefektivnějším způsobem rozšiřování finančního začlenění, a to hlavně pro ty dvě miliardy lidí, kteří nevyužívají žádné bankovní služby. Například mobilní peněžní účty mají nyní početní převahu nad účty bankovními v devíti afrických zemích.

DFS se zdají být klíčovým pohonem v boji proti chudobě, což je cílem číslo jedna Spojených národů v rámci udržitelného rozvoje (SDG 1). A díky tomu, že má OSN specializovanou agenturu pro informační a komunikační technologie ITU, velmi aktivně podporuje celosvětové začlenění oblasti digitálních financí.

ITU zorganizovalo workshop o službách digitálního finančnictví a jeho začleňování ve spolupráci se Světovou bankou a nadací Billa a Melindy Gatesových. Jedním z hlavních záměrů workshopu bylo rozšířit finální řešení ITU Focus Group digitálně finančních služeb (FG DFS), které vydalo soubor 28 technických zpráv a 85 doporučení napomáhajících rychlému zavedení politické reformy, která podpoří rozvojové země v implementaci svých finančních strategií ohledně začleňování do digitálního finančnictví.

Všechna tato práce je nezbytná, neboť pomůže Světové bance dosáhnout cíle univerzálního finančního přístupu (UFA), který zajistí, že dospělí lidé kdekoli na světě budou mít do roku 2020 přístup k transakčním účtům nebo elektrickému nástroji pro ukládání peněz, odesílání a přijímání plateb. Podle Světové banky se více než 55 států zapojilo do společného plánu a více než 30 zemí od roku 2010 zahájilo nebo vytváří národní strategii.

Finanční začlenění je klíčem k možnostem

Spojení úsilí o finančním začlenění a snížení úrovně chudoby je klíčové pro budoucí expanzi digitálních finančních služeb. Potvrzuje to i studie provedená Asian Development Bank, která zjistila, že rozšíření poboček bank do venkovských lokací v Indii úspěšně snížilo stupeň chudoby.

Mobilní technologie umožnily poskytovatelům finančních služeb vytvářet prostředí, ve kterém mohou být finanční prostředky volně posílány komukoli, kdo vlastní mobilní přístroj, a rozšiřovat tak svůj dosah do vesnických a vzdálených oblastí. Příklady z Afriky a Asie ukazují, že s rozšiřováním služeb přicházejí i další možnosti.

Fintech jako inkubátor pro inovace

Fintech může být také považován za inkubátor pro inovace, které rozšiřují možnosti těm bez přístupu k financím nebo kapitálu. Lidé v rozvojových zemích tak mohou čerpat benefity z pokroků inovativních technologií.

Indický fintech startup SERV’D má za cíl pomáhat pracovníkům vytvářet platné pracovní dohody a umožnit vyplacení mzdy přes online platformy. Registrovaní pracovníci budou mít přístup k záznamům svých výplat a dalších plateb online, které mohou použít na úvěry a další věci. Dalším příkladem je pákistánský startup Credit Fix, který se zaměřuje na zákazníky s nízkými příjmy. Těm pomáhá s kreditním scoringem vedoucím k bezpečnosti úvěrů. Inovativní technologie mobilních plateb umožňují zákazníkům převod peněz relativně levnou a rychlou cestou.

Přístup k základním finančním službám má přímý dopad na snížení chudoby. Dobrým příkladem je největší poskytovatel elektronických platebních služeb v Indonésii DOKU nabízející finanční služby v efektivní, zjednodušené a bezpečné podobě. DOKU je široce využíváno v místních komunitách, neboť umožňuje svým uživatelům propojení jejich bankovních účtů s účty od dalších poskytovatelů. Platby, transfery, dokonce i investice mohou být spravovány na mobilním telefonu přes platformu.

Dalším ukázkovým příkladem je Malako, startup v Ugandě poskytující flexibilní a cenově dostupné úvěrové linky, které mohou spotřebitelé s nízkými příjmy spravovat přes mobilní telefon. Umožňuje jim splácet své dluhy většími částkami v případě, že mají dostatečné množství finančních prostředků, a splácet pouze minimum, pokud nemají.

Úsilí v boji proti celosvětové chudobě nemůže být natolik úspěšné pouze díky přístupu k digitálně finančním službám, neboť uživatelé musejí mít adekvátní finanční a digitální gramotnost. Jak bylo naznačeno v doporučeních ITU, musí být zaručena technologická gramotnost, interoperabilita a také zabezpečení, pokud chceme zlepšit životy dvěma miliardám lidí bez bank.

Newsletter